Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

«Ιδού η Ρόδος, ιδού και ο… “Μετα-τουρισμός”»
(ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, …με πρόταση προς κάθε αρμόδιο…)
του οικονομολόγου Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά

Ο «Μετα-τουρισμός», ως προοπτική τουριστικής ανάπτυξης στο νησί μας (σε συνέχεια και του προηγούμενου άρθρου μου, με τίτλο: «Αν το “Τουριστικό μοντέλο “πνέει τα λοίσθια”; Τότε: Ζήτω ο… “Μετα-τουρισμός»), δεν είναι ένα κάποιο θεωρητικό κατασκεύασμα, χωρίς πρακτικό αντίκρισμα, ούτε μια θολή και έωλη πρόταση -για τις εντυπώσεις και μόνο- δίχως καμιά πρακτική αξία. Αλλά είναι ήδη μια εν δυνάμει -ή εν σπέρματι, αν θέλετε- απτή πραγματικότητα!!!
Σε δημοσίευμα, το οποίο ακολούθησε τη δημοσίευση του προαναφερθέντος άρθρου, συνάντησα και την είδηση -σε άρθρο της εφημερίδας «Ελευθερία», της 4ης-9ου-2014, με τίτλο: «Με “οδηγό” την τουριστική βιομηχανία: Το γερμανικό σχέδιο ανάπτυξης για την Ελλάδα»- ό,τι: «…Ένα πιλοτικό πρόγραμμα τρέχει στη Ρόδο, όπου αναπτύσσεται ένα νέο είδος τουρισμού, το οποίο στοχεύει στην προσέλκυση ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Το πρόγραμμα αφορά ηλικιωμένους με ιατρικά προβλήματα (όπως, αλτσχάιμερ, άνοια, κινητικά προβλήματα). Στο σχεδιασμό του πιλοτικού αυτού προγράμματος περιλαμβάνονται και σεμινάρια από γιατρούς και ειδικούς νοσηλευτές. Η νέα αυτή μορφή τουρισμού επιδιώκει να διευκολύνει άτομα της τρίτης ηλικίας, με προβλήματα υγείας, αλλά και τους συγγενείς τους, να κάνουν διακοπές και να έχουν συγχρόνως την ιατρική φροντίδα που χρειάζονται. Οι πρώτοι που επέλεξαν το συγκεκριμένο πακέτο ήταν οι Γερμανοί. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων τους καλύπτεται από τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Το γκρούπ των επισκεπτών αυτών θα φθάσει στη Ρόδο, τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο. Υπενθυμίζουμε -λέει ακόμα το δημοσίευμα- ότι το έργο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV), με τη συνεργασία εκπροσώπων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου, της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, της Δ/νσης της σχολής Βοηθών Νοσηλευτών Ρόδου, καθώς και η εξωτερική υπηρεσία της “κατ’ οίκον” νοσηλείας. Συνεργάζονται και οι Γερμανοί εταίροι αυτής της δράσης, η Κλινική “Bavaria”, η εταιρεία XP Xpert Cooperation, με έδρα τη Στουτγάρδη, καθώς και η  DEKRA.».
Συνεπώς, ...
όπως καταδεικνύεται και από το προαναφερόμενο δημοσίευμα, η προτεινόμενη νέα ιδέα -στην επιδίωξη εφαρμογής ενός άλλου «τουριστικού μοντέλου», όπως είναι κι αυτό για τον «Μετα-τουρισμό»- δεν αποσκοπεί να εφεύρει προσχήματα για την άσκηση κριτικής ή/και γκρίνιας στα κακώς κείμενα της τουριστικής πολιτικής στο νησί. Άλλωστε, οι οποιεσδήποτε θέσεις μου επιδιώκουν μόνο την άσκηση αντικειμενικής κριτικής, με καταγραφή της πραγματικότητας και διατύπωση γόνιμων και εποικοδομητικών προτάσεων, οι οποίες μας υποχρεώνουν, τόσο σε επανεξέταση του υφιστάμενου προβληματικού «τουριστικού μοντέλου», προκειμένου να στοχεύσουμε στην ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου, όσο και στη διατύπωση συγκεκριμένων αντιπροτάσεων στην αρνητική τροπή που έλαβε η κατάσταση στον τομέα του τουρισμού. Τομέας, ο οποίος κυριαρχεί οικονομικά σήμερα και -υπό προϋποθέσεις βέβαια, τις οποίες ακροθιγώς θέσαμε στο άρθρο που προαναφέρθηκε- υπόσχεται πολλά περισσότερα στο μέλλον.
Επειδή, λοιπόν, όλοι όσοι -από τους νεοεκλεγμένους εκπροσώπους μας στο Δήμο και την Περιφέρεια- επικοινώνησαν μαζί μου, με αφορμή το άρθρο μου για τον «Μετα-τουρισμό» και αναγνώρισαν το καινοτόμο της πρότασης και τους νέους δρόμους που αυτή ανοίγει, στην κοινωνικο-οικονομική προοπτική του τόπου -με τον «Μετα-τουρισμό» («Ιατρικό τουρισμό» & «εκπαιδευτικό τουρισμό»), ανταποκρίνομαι κι εγώ σε αυτούς με το μύθο του Αίσωπου:
«Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα»…
Γι’ αυτό, με μόνη την ιδιότητα του Δημότη Ζακύνθου, αλλά και με επίγνωση της εμπειρίας που διαθέτω, ως ο οικονομολόγος που έχει ασκήσει διοίκηση σε μεγάλους Δημόσιους Οργανισμούς, μεταβαλλόμενος -χάριν λεκτικού προσχήματος- σε έναν άτυπο κι άμισθο «σύμβουλο», τόσο του Δήμου Ζακύνθου, όσο και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (και ειδικότερα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου), υποβάλλω και μια εξειδικευμένη πρότασή μου, ως εισήγησή μου προς τους αρμοδίους. [Η εξειδικευμένη αυτή πρόταση δεν είναι απόρροια μόνο της ειδικότητάς μου, αλλά και της ειδικότερης γνώσης που αποκόμισα με την ενασχόλησή μου -παλαιότερα- με τα προβλήματα των Νεφροπαθών της χώρας μας. Αναφέρομαι, ακριβώς, στην εμπειρία μου, από τη σχετική έρευνα και εργασία μου, επί ένα έτος -το 1992/’93- στο Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας, με το έργο: «Βελτιστοποίηση Εθνικού Προγράμματος Προμηθειών Φίλτρων Αιμοκάθαρσης των Νεφροπαθών». Έργο με το οποίο, απόσπασα το 3ο βραβείο, στον Πανελλήνιο διαγωνισμό βράβευσης εφαρμοσμένων μελετών, που συνοδευόταν κι από αξιόλογο χρηματικό έπαθλο, το 1994. Σημειώνω εδώ πως, η μελέτη μου αυτή, βραβεύτηκε από τον τότε Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, Αναστάσιο Πεπονή και αφορούσε τις καινοτομίες που εφαρμόστηκαν στο Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό του Υπουργείου Υγείας, του 1992 / ’93, για τα φίλτρα αιμοκάθαρσης. Έναν διαγωνισμό, της συνολικής προμήθειας της χώρας σε «φίλτρα αιμοκάθαρσης», που επέφερε εξοικονόμηση δημόσιας δαπάνης, τουλάχιστον, 2,5 δισεκ. Δραχμ. του έτους που έγινε. Όμως, για ανεξακρίβωτους λόγους, η βραβευθείσα αυτή μελέτη, εγκαταλείφθηκε στα χρόνια που ακολούθησαν.]
Η νεότερη αυτή πρότασή μου αναφέρεται στη: «Διερεύνηση σκοπιμότητας, για εφαρμογή πιλοτικής διακρατικής σύμπραξης, μεταξύ εγχώριων διακλαδικών συνεργασιών, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του νησιού μας και των αντίστοιχων νομικών προσώπων Γερμανίας ή/και Ρωσίας, στα πλαίσια προγραμματικού σχεδίου, για ιατρικό τουρισμό στη Ζάκυνθο και ειδικότερα για την ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη και φιλοξενία αλλοδαπών νεφροπαθών και συνοδών τους καθ’ όλο το έτος».
Επικουρικά αναφέρω τα ακόλουθα ενδεικτικά και στοιχειώδη μεγέθη -ως πληροφορίες- που σχετίζονται με την υπό εξέταση πρόταση και τα οποία έχουν ως ακολούθως:
v  Ο αριθμός των νεφροπαθών που χρήζουν αιμοκάθαρσης, στις σύγχρονες κοινωνίες, αντιστοιχεί σε έναν αριθμό που είναι κοντά στο ένα τοις χιλίοις του συνολικού πληθυσμού κάθε χώρας (ή 90.000 νεφροπαθείς για τη Γερμανία και 150.000 νεφροπαθείς για τη Ρωσία).
v  Οι νεφροπαθείς, υποβάλλονται σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης, κατά μέσο όρο, τρεις φορές εβδομαδιαίως, για μία έως τέσσερεις ώρες τη φορά.
v  Το μηνιαίο κόστος της ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης στις χώρες της Β. Ευρώπης, κυμαίνεται από 2.000 μέχρι και 15.000 Ευρώ.
v  Η ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη ενός αριθμού π.χ.: 500 νεφροπαθών (και 500 έως 1.000 συνοδών τους) -ως στοιχειώδεις υποδομές- απαιτεί: την υποδειγματική λειτουργία 3 «Μονάδων Τεχνητού Νεφρού», με 63 ατομικά συστήματα μηχανών αιμοκάθαρσης, με 7 Νεφρολόγους Γιατρούς & 21 Νοσηλευτές/τριες, ανά βάρδια, 12 οδηγούς - μεταφορείς, με βαν και 3 ασθενοφόρα μεταφοράς νεφροπαθών, με οδηγό και συνοδηγό νοσηλευτή. Απαιτεί εξάλλου την πλήρη υποστήριξη ενός Δημόσιου Νοσοκομείου, επαρκούς δυναμικότητας, με πλήρη επιστημονική στελέχωση, όλων των βασικών ειδικοτήτων νοσοκομειακής - νοσηλευτικής φροντίδας. όπως το υπάρχον «ο Αγιος Διονύσιος», καθώς, επίσης και υπερσύγχρονα βιοχημικά εργαστήρια. Απαιτείται ακόμα, φιλοξενία νεφροπαθών σε καταλύματα που διαθέτουν την υποδομή και την εξειδικευμένη κατάρτιση του προσωπικού τους (από πιστοποιημένους επαγγελματίες μάγειρους, διαιτολόγους, τεχνολόγους τροφίμων κ.λπ.) για διάθεση εξατομικευμένου -με ιατρική συνταγή- διαιτολογίου. Επί πλέον αυτών απαραίτητη κρίνεται η τεχνολογική υποδομή λειτουργίας συστημάτων «τηλεϊατρικής» σε δύσκολα και επείγοντα περιστατικά, με «on line» επικοινωνία και συνεργασία, τόσο με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όσο και με την Ιατρική Σχολή της Πάτρας.
v  Το δε κόστος των φίλτρων αιμοκάθαρσης σήμερα ποικίλει κατά κατηγορία νεφροπαθούς (αναλόγως και της διαπερατότητάς τους) και κυμαίνεται από 10 έως και 150 Ευρώ το φίλτρο.
v  Στην παγκόσμια παραγωγή μηχανημάτων και φίλτρων αιμοκάθαρσης κυριαρχούν οι Γερμανικές εταιρίες, με κυριότερη την «FRESENIUS MEDICAL CARE».
v  Επιστέγασμα και έδρα της Διοίκησης του Προγράμματος του «Ιατρικού Τουρισμού Αλλοδαπών Νεφροπαθών στην Ζάκυνθο», θα μπορούσε να προκύψει με την αξιοποίηση, ανακαίνιση, αναβάθμιση και μετατροπή των κτηριακών εγκαταστάσεων του παλιού Νοσοκομείου, που βρίσκεται δίπλα στο σημερινό Κ.Τ.Ε.Λ..
Κατόπιν των παραπάνω, παραμένω διαθέσιμος σε οποιαδήποτε διαδικασία δημοκρατικής διαβούλευσης επί του θέματος. Καλώ δε κάθε αρμόδιο αυτοδιοικητικό εκπρόσωπό μας (του Δήμου Ζακύνθου και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων) να εξετάσει την προαναφερθείσα πρόταση και να αναλάβει τις αναλογούσες σε αυτόν πρωτοβουλίες, ενέργειες και αποφάσεις του, για την υλοποίησή της, που -εάν εφαρμοστεί- θα είναι αποκλειστικά δική τους επιτυχία και έργο στον τόπο τους…


Ζάκυνθος, 8 Σεπτέμβρη 2014.