Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

ΠΩΣ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ: ΈΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΥΡΩ

  Η Αχίλλειος πτέρνα της Ευρώπης                                               
                                     
                                            The Economist print cover
    Από την ηλεκτρονική σελίδα του ECONOMIST :
...Does that mean Greece is still better off in the euro? Probably, though the judgment gets ever finer. An exit, and the ensuing default, would lighten its debt, re-establish competitiveness and challenge its politicians to grasp their own destiny. Yet leaving the euro would also create chaos and destroy savings and, as often in the past, its advantages might rapidly inflate away. The rest of the euro zone is also better off with Greece “in”, if only because of the risk of contagion (and the inadequate preparations for that). But again, not at any price.
If Greece rejects the second bail-out or falls drastically behind in its programme, its exit could become inevitable. Mrs Merkel and Mr Hollande may have as little as a month to prepare for that. They have a lot of work to do.
    Σε ελεύθερη μετάφραση: 
   Αυτό σημαίνει ότι ακόμη η Ελλάδα μέσα στο ευρώ είναι σε καλύτερη θέση; Προφανώς , αν και η άποψη αυτή γίνεται όλο και πιο αδύναμη. Μία έξοδος, και η συνεπακόλουθη στάση πληρωμών, θα ελάφρυνε το χρέος της, θα επανέφερε την ανταγωνιστικότητα και θα αποτελούσε μία πρόκληση για τους πολιτικούς της να ασχοληθούν με το ίδιο το πεπρωμένο τους. Εντούτοις η εγκατάλειψη του ευρώ θα έφερνε χάος και καταστροφή στις καταθέσεις και , όπως συχνά συνέβη στο παρελθόν, τα πλεονεκτήματά της θα εξανεμίζονταν απότομα. Η υπόλοιπη ευρωζώνη  είναι σε καλύτερη θέση με την Ελλάδα μέσα, μόνον εξαιτίας του κινδύνου της  εξάπλωσης (και της ανεπαρκούς προετοιμασίας γι' αυτό). Αλλά και πάλι, όχι με οποιοδήποτε τίμημα. 
    Εάν η Ελλάδα απορρίψει την δεύτερη  διάσωση της  ή μείνει σημαντικά  πίσω από το πρόγραμμά της , η έξοδός της θα  γινόταν αναπόφευκτη.  Η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Ολάντ πρέπει να έχουν τόσο λίγο, όσο έναν μήνα,  για να προετοιμαστούν γι' αυτό. Έχουν πολύ δουλειά να κάνουν.


  Και η προσωπική εκτίμησή μου: 
  Η Ελλάδα είναι εντελώς αδύναμη να ανακόψει τις εξελίξεις. Το εάν θα παραμείνει στην ευρωζώνη ή όχι εξαρτάται αποκλειστικά από το τι θα αποφασίσουν γι' αυτή στο Βερολίνο και το Παρίσι. 
   Σε κάθε περίπτωση το ενδεχόμενο της εξόδου της από την ευρωζώνη δεν είναι πια ταμπού στην Ευρώπη.
   Αυτή...
   είναι η πραγματικότητα