Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ "ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ" ΠΡΩΤΗ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                      
                                                       ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
                                                      ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

    Ψάχνοντας στο διαδίκτυο διαπιστώνει κανείς ότι κι άλλες εταιρείες στοιχημάτων, εκτός από την unibet,  "προβλέπουν" πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό και δίνουν "μικρή  απόδοση" σε όποιον στοιχηματίσει στο ενδεχόμενο αυτό.
     Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα www.oddschecker.com βρίσκουμε στοιχήματα, που και πάλι δίνουν μικρότερες αποδόσεις στην περίπτωση , που έλθει  η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα στις εκλογές ενώ περισσότερες αποδόσεις, για την  περίπτωση που πρώτο κόμμα έλθει  ο ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που επίσης συνιστά "πρόβλεψη" της εταιρειών αυτών  για πρωτιά  της Νέας Δημοκρατίας. 
     Για ακόμη καλύτερη κατανόηση...
του πως δίνονται οι αποδόσεις και άρα του πως γίνονται οι "προβλέψεις", χρήσιμη είναι μία ερωτοαπάντηση , που βρήκα στο internet και που έχει ως εξής: 
  

How do betting odds work?

I.e. if something is 1/40 to win and you bet £1 how much do you get if they win?

Additional Details

Well I'm not sure what more information is needed so I will just explain the whole thing:

I'm looking at betting on the Oscars. With Ladbrokes the odds for best picture are
King's Speech 1/5
Black Swan 50/1
Social Network 4/1

So I would like to know what the return is if you bet a pound and one of these wins. But also how to work it out for anything like this.
1 year ago

Best Answer - Chosen by Asker

The odds are expressed as two numbers - the first is the "return" and the second is the "stake"

The return is what you will win, the stake is what you are betting - what you will lose. If your bet wins, you get the return plus your stake back.

So,if you bet £1 on each of the above, you'll get back, if you win:

King's Speech - £1.20
Black Swan - £51
Social Network - £5

As you can see, the bookies are pretty sure that King's Speech will win - it is a very short-priced "favourite"
  • 1 year ago