Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΜΕΤΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

    Το πρόβλημα όμως παραμένει.
    Θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα εξυγίανσης του καθεστώτος  των  δικαστικών επιδόσεων, των αναγκαστικών εκτελέσεων, των αμοιβών των δικαστικών επιμελητών καθώς και της οργάνωσης του επαγγέλματος τους, με την απελευθέρωσή του.
    Σχετικές προτάσεις στο τέλος του παρόντος κειμένου.
   Σχετικές αναρτήσεις: 
     

    Από αυτό το ιστολόγιο  έγκαιρα είχαν επισημανθεί οι προκλητικά σκανδαλώδεις ρυθμίσεις, που προβλέφθηκαν πρόσφατα σε σχέση με τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών και το καθεστώς λειτουργίας τους εν γένει, με τις , δια του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14.8.2015) επελθούσες, τροποποιήσεις  στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (τον οποίο, όπως έχει πλέον, θα δείτε ΕΔΩ  )   και την υπ' αριθμό  76297/30.10.2015  κοινή υπουργική  απόφαση  των υπουργών Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ 2346/Β/30.10.2015)  (σχετική ανάρτηση της 12.11.2015 ΕΔΩ).
  Οι ρυθμίσεις αυτές ήλθαν να προστεθούν σε ένα ήδη υπάρχον καθεστώς προνομίων των δικαστικών επιμελητών, εντελώς ασύμβατο προς τις συνθήκες της οικονομίας και τις ανάγκες της κοινωνίας, για το οποίο επίσης έγκαιρα έχει γράψει το παρόν ιστολόγιο (σχετική ανάρτηση της 13.7.2013  ΕΔΩ).
  Θλιβερή διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση ο ΔΣΑ καμία φωνή δημόσιας διαμαρτυρίας δεν άρθρωσε, όπως επίσης δεν διαμαρτυρήθηκε για τον νομοθετικό αποκλεισμό του από την διαβούλευση, που προηγήθηκε ,για τον καθορισμό των αμοιβών των δικαστικών επιμελητών.
  Όμως είπαμε: ο ΔΣΑ είναι εντελώς αποκομμένος και  ξένος προς την ζώσα δικηγορική πραγματικότητα.
   Παρ´ όλη την ανυπαρξία όμως του ΔΣΑ στο συγκεκριμένο θέμα, το ίδιο το κράτος διαπίστωσε το πόσο απαράδεκτα προνομιακές ήταν οι νέες ρυθμίσεις ,που διέπουν τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών, έτσι ώστε με νέα ΚΥΑ , την 21798/11.3.2016 (ΦΕΚ 709/Β/16.3.2016) , τροποποίησε την ΚΥΑ 76297/30.10.2015  και περιόρισε τα προνόμια αυτά των δικαστικών επιμελητών.
    Χαρακτηριστικό του πόσο προκλητικά σκανδαλώδεις ήταν οι ρυθμίσεις αυτές, αποτελεί το γεγονός ότι οι ίδιοι οι δικαστικοί επιμελητές, με ανακοίνωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας τους, ουσιαστικά αποδέχονται τις τροποποιήσεις αυτές, τις οποίες αποδίδουν τάχα σε "τυχόν ανεπιθύμητες και μη προβλέψιμες, κατά την σύνταξη της προηγούμενης απόφασης, κακές ερμηνείες και στρεβλώσεις", με ανακοίνωση, που εν πολλοίς περιγράφει τις επελθούσες αλλαγές και έχει ως εξής:"Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016
Διορθωτική ΚΥΑ των αμοιβών μας
Συνάδελφοι,
Σας έχουμε ενημερώσει για την επιστολή που μας έστειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης – Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και για τη νέα πρόταση του Υπουργείου στην οποία μας ανέφερε ότι σκοπό είχε να βελτιώσει ΑΜΕΣΑ τις τυχόν ανεπιθύμητες και μη προβλέψιμες, κατά την σύνταξη της προηγούμενης απόφασης, κακές ερμηνείες και στρεβλώσεις, ύστερα από παρατηρήσεις παράπονα και διαμαρτυρίες μεταξύ των άλλων, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Δικηγορικών Συλλόγων και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Η νέα διορθωτική ΚΥΑ των αμοιβών μας εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Σημειώνουμε τις διορθώσεις που έγιναν και μόλις έχουμε το Φ.Ε.Κ. θα σας το γνωστοποιήσουμε αμέσως.

·         Οι αμοιβές των επιδόσεων στις 4 ζώνες ΔΕΝ μειώθηκαν. Παρέμειναν οιίδιες (35, 55, 73 και 95 ευρώ). Αυξήθηκαν μόνο κατά 2 τα χιλιόμετρα (από 10 σε 12, από 12 έως 32, από 32 έως 62). Επίσης, η αμοιβή της έκθεσης κατάσχεσης ΔΕΝ μειώθηκε. Παρέμεινε στα 660 ευρώ.

·         Για την επίδοση σε νησί η διατύπωση παραμένει η ίδια και γίνεται μία εξαίρεση μόνο για τη νήσο Σαλαμίνα που τοποθετείται στη Β΄ Ζώνη.

·         Καθορίζεται με σαφήνεια ο υπολογισμός της χιλιομετρικής απόστασης και η σχετική παράγραφος διατυπώνεται ως εξής:

2.  Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από τον τόπο που διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής, κατά το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 2318 / 1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» ή είναι η έδρα της αστικής εταιρείας δικαστικών επιμελητών, εκτός των περιφερειών των Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς για τις οποίες η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από το κατάστημα του Εφετείου Αθηνών.

·         Η αμοιβή του μάρτυρα (και μόνο για τις επιδόσεις) αποσαφηνίζεται ότι εμπεριέχεται στην τιμή των ζωνών

·         Στην περίπτωση ματαίωσης της επίδοσης το ποσό που λαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής είναι το 50% της αμοιβής της εκάστοτε ζώνης (μειώθηκε από το 75% που ήταν)

·         Προστίθεται δύο παράγραφοι στο κεφάλαιο Α. ΕΠΙΔΟΣΗ ως εξής:

6. Για τις επιδόσεις που γίνονται κατ’ εφαρμογή του Ν. 3869 / 2010 (νόμοςΚατσέλη – υπερχρεωμένα) ισχύουν οι τιμές της οικείας ζώνης μειωμένες κατά ποσοστό 20%.

7. Σε περίπτωση που ο δικαστικός επιμελητής διενεργεί περισσότερες της μιας επιδόσεις από τον ίδιο εντολέα, στο ίδιο τοπικό διαμέρισμα και στον ίδιο χρόνο η πρώτη επίδοση χρεώνεται με την τιμή της οικεία ζώνης οι δε υπόλοιπες με την τιμή της Α΄ Ζώνης.

Επίσης αφαιρέθηκε η περίπτωση όπου: Σε περίπτωση επίδοσης έξω από το νομό που έχει την έδρα του ο δικαστικός επιμελητής ή η αστική εταιρεία των επιμελητών η αμοιβή της Δ΄ Ζώνης διπλασιάζεται.

Στο κεφάλαιο Β. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ γίνεται διόρθωση ως προς το δεύτερο ακίνητο και επάνω ως εξής:

2. Αν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης κατάσχονται περισσότερα από ένα ακίνητα, πλοία ή αεροσκάφη, ο δικαστικός επιμελητής λαμβάνει χωριστή αμοιβή για κάθε ένα από αυτά και συγκεκριμένα:

·         από το δεύτερο μέχρι και το τέταρτο ακίνητο, το ½ της πιο πάνω αμοιβής

·         από το πέμπτο έως και το δέκατο ακίνητο, το 1/3 της πιο πάνω αμοιβής

·         από το ενδέκατο ακίνητο και άνω, το ¼ της πιο πάνω αμοιβής

Στο κεφάλαιο Γ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ γίνεται η εξής διόρθωση:

Για τη σύνταξη κάθε αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης αρχικού ή επαναληπτικού πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού (κατά την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στο ν. 4335 / 2015) σε τριακόσια ευρώ (300,00 €)

Στο κεφάλαιο Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ η περίπτωση στ) διαμορφώνεται ως εξής:

Για την παραλαβή πιστοποιητικού βαρών ή άλλων αναγκαίων για την πρόοδο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εγγράφων, καθώς και για την κατάθεση αντιγράφου έκθεσης επίδοσης διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 630Α του Κ.Πολ.Δ., ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται αμοιβή ίση με αυτή της επίδοσης για την Α΄ Ζώνη.

Στο τέλος μετά και την παρέμβαση του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους προστίθεται κεφάλαιο ΣΤ΄ ως εξής:

Οι ανωτέρω αμοιβές, με την επιφύλαξη του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 2362 / 1995 – Α΄247) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του ν.δ / τος 496 / 1974 (Α΄204) «Περί Λογιστικού των  Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», προεισπράττονται κατά το ήμισυ και το ποσό της κάθε πράξης αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της κάθε έκθεσης σε ευκρινές και διακριτό πλαίσιο.

 (Εξαιτίας της διατύπωσης αυτής θα σας ενημερώσουμε για τη διόρθωση που θα γίνει στα υποδείγματα των εκθέσεών μας).

Συνάδελφοι,

Μετά τις συνεχείς προσπάθειες της Ομοσπονδίας, για άλλη μία φορά, και τη διορθωτική αυτή απόφαση του Υπουργείου που μας είχε τονίσει ότι προσπαθεί «να βρει τη χρυσή τομή αφενός μεν του αγώνα που κάνουν οι δικαστικοί επιμελητές για τη βελτίωση και διατήρηση των υψηλών στόχων που έχουν θέσει για την ορθή εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών, αφετέρου δε της διάγνωσης ότι αυτή η πάλη και οι προσπάθειες πρέπει να γίνουν με σύμμαχο την πλειοψηφία των δοκιμαζομένων πολιτών», ήλθε η ώρα τις αμοιβές αυτές που είναι ικανοποιητικές, όχι μόνο να τις σεβόμαστε αλλά και να τις περιφρουρήσουμε.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές"

     Όμως, οι παραπάνω αλλαγές αποτελούν ημίμετρα, που δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, το οποίο είναι δομικό και συνίσταται στο ότι οι δικαστικοί επιμελητές παρέχουν υπηρεσίες σε τιμές μεγαλύτερες από αυτές, που θα μπορούσαν να επιτευχθούν, πολλές φορές οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται ενώ πρακτικά δεν χρειάζονται ενώ ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματός τους οδηγεί , μερικές φορές, ακόμη και σε αδυναμία εκτέλεσης εκτελεστών τίτλων , η οποία συνιστά αρνησιδικία. 
     Στοιχειώδη μέτρα για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων αποτελούν τα εξής:

   1) Απελευθέρωση του αριθμού των δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι να διορίζονται κατόπιν εξετάσεων προς διακρίβωση των προσόντων τους και μόνον. Να καθιερωθεί, δηλαδή , ό,τι ισχύει και με τον διορισμό των δικηγόρων.

  2) Μείωση των απαιτουμένων προσόντων για τον διορισμό κάποιου ως δικαστικού επιμελητή και ειδικότερα να επιτρέπεται η είσοδος στο επάγγελμα αποφοίτων Λυκείων και να καταργηθεί η, μη ανταποκρινόμενη στις ανάγκες άσκησης του επαγγέλματος του δικαστικού επιμελητή , απαίτηση για πτυχίο νομικής. Δηλαδή να καθιερωθεί και πάλι ό,τι ίσχυε στην Ελλάδα επί δεκαετίες, χωρίς να προκύψει το παραμικρό θέμα ως προς την επαγγελματική επάρκεια των δικαστικών επιμελητών. 

 3) Να επιτρέπεται σε όλους τους δικαστικούς επιμελητές να ασκούν τα καθήκοντά τους σε όλη την χώρα. Να καθιερωθεί δηλαδή ό,τι ισχύει σχετικά και με τους δικηγόρους.

 4) Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών να διαμορφώνονται ελεύθερα  ύστερα από ελεύθερη διαπραγμάτευση με τους πελάτες τους και να ισχύουν οι όποιες διοικητικά καθοριζόμενες αμοιβές μόνον σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας. Να καθιερωθεί δηλαδή ό,τι συμβαίνει και με τις αμοιβές των δικηγόρων (άρθρο 58 του Κώδικα Δικηγόρων).

 5) Να καθιερωθεί , σε πρώτη φάση,  η επίδοση δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων στο δημόσιο, τις τράπεζες , σε  ΝΠΔΔ , σε κρατικές αρχές , σε γραμματείες δικαστηρίων και σε ΔΕΚΟ, δια της απλής εγχειρίσεως τους από τους ενδιαφερομένους ή εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα ή από τους δικηγόρους τους, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του προσώπου ή της αρχής, όπου γίνεται η επίδοση,  με  απόδειξη τής έτσι γενόμενης επίδοσης από βεβαίωση επί του επιδιδομένου εγγράφου  καθώς και επί αντιγράφου του , που θα λαμβάνει ο εγχειρίζων  ή από απλή και ευσύνοπτη έκθεση επίδοσης , από έντυπο , που υποχρεωτικά  θα υπάρχει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του νομικού προσώπου ή της αρχής, όπου θα γίνεται η επίδοση.

   6) Να καθιερωθεί η ηλεκτρονική επίδοση από δικηγόρους προς δικηγόρους , με την επέκταση του ήδη υπάρχοντος συστήματος ηλεκτρονικής υπογραφής και ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων , και εναλλακτικά, για τους δικηγόρους της Αθήνας,   οι επιδόσεις αυτές να γίνονται με ανταποδοτικό τέλος και  μόνον, με ανάρτησή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, σε ατομική μερίδα του κάθε δικηγόρου , με παράλληλη ενημέρωσή του δι' αποστολής sms δύο φορές  (δηλαδή να γίνει ό,τι γίνεται με την ενημέρωση των δικηγόρων για την δημοσίευση αποφάσεων) και

  7) Οι τράπεζες και το Δημόσιο να πληρώνουν υποχρεωτικά τους δικαστικούς επιμελητές με βάση  τις αμοιβές, που συμφώνησαν μαζί τους για την υπόλοιπη κοινωνία.

     Αν δεν ληφθούν τα παραπάνω μέτρα, τότε ίσως οι δικαστικοί επιμελητές να φτάσουν στο σημείο να μην έχουν πελάτες, που θα μπορούν να πληρώνουν τις διοικητικά καθοριζόμενες αμοιβές τους και οι επιμελητές να επιβαρύνονται με ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος , δηλαδή φόρους οι οποίοι θα μένουν  ανείσπρακτοι  , όπως και η αμοιβή τους.

    Αλήθεια, αυτό το σκέφτηκαν ποτέ οι δικαστικοί επιμελητές, έτσι ώστε οι ίδιοι να ζητήσουν την απελευθέρωση των αμοιβών τους; ...

***************************************************************************************************

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ :
13.7.2013-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥΣ: ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΘΥΛΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12.11.2015-ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ , ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΚΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
17.3.2016-ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΜΕΤΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ


********************************************************************************