Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΚΑΡΒΟΥΝΟ

Ένα πολύ μικρό, αλλά χαρακτηριστικό , παράδειγμα. 


   Πριν από σχεδόν  ΤΡΙΑ (3) χρόνια συζητήθηκε μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. 
     Συγκεκριμένα στις 9.8.2012.
    Τονίζεται: πριν τρία χρόνια και ασφαλιστικά μέτρα. 
    Για κάποιον λόγο, που προφανώς αφορά προσωπικά την δικαστή, που εκδίκασε την υπόθεση, καθ' όλα σεβαστό, που  δεν ενδιαφέρει εδώ , μέχρι και σήμερα, τρία έτη μετά, δεν έχει εκδοθεί απόφαση!
    Στο άρθρο 307 του ΚΠολΔ ορίζεται ότι εάν παρέλθει οκτάμηνο από την συζήτηση και δεν εκδοθεί απόφαση διενεργείται έρευνα , ενώ η συζήτηση επαναλαμβάνεται , αφού οριστεί νέα δικάσιμος και κοινοποιηθεί κλήση.
   Στην περίπτωσή μας αυτό έγινε στις 11.6.2015.
   Δηλαδή λίγο πριν την συμπλήρωση τριετίας από την συζήτηση της υπόθεσης !
   Και διερωτάται κάποιος: η υπηρεσία  της Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών δεν έχει κάποιο σύστημα να διαπιστώνει έγκαιρα την πέραν του οκταμήνου καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης;
   Σχεδόν επί τρία (3) χρόνια, κανένας από την Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών δεν αντιλήφθηκε ότι ένας δικαστής κρατάει μία δικογραφία , που αφορά ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς να έχει εκδώσει απόφαση;
   Ούτε από την Επιθεώρηση των Δικαστηρίων;
   Είναι αυτός μηχανισμός έγκαιρης απονομής της δικαιοσύνης;
   Είναι γενικά μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης;
   Είναι αυτό δικαστικό σύστημα , που εξασφαλίζει σε κάποιον εκτός Ελλάδας,ότι εάν συναλλαχθεί στην χώρα μας , σε περίπτωση , που η συναλλαγή του εξελιχθεί ανώμαλα, πρόκειται ποτέ να βρει το δίκιο του; (για τους κατοίκους της Ελλάδας δεν το συζητάμε, έχουμε υποταχθεί στην μοίρα μας)
   Για όποιον έχει αμφιβολία παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:
 
  
   
      
 
   ΥΓ. Ούτε λόγος, βέβαια,...
να γίνεται για το ότι στην συγκεκριμένη υπόθεση , πριν από τρία χρόνια, απορρίφθηκε αίτημα για την χορήγηση προσωρινής διαταγής, ίσως  στο πλαίσιο της, ιδίως τότε, αρνητικής έως εχθρικής  αντιμετώπισης τέτοιων αιτημάτων απ' ορισμένους δικαστές  και ήδη σήμερα έχει εκδοθεί , κατά την τακτική διαδικασία , πρωτόδικη απόφαση , που δικαιώνει τον αιτούντα, ο οποίος , εντούτοις, απώλεσε την δραστική προσωρινή δικαστική προστασία, που όφειλε να του εξασφαλίσει το ελληνικό κράτος.