Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ΤΟΝ ΘΌΡΥΒΟ ΓΙΑ ΤΙΣ OFFSHORE ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΕΤΑΙ ΌΤΙ ΈΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΠΟΛΊΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ , ΕΡΜΑΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ...

...και μία επικοινωνιακά αδύναμη κυβέρνηση, με αποτέλεσμα η δημαγωγία και η παραπληροφόρηση ,σε πολιτικά  ευαίσθητα ζητήματα, να προκαλούν μία παραμορφωτική πολιτική εικόνα.

Διαβάστε σήμερα στην "Αυγή"


   Όπως είναι γνωστό στις 18.5.2016 κατατέθηκε στην Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο με τίτλο  "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις."
   Το νομοσχέδιο αυτό συζητήθηκε μία ημέρα στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και δύο ημέρες στην Ολομέλεια της Βουλής , από την οποία και τελικά ψηφίστηκε στις 22.5.2016.
   Η πορεία της ψήφισης του βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής (ΕΔΩ).
   Το κείμενο του αρχικά κατατεθέντος νομοσχεδίου, χωρίς τα προσαρτώμενα,  ήταν 547 σελίδες και μπορείτε να το διαβάσετε ΕΔΩ
   Στο ΑΡΧΙΚΟ κείμενο , και όχι με τροπολογία, όπως κατά τον συνήθη διαστρεβλωτικό της πραγματικότητας τρόπο μεταδίδουν τα γνωστά ΜΜΕ και δηλώνει ακόμη και  ο (κατά τα άλλα σοβαρός και κυρίως αντιλαϊκιστής !) Κυριάκος Μητσοτάκης, και δη στην σελίδα 496 υπήρχε , στο άρθρο 178, η αντικατάσταση του άρθρο 8 του Ν. 3213/2003 , του γνωστού και ως νόμου για το "πόθεν έσχες",  όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή του  από το άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 3849/2010 , η οποία περιέχει την ρύθμιση για την απαγόρευσης της συμμετοχής υπουργών και βουλευτών σε εταιρείες, που στην καθομιλουμένη λέγονται όφσορ (offshore).
     Σημειωτέον ότι το παραπάνω άρθρο περιέχεται στο "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ", το οποίο περιέχει, στις σελίδες από 488 έως 499,  τα άρθρα από 172 έως 183, δηλαδή όλα κι όλα έντεκα (11) άρθρα , τα οποία είναι ταυτόσημα τόσο στο νομοσχέδιο , όσο και στον τελικά ψηφισθέντα  νόμο.
    Τέλος, είναι γνωστό ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση , από την αρχή της κυβερνητικής θητείας, έχει επικεντρώσει την κριτική της σε θέματα "πόθεν έσχες" , άλλοτε με τον Αλέκο Φλαμπουράρη, άλλοτε με τον Γιώργο Σταθάκη και άλλοτε και με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. 
   Άρα , εξυπακούεται ότι η προσοχή των βουλευτών της αντιπολίτευσης θα ήταν επικεντρωμένη στις υπό τροποποίηση διατάξεις του Ν. 3213/2003 για το "πόθεν έσχες" και σε καμία περίπτωση δεν ήταν ανυποψίαστοι. 
   Όσο άχρηστοι κι αν είναι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, όσο τσάμπα κι αν εισπράττουν κάθε μήνα 7.000 ευρώ ο καθένας και από έναν μισθό ο καθένας από τους δύο επιστημονικούς συνεργάτες κάθε ενός βουλευτή, με αποτέλεσμα,  χοντρικά , το 547 σελίδων νομοσχέδιο να το μελετήσουν από την αντιπολίτευση τουλάχιστον  450 περίπου άνθρωποι ,  είναι αυτονόητο ότι όλοι αυτοί  γνώριζαν πολύ καλά το περιεχόμενο του παραπάνω νομοσχεδίου...

      Ως γνωστόν,  μαζί με το κατατεθέν νομοσχέδιο διανέμεται στους βουλευτές και κείμενο με τις καταργούμενες διατάξεις , το οποίο, για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, θα το δείτε ΕΔΩ.
   Επιπλέον,  η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 178 αναλύεται λεπτομερώς σε έκταση μίας σελίδας στην Αιτιολογική  Έκθεση του νομοσχεδίου, που μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ και η οποία αναφέρει επί λέξει:

"Με το άρθρο 178 του σχεδίου νόµου αναδιατυπώνεται και αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρµογής της απαγόρευσης της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3213/2003, αλλά και τα στοιχεία της νοµοτυπικής µορφής του εγκλήµατος που προβλέπεται από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Ειδικότερα, η απαγόρευση αναφερόταν στην προηγούµενη διοικητική δοµή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι γινόταν µιά. αναφορά σε νοµάρχες. Το βασικό πρόβληµα, όµως, έγκειτο στο ότι στη διάταξη δεν οριζόταν συγκεκριµένα η έννοια της «εξωχώριας εταιρείας». Το πρόβληµα είχε ήδη εντοπιστεί στην έκθεση της επιστη- µονικής επιτροπής της Βουλής που δηµοσιεύτηκε προ της εκδόσεως του ν. 3869/2010, µε τον οποίο τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά το άρθρο 8 του ν. 3213/2003 (άρ. 6 αυτού), η δε άρση της ασάφειας της εν λόγω έννοιας προτείνεται στην σύσταση v. (ιι) της GRECO, όπως αυτή αποτυπώθηκε στον τέταρτο κύκλο αξιολόγησης της χώ- ρας και υιοθετήθηκε κατά την 68η Ολοµέλεια της GRECO που έλαβε χώρα στις 15-19 Ιουνίου 2015. Προς την κατεύθυνση άρσης της εν λόγω ασάφειας προτείνεται η προσαρµογή του άρ. 8 του ν. 3213/2003 µε τη νυν ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, και ειδικότερα το άρθρο 65 του ν. 4172/2013. Σύμφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία (βλ. και Μπώλου, Εξωχώριες εταιρείες [offshore companies] και ελληνική έννοµη τάξη, ΝοΒ 2013 935 επ. [ιδίως 937] σε χρόνο προ της θέσης σε ισχύ του ν. 4172/2013) δεν δίνεται έµφαση στις «εξωχώριες εταιρείες» αλλά σε εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα κράτη που δεν χαρακτηρίζονται ως συνεργάσιµα στον φορολογικό τοµέα. Τα δε κριτήρια για τον χαρακτηρισµό αυτό είναι συγκεκριµένα, προκύπτουν από τη συνεργασία της χώρας µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και ανανεώνονται κάθε χρόνο µε κατ’ έτος εκδιδόµενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών (βλ. ενδ. την υπ’ αριθµ. ΠΟΛ. 1279/29- 12-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, Β΄ 2905). Η σαφήνεια, µε την οποία το ελληνικό φορολογικό δίκαιο έχει προσεγγίσει τα συγκεκριµένα ζητήµατα, προ- τείνεται να αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο εφαρµογής του άρ. 8 του ν. 3213/2003. Ως προς την ποινική διάταξη της παρ. 2, είναι προφανές ότι οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών συνιστούν νόµους προσωρινής ισχύος κατά την έννοια του άρ. 3 του ΠΚ, οπότε, εάν κάποιος δράστης του εγκλήµατος του άρ. 8 παρ. 2 συµµετέχει σε εταιρεία µε έδρα µη συνεργαζόµενο κράτος κατά την έννοια του νόµου και της κατά τον χρόνο τέλεσης ισχύουσας απόφασης, το δε (κράτος) «αποχαρακτηρίστηκε» µε νεότερη απόφαση, παραµένει αξιόποινος.

   Έτσι εχόντων των πραγμάτων , κατά την επί τριήμερο συζήτηση του νομοσχεδίου στην Βουλή , η αντιπολίτευση δεν έβγαλε άχνα για την συγκεκριμένη διάταξη,το δε ΠΟΤΑΜΙ μάλιστα την υπερψήφισε ενώ το ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρθηκε,  ψήφισε "παρών"!
    Κανείς δεν κατάγγειλε την διάταξη του άρθρου 178 του νομοσχεδίου, το οποίο καταψηφίστηκε από την Νέα Δημοκρατία , μαζί με το σύνολο του νομοσχεδίου, χωρίς να γίνει το αντικείμενο ιδιαίτερης κριτικής
     Σημειωτέον ότι αντικείμενο κριτικής έγιναν άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως π.χ. το άρθρο 106 για την άρση των ποινικών ευθυνών σε περίπτωση αποδοχής της παράβασης και πληρωμής του διοικητικού προστίμου, που έχει επιβάλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εκτός κι αν δεχθεί κανείς ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης διάβασαν το σχέδιο νόμου μέχρι το άρθρο 106 και μετά το παράτησαν!.
    Αφού, λοιπόν, το νομοσχέδιο  ψηφίστηκε και διαβιβάστηκε στους θεσμούς, αποτελώντας την βάση για την απόφαση του EUROGROUP , ήλθε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας "ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ", που κατήγγειλε, για πρώτη φορά, την παραπάνω ψηφισθείσα διάταξη, οπότε ΣΎΣΣΩΜΗ η αντιπολίτευση εξαπέλυσε έναν ορυμαγδό καταγγελιών της συγκεκριμένης διάταξης, μεταξύ δε αυτών και το ΠΟΤΑΜΙ, που την είχε ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ, που είχε ψηφίσει "παρών"!!!
    Ολόκληρη αντιπολίτευση εμφανίζεται στην Βουλή να κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και ξυπνάει όταν της δίνει το κέλευσμα μία εφημερίδα.
    Αν αυτή η αντιπολίτευση δεν είναι της πλάκας, τότε τι είναι;
    Όσο για την ουσία του θέματος, μάλλον είναι ανάξια λόγου.
    Όπως ανάξια λόγου την έκρινε η αντιπολίτευση , όταν το θέμα συζητήθηκε στην Βουλή.
   Πρόκειται για ένα ακόμη εξειδικευμένο και κάπως περίπλοκο ζήτημα, που επειδή εμπεριέχει τον όρο "εξωχώρια εταιρεία", έγινε αντικείμενο δημαγωγικής εκμετάλλευσης από το "ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ" στην αρχή και εν συνεχεία, από τα κόμματα της χρεοκοπημένης αντιπολίτευσης και τους οπαδούς της αγεληδόν.
    Η διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3849/2010 (ΦΕΚ Α 80/26.5.2010), μετά την αναρίθμηση της προηγούμενης μορφής του άρθρου αυτού  σε άρθρο 14 με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου είχε ως εξής:«1. Στα μέλη της Κυβέρνησης, στους Υφυπουργούς, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, στους γενικούς και ειδικούς γραμματείς Υπουργείων, στους γενικούς γραμματείς περιφερειών, στους προέδρους των διευρυμένων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, στους νομάρχες και τους δημάρχους, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στους προέδρους, διοικητές, υποδιοικητές και γενικούς διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, που ελέγχονται από το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα των περιπτώσεων θ' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 απαγορεύεται να συμμετέχουν είτε οι ίδιοι είτε με παρένθετα πρόσωπα στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εξωχώριων εταιρειών.2. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε εξωχώρια εταιρεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.»
   
     Όπως εύκολα διαπιστώνει κάποιος η παραπάνω διάταξη δεν περιέχει ορισμό της εξωχώριας  εταιρείας.
      Όμως, όπως μας θυμίζει ο Χάρης Καστανίδης με ανακοίνωσή του (ΕΔΩ) δεν χρειαζόταν να δοθεί ο ορισμός της εξωχώριας εταιρείας  στην διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3213/2003 , διότι αυτή υπήρχε  στο άρθρο στο άρθρο 5 παρ. 7 του Ν. 3091/2002 , το οποίο ορίζει τα εξής:

"Ειδικά, οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αγοράζονται + από εξωχώρια εταιρία δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. + Για τους σκοπούς του Κώδικα αυτού εξωχώρια εταιρία εννοείται η εταιρία που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της οποίας + δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα + ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης."

   Πλην όμως, η παραπάνω διάταξη, η οποία σημειωτέον αφορά τον φορολογικό προσδιορισμό των εσόδων επιχειρήσεων !!!,  α) είχε προ πολλού καταργηθεί και κατά συνέπεια στην νομοθεσία δεν υπήρχε ορισμός της εξωχώριας εταιρείας, β) δεν διασυνδεόταν με την διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3213/2003 και γ) είναι και αυτή αόριστη, αφού δεν εξειδίκευε την "ιδιαίτερα ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση".
     Αυτό το κενό ήλθε να καλύψει η πρόσφατα ψηφισθείσα διάταξη , η οποία δεν έκανε τίποτε περισσότερο από το να παραπέμψει για τον ορισμό της εξωχώριας εταιρείας στον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δη στο άρθρο 65, που προβλέπει ποια είναι τα μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα και με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη ,   τον οποίο έχουν ψηφίσει ...Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ! και το οποίο ορίζει τα εξής:

Αρθρο: 65

Ημ/νία: 07.04.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ)

Τίτλος ΑρθρουΚράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς


Σχόλια- Οι εντός " " λέξεις της περ. β της παρ. 6 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 17 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014). ================================================= *** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.7.2013), η παρούσα διάταξη ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013. ### Καθορίζονται τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του παρόντος (ΒΛΕΠΕ ΥΑ Δ12 1039188 ΕΞ 2014 - ΦΕΚ Β' 570/7.3.2014). *^* Τα μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες-χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος για το έτος 2014) ορίζονται σύμφωνα με την ΥΑ ΔΟΣ Γ 1039110 ΕΞ 201/2014 (ΒΛΕΠΕ ΦΕΚ Β΄570/7.3.2014).Κείμενο Αρθρου
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ*^* ΒΛΕΠΕ ΣΧΟΛΙΑ1. Κράτος για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου νοείται το κράτος ή η περιοχή δικαιοδοσίας ή η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος που τελεί υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης κατά την έννοια του διεθνούς δικαίου.2. Σύμβαση διοικητικής συνδρομής, για την εφαρμογή Κ.Φ.Ε. νοείται η διεθνής σύμβαση που επιτρέπει την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών, που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας των συμβαλλόμενων μερών.###ΒΛΕΠΕ ΣΧΟΛΙΑ3. Μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και τα οποία:α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα και β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση διοικητικής συνδρομής με τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.4. Τα μη συνεργάσιμα κράτη καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου και περιλαμβάνονται σε κατάλογο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δημοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους ως εξής:α) Αφαιρούνται τα κράτη που μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης έχουν συνάψει και εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής. β) Προστίθενται τα κράτη που:αα) ενώ έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής, οι διατάξεις της εν λόγω σύμβασης ή η εφαρμογή τους δεν επέτρεψαν στην ελληνική φορολογική διοίκηση να λάβει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, ββ) δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής, αν και η Ελλάδα είχε προτείνει, πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους, τη σύναψη τέτοιας σύμβασης. γ) Αφαιρούνται ή προστίθενται τα κράτη που δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής, στα οποία η Ελλάδα δεν είχε προτείνει τη σύναψη τέτοιας σύμβασης πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους και για τα οποία το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα που συστήθηκε με απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α. της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, θεωρεί ότι αντίστοιχα προβαίνουν ή όχι στην ανταλλαγή όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των φορολογικών νομοθεσιών των συμβαλλόμενων μερών.5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά με τα μη συνεργάσιμα κράτη εφαρμόζονται για αυτά που προστίθενται στον κατάλογο της προηγούμενης παραγράφου, από την 1η Ιανουαρίου του επομένου της δημοσίευσης έτους. Γι' αυτά που αφαιρούνται από τον κατάλογο, η εφαρμογή των διατάξεων παύει από τη δημοσίευσή του.6. Για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς σε κράτος εκτός της Ελλάδας, όταν η φορολογική κατοικία τους βρίσκεται σε οποιοδήποτε κράτος, ακόμη και σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος:α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις πράγμασι, ή β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, «του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος» από το πενήντα τοις εκατό (50%) του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. στην Ελλάδα.7. Τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου και περιλαμβάνονται σε κατάλογο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δημοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους."

                   
           Όμως, η παραπάνω οριοθέτηση των εν λόγω εταιρειών οδηγεί, όπως λέγεται στα κανάλια, στο να μην εμπίπτουν σε αυτές ορισμένες εταιρείες, που μέχρι τώρα θεωρούνταν offshore.
    Κι εκεί ακριβώς αρχίζει η δημαγωγία του "ΠΡΏΤΟΥ ΘΈΜΑΤΟΣ", παρατρεχάμενοι του οποίου ουσιαστικά είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όσοι οπαδοί τους αγεληδόν τα ακολουθούν στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, πάνω σε ένα θέμα οπωσδήποτε ευαίσθητο πολιτικά, το οποίο οδήγησε και την ΑΥΓΗ στο σημερινό πρωτοσέλιδό της και την κυβέρνηση σε εμφανή αμηχανία.
 

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ: ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ