Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ!

  Όπως πληροφορούμαστε , στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών συζητήθηκε το αίτημα δικαστικής συνδρομής της Δημοκρατίας της Κύπρου για την έκδοση στην Κύπρο του επιχειρηματία κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, εις εκτέλεση εκδοθέντος ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. 
   Μία είδηση είναι ότι το Συμβούλιο Εφετών δυσκολεύτηκε να εκδώσει απόφαση για τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, αναβάλλοντας την έκδοσή της.
 Η δεύτερη ενδιαφέρουσα είδηση  είναι ότι, κατά την διαδικασία στο Συμβούλιο Εφετών, προς υποστήριξη του κ. Λεωνίδα  Μπόμπολα, παρέστησαν τρεις δικηγόροι, οι κύριοι Μιχάλης Δημητρακόπουλος, Πολυχρόνης Τσιρίδης και Ηλίας Αναγνωστόπουλος.
    Η υπόθεση, όμως, όπως είναι πρόδηλο, βρίσκεται εκτός πλαισίου αδειών. 
  Παρ' όλα αυτά οι αρμόδιοι δικηγορικοί σύλλογοι, μεταξύ των οποίων και ο ΔΣΑ,  χορήγησαν άδεια στους δικηγόρους του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα να παραστούν, προς υποστήριξή του ,ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών. 
    Είναι οι ίδιοι σύλλογοι, που αρνούνται την χορήγηση άδειας στον δικηγόρο κάποιου προσωρινά κρατούμενου, του οποίου ,όμως, δεν συμπληρώνεται το δεκαοκτάμηνο και ο οποίος αναμένει την διεξαγωγή της δίκης του, έτσι ώστε να αποφυλακιστεί.  
     Είναι προφανές, λοιπόν,  ότι το πλαίσιο,που ισχύει για τον μέσο δικηγόρο, προφανώς δεν ισχύει για τον κ. Μπόμπολα.