Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

1)    Παραγραφές – προθεσμίες (αστικά, διοικητικά, ποινικά, συμπεριλαμβανομένης και της συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης).
2)    Αναστολές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μόνον.
3)    Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.
Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης – αντίκρουσης της τακτικής πολυμελούς.
Αναβολές
Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

       Με λίγα και απλά λόγια: 
   1) Αν κάποιος κινδυνεύει να χάσει σε πλειστηριασμό ένα περιουσιακό στοιχείο του, όπως ένα ακίνητο  , που όμως δεν αποτελεί την  πρώτη κατοικία του, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΑΣΕΙ, γιατί απεργούν οι δικηγόροι!
   2) Αν κάποιος είναι προσωρινά κρατούμενος για δέκα - δώδεκα μήνες και επίκειται να διεξαχθεί η δίκη του, από το αποτέλεσμα της οποίας αναμένει να αποφυλακιστεί, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΚΟΜΗ, γιατί απεργούν οι δικηγόροι! 
     Αγώνας , όχι αστεία και μάλιστα ξεγραβάτωτος.
     Όχι παίζουμε...
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ