Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥ Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

   Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ οφείλει να απαντήσει στις σοβαρές αιτιάσεις του  Υπουργού περί του ότι 1) με την αποχώρηση των δικηγόρων από την διαπραγμάτευση (γιατί άραγε αποχώρησαν;) δεν κατέστη δυνατή η σύσταση αυτοτελούς φορέα για την επικουρική ασφάλιση και το εφάπαξ, κάτι που θα οδηγούσε σε μείωση του ποσοστού των εισφορών, που, όπως παραμένει στο νομοσχέδιο, ανέρχεται συνολικά σε 38 % , 2) το νέο ασφαλιστικό - φορολογικό νομοσχέδιο ευνοεί το 90% των δικηγόρων και επιβαρύνει ένα μικρό ποσοστό μεγαλοεισοδηματιών δικηγόρων - επιχειρηματιών και 3) ότι ο Πρόεδρος του ΔΣΑ εκπροσωπεί όχι το σύνολο των δικηγόρων, που τον εξέλεξαν , αλλά αυτούς τους ελάχιστους, που έχουν ετήσια εισοδήματα 50.000 ευρώ και άνω.  
    Επίσης από τις τοποθετήσεις των δύο αντρών προκύπτει ότι ο εκπρόσωπος των δικηγόρων αποδίδει τεράστια σημασία στην κατ' αυτόν μη ύπαρξη αναλογιστικών μελετών,ενώ από την τοποθέτηση του υπουργού προκύπτει ότι τέτοιες μελέτες υπάρχουν και θα κατατεθούν στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής, σύμφωνα με την πρακτική,που είχε ακολουθηθεί και κατά το παρελθόν.
   Ο καθένας ας κρίνει τις τοποθετήσεις και των δύο και ας βγάλει τα συμπεράσματά του. .................................................................................................................................................................