Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Η ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΑΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Με αφορμή την τροποποίηση των άρθρων 292 και 298 του Ποινικού Κώδικα με τον πρόσφατο Ν. 4356/2015 ( ΦΕΚ Α/181/2015).


   Άστραψαν και βρόντηξαν κατά της κυβέρνησης, γι' άλλη μία φορά ,  οι αντιπολιτευόμενοι και ,ως συνήθως, άσχετοι δημοσιογράφοι, των ανυπόληπτων  ΜΜΕ , τα οποία, τα τελευταία χρόνια, συστηματικά μας αποπληροφορούν : "ποινικοποίησε η κυβέρνηση την παρακώλυση των συγκοινωνιών , εν όψει αγροτικών κινητοποιήσεων με αποκλεισμούς δρόμων. Ντροπή για μία κυβέρνηση της αριστεράς", κραυγάζουν.
Δημοκρατία
"ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΘΥΜΩΜΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ" ανακάλυψε στην πρώτη σελίδας της (αριστερά πάνω)  η δεξιά "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"
    Σημειωτέον ότι είναι αυτοί οι ίδιοι ,που μέχρι τώρα, με κάθε ευκαιρία,  κατηγορούσαν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ  ότι σε διάφορες ακραίες μορφές κινητοποιήσεων , όπως καταλήψεις δημοσίων κτιρίων και χώρων, κυρίως από ακροαριστερούς και αντιεξουσιαστές ,  εξαιτίας της αριστερής πολιτικής της  , δεν χρησιμοποίησε  αστυνομικές επιχειρήσεις  βίαιης καταστολής τους.
    Είναι , όμως, έτσι τα πράγματα;
    Η απάντηση είναι κατηγορηματικά ΟΧΙ.
  Και στην περίπτωση αυτή έχουμε άλλο ένα σύμπτωμα μαύρης προπαγάνδας , η οποία αναπαράγεται εύκολα λόγω της προφανούς διάθεσής των δημοσιογράφων να υπηρετήσουν τα αφεντικά τους στον πόλεμο τους κατά της κυβέρνησης, διάθεση η οποία συναγωνίζεται την ασχετοσύνη τους  και την απροθυμία  τους να ερευνήσουν στοιχειωδώς ένα θέμα, με αποτέλεσμα να καταπίνουν αχώνευτο και να διακινούν ό,τι τα κέντρα της παραπληροφόρησης τους σερβίρουν.
    Αλλά ας εξετάσουμε το θέμα στις λεπτομέρειες τους:
    Μέχρι και τώρα , η διάταξη του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα όριζε:
     "Άρθρο 292. Παρακώλυση συγκοινωνιών. 1. Όποιος με πρόθεση παρεμποδίζει τη λειτουργία κοινόχρηστης εγκατάστασης που εξυπηρετεί τη συγκοινωνία και ιδίως σιδηροδρόμου, αεροπλάνου, λεωφορείου, ταχυδρομείου, τηλεγράφου ή τηλεφώνου που προορίζονται για κοινή χρήση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 2. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.."
    Με απλά λόγια , μέχρι τώρα  η διάταξη προέβλεπε α) ποινή φυλάκισης κατ´ ελάχιστο τριών (3) μηνών και μέχρι πέντε (5) έτη , όσο είναι το όριο της ποινής φυλάκισης σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ποινικού Κώδικα και β)  αξιόποινο της πράξης και στην περίπτωση,που τελούνταν από αμέλεια.
    Διευκρινίζεται,...
προς αποφυγή σύγχυσης, ότι στην παραπάνω διάταξη ,η παράθεση των επιμέρους κοινοχρήστων εγκαταστάσεων είναι ενδεικτική και σε αυτές ξεκάθαρα συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοκινητόδρομοι, σύμφωνα , εξάλλου, και με την πάγια νομολογία των δικαστηρίων {ενδεικτικά ΑΠ (Ολ) 11/2001 (ΕΔΩ) , που αφορά αγροτικές κινητοποιήσεις}
    Το παραπάνω άρθρο 292 του Ποινικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα, με  το άρθρο 27 του νομοσχεδίου , που ψηφίστηκε στις 22.12.2015  ( ΕΔΩ) και ήδη έγινε νόμος του κράτους  (Ν. 4356/2015, ΦΕΚ Α/181/2015), διαμορφώνεται ως εξής:
"Άρθρο 292 
1. Όποιος με πρόθεση παρεμποδίζει τη λειτουργία κοινόχρηστης εγκατάστασης που εξυπηρετεί τη συγκοινωνία και ιδίως αυτοκινητοδρόμου, σιδηροδρόμου, αεροπλάνου, λεωφορείου, ταχυδρομείου ή τηλεγράφου που προορίζονται για κοινή χρήση τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος.
2. Αν η πράξη της παραγράφου 1 είχε σημαντική διάρκεια επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη." 

   Σύμφωνα με την νέα διάταξη, η οποία ενσωμάτωσε στην διατύπωση της και τα πορίσματα της νομολογίας ,παραθέτοντας ,στην ,ούτως ή άλλως, ενδεικτική απαρίθμηση των κοινοχρήστων εγκαταστάσεων, και τους αυτοκινητόδρομους, που είναι η κατεξοχήν κοινόχρηστη εγκατάσταση , που εξυπηρετεί συγκοινωνία και η παρακώλυση της συγκοινωνίας στους οποίους ,σε κάθε περίπτωση, διωκόταν και μέχρι σήμερα, επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές : α) το αδίκημα στην απλή μορφή του διώκεται με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος (αντί των πέντε, μέχρι τώρα) , β) στην επιβαρυντική μορφή της τέλεσης του διώκεται με ποινή φυλάκισης μέχρι τρία (3)  έτη, αντί, και πάλι, των πέντε (5) ετών, που προβλέπονταν μέχρι τώρα ,  γ) δεν προβλέπεται, όπως παλιά, ελάχιστη ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών, άρα μπορεί να επιβληθεί το ελάχιστο της ποινής φυλάκισης, που είναι , σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ποινικού Κώδικα, δέκα (10) μέρες και δ) αποποινικοποιείται η πράξη όταν τελείται από αμέλεια.
   Κατά συνέπεια με την νέα διάταξη όχι μόνον δεν ποινικοποιείται η μέχρι τώρα τάχα, κατά τους λειτουργούς της μαύρης προπαγάνδας, μη αξιόποινη παρακώλυση των συγκοινωνιών, αλλά απεναντίας ελαφρύνεται ποινικά η μεταχείρισή της. 
    Όμως το πράγμα δεν σταματάει εκεί.
 Αυτό που καθιστά περισσότερο εξοργιστική την, στο συγκεκριμένο ζήτημα, αντικυβερνητική προπαγάνδα, είναι ότι με το ίδιο παραπάνω  ψηφισθέν νομοσχέδιο και ήδη νόμο (Ν. 4356/2015, ΦΕΚ Α/181/2015), τροποποιείται το άρθρο 298 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο μέχρι τώρα όριζε ότι  "Άρθρο 298. Γενική διάταξη. Η διάταξη του άρθρου 289 έχει ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις των άρθρων 290 παρ.2 και 291 παρ.2." και ήδη, όπως διαμορφώνεται με το άρθρο 28  του Ν. 4356/2015,  το άρθρο αυτό ορίζει  «Άρθρο 298.Το δικαστήριο, όσον αφορά τα πλημμελήματα του άρθρου 292 ή την πράξη του άρθρου 431, δύναται να απαλλάξει το δράστη από την ποινή, εφόσον η παρεμπόδιση είχε ασήμαντη διάρκεια ή ο δράστης τέλεσε την πράξη για την προάσπιση ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος
    Δηλαδή, με απλά λόγια, για πρώτη φορά δίνεται στο Δικαστήριο η δυνατότητα να κρίνει ατιμώρητη την παραπάνω πράξη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των λαϊκών κινητοποιήσεων !!!
    Κατόπιν, λοιπόν, των παραπάνω ,αναρωτιέται κάποιος: είναι ή δεν είναι εντελώς ανεύθυνη αλλά και σκόπιμα παραπλανητική η τάχα ενημέρωση, που μας  σερβίρουν οι δημοσιογράφοι;
    Η απάντηση είναι αναμφισβήτητα ΝΑΙ.
    Αυτός είναι, εξάλλου, και ο λόγος, που οι δημοσιογράφοι έχουν περιέλθει σε κατάσταση πλήρους ανυποληψίας αλλά και πολλοί πολίτες οδηγούνται εξαιτίας της παραπληροφόρησης των ΜΜΕ, σε βεβιασμένες ενέργειες πανικού, με πολύ πρόσφατο παράδειγμα  τον πανικό που προκλήθηκε σε πολλούς υπερχρεωμένους πολίτες να σπεύσουν να καταθέσουν αιτήσεις για τον ονομαζόμενο νόμο Κατσέλη μέχρι τις 31.12.2015, γιατί τάχα ο νόμος αυτός καταργείται από 1.1.2016, ενώ αυτό δεν είναι αληθές  και πολλοί από τους  οποίους είναι βέβαιο ότι εάν κατέθεταν την αίτησή τους μετά την 1.1.2016, θα είχαν ευνοϊκότερη μεταχείριση, από αυτήν που έχουν τώρα!!!
   Αυτό, δυστυχώς, είναι το άθλιο επίπεδο της "ενημέρωσης", που μας σερβίρεται....
 ΥΓ. Εξυπακούεται ότι η μαύρη αντικυβερνητική προπαγάνδα δεν αφορά μόνον την παρούσα κυβέρνηση αλλά και τις προηγούμενες, όταν αποφάσιζαν να τις πλήξουν οι πάσης φύσεως μιντιάρχες.