Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ EUROGROUP ΤΗΣ 20.2.2015 ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ

   Συμπέρασμα: συνέχιση των μνημονίων και από τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά την προσπάθεια να περιγραφεί διαφορετικά η πραγματικότητα. 
Κρίσιμες λεπτομέρειες για την κατανόησή του:
  • "θεσμοί" =Τρόικα  
  • "πρόγραμμα"  = Μνημόνιο
  • "πιθανή διάδοχη συμφωνία" =  βέβαιο νέο (τρίτο) Μνημόνιο
  • "χρηματοδοτικά έσοδα" = νέο δάνειο από την ευρωζώνη με μνημόνιο ή άντληση κεφαλαίων από τις αγορές αλλά με εγγύηση της ευρωζώνης και πάλι με μνημόνιο ("πρόγραμμα")
  •    Εκ νέου δέσμευση της Ελλάδας να αποπληρώσει όλους τους πιστωτές της στους συμφωνηθέντες χρόνους, δηλαδή επίσημη εγκατάλειψη της διεκδίκησης για κούρεμα του χρέους αλλά ακόμη και για επιμήκυνση. 
  •   Επιβεβαίωση της υποχρέωσης της Ελλάδας να έχει τα  πρωτογενή πλεονάσματα, που συμφωνήθηκαν  το 2012 (και τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταγγείλει ως θηριώδη και ανέφικτα) , με εξαίρεση το 2015, κατά το οποίο τα χρήματα που θα λείψουν από το μειωμένο πρωτογενές πλεόνασμα  προφανώς θα αναπληρωθούν  από άλλα "χρηματοδοτικά έσοδα", δηλαδή δάνειο από την ευρωζώνη ή τις αγορές αλλά πάντοτε με μνημόνιο.
    Μετά τον Αντώνη Σαμαρά , ήλθε η ώρα και του Αλέξη Τσίπρα να προσχωρήσει στην μνημονιακή πολιτική, της οποίας μέχρι χθες ήταν σφοδρός πολέμιος.
    Και μία ερώτηση: έχει, άραγε,  ο ελληνικός λαός επίγνωση του ότι  το 2011- 2012 ανέτρεψε την  κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και  σαν κόμμα σχεδόν το εξαφάνισε , λόγω μνημονίου , την στιγμή μάλιστα που ακριβώς τότε το ΠΑΣΟΚ , για μοναδική φορά, πέτυχε κούρεμα και επιμήκυνση του χρέους, για να φέρει στην εξουσία πρώτα τον Σαμαρά και ύστερα τον Τσίπρα , που αμέσως κι αυτοί προσχώρησαν στα μνημόνια, που μέχρι τότε κατάγγειλαν, υποσχόμενοι διαπραγμάτευση, που τάχα θα μας έλυνε όλα τα προβλήματα; 
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα ελληνικά
H ανακοίνωση του Eurogroup

      Το Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρμογής που αναλήφθηκαν από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, μπήκαμε, μαζί με τους θεσμούς, σε έναν εντατικό και εποικοδομητικό διάλογο με τις νέες ελληνικές αρχές και σήμερα φτάσαμε σε κοινό έδαφος.

     To Eurogroup σημειώνει, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμφωνίας, το αίτημα των ελληνικών αρχών για παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής ∆ιευκόλυνσης (MFFA), η οποία υποστηρίζεται από μια σειρά δεσμεύσεων. Ο σκοπός της παράτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης στη βάση των όρων της παρούσας συμφωνίας, με την καλύτερη δυνατή χρήση της δεδομένης ευελιξίας, η οποία θα πρέπει να εξετασθεί από κοινού με τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς. Η παράταση αυτή θα μπορούσε να γεφυρώσει επίσης το χρόνο για τις συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή διάδοχη συμφωνία ανάμεσα στο Eurogroup, τους Θεσμούς και την Ελλάδα.
     Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν έναν πρώτο κατάλογο μεταρρυθμιστικών μέτρων, με βάση την παρούσα συμφωνία, ως το τέλος της ∆ευτέρας 23 Φεβρουαρίου. Τα θεσμικά όργανα θα παράσχουν μια πρώτη άποψη για το αν αυτά είναι επαρκώς αναλυτικά ώστε να αποτελέσουν μια έγκυρη αφετηρία για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Ο κατάλογος αυτός θα εξειδικευθεί περαιτέρω και στη συνέχεια θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς ως το τέλος του Απριλίου.
    Μόνο η έγκριση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης της παραταθείσας συμφωνίας από τους θεσμούς θα επιτρέψει με τη σειρά της οποιαδήποτε εκταμίευση εκκρεμούσας δόσης του τρέχοντος προγράμματος του EFSF και τη μεταβίβαση των κερδών SMP γα το 2014. Και τα δύο υπόκειται και πάλι σε έγκριση από το Eurogroup.
   Εν όψει της αξιολόγησης των θεσμικών οργάνων, το Eurogroup συμφωνεί ότι τα κεφάλαια που είναι μέχρι στιγμής διαθέσιμα στο ΤΧΣ, θα πρέπει να διακρατηθούν από τον EFSF, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων τρίτων κατά τη διάρκεια της παράτασης της MFFA. Τα κεφάλαια συνεχίζουν να είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της παράτασης του MFFA και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Θα απελευθερώνονται μόνο κατόπιν αιτήματος από την ΕΚΤ και τον SSM.
   Υπό αυτό το πρίσμα, καλωσορίζουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν σε στενή συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς και εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζουμε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συμφωνήσαμε, επίσης, ότι το ∆ΝΤ θα συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο του.
   Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή τους σε μια ευρύτερη και βαθύτερη διαδικασία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και την ενίσχυση της κοινωνικής  δικαιοσύνης
   Οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν εκκρεμούσες μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να κάνουν καλύτερη χρήση της συνεχιζόμενης παροχής τεχνικής βοήθειας.
   Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική δέσμευσή τους να τηρήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές τους πλήρως και εγκαίρως.

     Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να διασφαλίσουν τα κατάλληλα δημοσιονομικά πρωτογενή πλεονάσματα ή τα χρηματοδοτικά έσοδα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012. Για το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2015 οι θεσμοί θα λάβουν υπόψη τις οικονομικές συνθήκες το 2015.

    Υπό το πρίσμα αυτών των δεσμεύσεων, χαιρετίζουμε ότι σε ορισμένους τομείς οι ελληνικές προτεραιότητες πολιτικής μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση και την καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας συμφωνίας. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απέχουν από οποιαδήποτε κατάργηση μέτρων και μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως αξιολογείται από τους θεσμούς.
    Βάσει της αίτησης, των δεσμεύσεων από τις ελληνικές αρχές, των συμβουλών από τους θεσμούς, και της σημερινής συμφωνίας, θα ξεκινήσουμε τις εθνικές διαδικασίες, με στόχο την κατάληξη σε μια τελική απόφαση σχετικά με την παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής ∆ιευκόλυνσης ως και για τέσσερις μήνες από το διοικητικό συμβούλιο του EFSF. Καλούμε επίσης τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να επανεκκινήσουν αμέσως τις εργασίες που θα επιτρέψουν την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
    Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή επαρκούς στήριξης προς την Ελλάδα έως ότου επανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές όσο εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος πλαισίου

Στα αγγλικά 
Eurogroup statement on Greece 20/02/2015 | 21:00 | Statement and remarks | 1100/15 | Economy & finance The Eurogroup reiterates its appreciation for the remarkable adjustment efforts undertaken by Greece and the Greek people over the last years. ....
During the last few weeks, we have, together with the institutions, engaged in an intensive and constructive dialogue with the new Greek authorities and reached common ground today. The Eurogroup notes, in the framework of the existing arrangement, the request from the Greek authorities for an extension of the Master Financial Assistance Facility Agreement (MFFA), which is underpinned by a set of commitments. The purpose of the extension is the successful completion of the review on the basis of the conditions in the current arrangement, making best use of the given flexibility which will be considered jointly with the Greek authorities and the institutions. This extension would also bridge the time for discussions on a possible follow-up arrangement between the Eurogroup, the institutions and Greece. The Greek authorities will present a first list of reform measures, based on the current arrangement, by the end of Monday February 23. The institutions will provide a first view whether this is sufficiently comprehensive to be a valid starting point for a successful conclusion of the review. This list will be further specified and then agreed with the institutions by the end of April. Only approval of the conclusion of the review of the extended arrangement by the institutions in turn will allow for any disbursement of the outstanding tranche of the current EFSF programme and the transfer of the 2014 SMP profits. Both are again subject to approval by the Eurogroup. In view of the assessment of the institutions the Eurogroup agrees that the funds, so far available in the HFSF buffer, should be held by the EFSF, free of third party rights for the duration of the MFFA extension. The funds continue to be available for the duration of the MFFA extension and can only be used for bank recapitalisation and resolution costs. They will only be released on request by the ECB/SSM. In this light, we welcome the commitment by the Greek authorities to work in close agreement with European and international institutions and partners. Against this background we recall the independence of the European Central Bank. We also agreed that the IMF would continue to play its role. The Greek authorities have expressed their strong commitment to a broader and deeper structural reform process aimed at durably improving growth and employment prospects, ensuring stability and resilience of the financial sector and enhancing social fairness. The authorities commit to implementing long overdue reforms to tackle corruption and tax evasion, and improving the efficiency of the public sector. In this 2 context, the Greek authorities undertake to make best use of the continued provision of technical assistance. The Greek authorities reiterate their unequivocal commitment to honour their financial obligations to all their creditors fully and timely. The Greek authorities have also committed to ensure the appropriate primary fiscal surpluses or financing proceeds required to guarantee debt sustainability in line with the November 2012 Eurogroup statement. The institutions will, for the 2015 primary surplus target, take the economic circumstances in 2015 into account. In light of these commitments, we welcome that in a number of areas the Greek policy priorities can contribute to a strengthening and better implementation of the current arrangement. The Greek authorities commit to refrain from any rollback of measures and unilateral changes to the policies and structural reforms that would negatively impact fiscal targets, economic recovery or financial stability, as assessed by the institutions. On the basis of the request, the commitments by the Greek authorities, the advice of the institutions, and today's agreement, we will launch the national procedures with a view to reaching a final decision on the extension of the current EFSF Master Financial Assistance Facility Agreement for up to four months by the EFSF Board of Directors. We also invite the institutions and the Greek authorities to resume immediately the work that would allow the successful conclusion of the review. We remain committed to provide adequate support to Greece until it has regained full market access as long as it honours its commitments within the agreed framework. 

Η ΑΠΟΨΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ , ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ EUROGROUP