Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ: ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ (από συνέντευξη στους FT)

If you had a coat of arms, what would be on it?
Yanis Varoufakis coat of arms

Subverte paradigma dominans — or, Subvert the dominant paradigm! Nothing saddens me more than people, especially the young, who conform unthinkingly to ritual beliefs.