Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ (Christine Lagarde) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ (guardian)

                         


                                     Το πρωτοσέλιδο της βρετανικής εφημερίδας


     Η Κριστίν Λαγκάρντ στο ερώτημα του  Gurdian κατά πόσο , σε σχέση με την Ελλάδα, είναι ικανή να αφήσει την σκέψη της να φύγει από μητέρες  ανίκανες να έχουν πρόσβαση στις μαίες ή από ασθενείς ανίκανους να αποκτήσουν σωτήρια για την ζωή τους φάρμακα (whether she is able to block out of her mind the mothers unable to get access to midwives or patients unable to obtain life-saving drugs) απαντά: «Σκέφτομαι περισσότερο τα μικρά παιδιά ενός σχολείου σε ένα μικρό χωριό του Νίγηρα , που έχουν  διδασκαλία δύο ώρες την ημέρα , μοιράζοντας ανά τρία  μία καρέκλα και τα οποία είναι πολύ πρόθυμα να μορφωθούν. Τα έχω στο μυαλό μου κάθε στιγμή. Διότι πιστεύω ότι χρειάζονται ακόμη περισσότερο βοήθεια από τους ανθρώπους στην Αθήνα»  ("I think more of the little kids from a school in a little village in Niger who get teaching two hours a day, sharing one chair for three of them, and who are very keen to get an education. I have them in my mind all the time. Because I think they need even more help than the people in Athens.").
   Και προσθέτει για τους  έλληνες: «Πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουν τους εαυτούς τους συλλογικά» και ερωτώμενη πως, απαντά «Πληρώνοντας όλοι τους φόρους τους» ( "I think they should also help themselves collectively." Asked how, she replies: "By all paying their tax.")
   Σκληρό; Προσβλητικό; Απάνθρωπο; 
   Για έναν έλληνα με τα μυαλά στα κάγκελα, σίγουρα ναι. 
   Για έναν ξένο, όμως; 
  Και , άραγε, ακόμη και με γνώμονα την στενή επιδίωξή μας  για οικονομική επιβίωση, μας...
 απασχολεί το πως μας βλέπουν οι ξένοι;;