Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ FYROM, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΎΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ...

Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στην Αθήνα: Στόχος να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο κόσμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 817 (1993) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ (ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΔΩ)
   Με την οποία γίνεται δεκτή η FYROM ως μέλος του ΟΗΕ , με την παραπάνω προσωρινή ονομασία και προτείνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για το θέμα της ονομασίας της

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΔΩ)
  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν το άρθρο 6, που αφορά τα επίμαχα σημεία του συντάγματος της FYROM- προοίμιο και άρθρα 3 και 49- και τον τρόπο, που πρέπει αυτά να ερμηνεύονται (ερμηνεία για την οποία τα σημεία αυτά του συντάγματος έχουν ήδη αναθεωρηθεί) και το άρθρο 11 , που υποχρεώνει την Ελλάδα να μην εμποδίζει την είσοδο της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε διεθνείς κλπ οργανισμούς και βάσει του οποίου η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατόπιν προσφυγής της FYROM, για το βέτο, που πρόβαλε στο Βουκουρέστι κατά της ένταξης της FYROM στο ΝΑΤΟ.  


ΆΡΘΡΟ 6
1. Το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος δια της παρούσης δηλώνει επίσημα ότι τίποτα στο Σύνταγμά του, και ιδιαίτερα στο προοίμιό του, ή στο άρθρο 3 του Συντάγματος, δεν μπορεί ή δεν θα έπρεπε να ερμηνευθεί ότι αποτελεί ή θα αποτελέσει ποτέ τη βάση οποιασδήποτε διεκδικήσεως από το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος οποιασδήποτε περιοχής που δεν συμπεριλαμβάνεται στα σημερινά του σύνορα.
2. Το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος δια της παρούσης δηλώνει επίσημα ότι τίποτα στο Σύνταγμά του, και ιδιαίτερα στο άρθρο 49, όπως τροποποιήθηκε, δεν μπορεί ή δεν θα έπρεπε να ερμηνευθεί ότι αποτελεί ή θα αποτελέσει ποτέ τη βάση για επέμβαση του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου Κράτους προκειμένου να προστατεύσει το καθεστώς και τα δικαιώματα οποιωνδήποτε προσώπων σε άλλα Κράτη που δεν είναι πολίτες του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους.
3. Το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος επιπλέον δηλώνει επίσημα ότι οι ερμηνείες που δίνονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου δεν θα υποκατασταθούν από οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία του Συντάγματός του.

ΑΡΘΡΟ 9
1.                Κατά τη διεξαγωγή των υποθέσεων τους, τα Μέρη θα καθοδηγούνται από το πνεύμα και τις αρχές της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και το κράτος δικαίου, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, την Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Τυλετικών Διακρίσεων, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, το Κείμενο της Συνάντησης της Κοπεγχάγης γιά την Ανθρώπινη Διάσταση της ΔΑΣΕ και την Χάρτα των Παρισίων για μια Μέα Ευρώπη.
Καμμία από τις διατάξεις των κειμένων που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο I δεν θα ερμηνευθεί ως παρέχουσα οποιοδήποτε δικαίωμα για δράση αντίθετη στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας των Κρατών


ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)  (ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ)
   Ιδιαίτερα ενδιαφέρον έχουν  το προοίμιο καθώς και τα άρθρα 3 και 49, τα οποία είναι επίμαχα και σημειωτέον ότι έχουν ήδη αναθεωρηθεί
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Taking as the points of departure the historical, cultural, spiritual and statehood heritage of the
Macedonian people and their struggle over centuries for national and social freedom as well as for the creation of their own state, and particularly the traditions of statehood and legality of the Krushevo Republic and the historic decisions of the Anti-Fascist Assembly of the People's Liberation of Macedonia, together with the constitutional and legal continuity of the
Macedonian state as a sovereign republic within Federal Yugoslavia and the freely manifested will of the citizens of the Republic of Macedonia in the referendum of September 8th, 1991,
as well as the historical fact that Macedonia is established as a national state of the Macedonian people, in which full equality as citizens and permanent co-existence with the Macedonian people is provided for Albanians, Turks, Vlachs, Romanies and other nationalities living in the Republic of Macedonia, and intent on:
- the establishment of the Republic of Macedonia as a sovereign and independent state, as well as a civil and democratic one;
- the establishment and consolidation of the rule of law as a fundamental system of government;
- the guaranteeing of human rights, citizens, freedoms and ethnic equality;
- the provision of peace and a common home for the Macedonian people with the nationalities living in the Republic of Macedonia; and on
- the provision of social justice, economic wellbeing and prosperity in the life of the individual and the community,
the Assembly of the Republic of Macedonia adopts THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

ΑΡΘΡΟ 3
Article 3 
The territory of the Republic of Macedonia is indivisible and inalienable. The existing borders od the Republic of Macedonia are inviolable.The borders od the Republic of Macedonia may be changed only in accordance with the Constitution.

ΑΡΘΡΟ 49 
Article 49
The Republic cares for the status and rights of those persons belonging to the Macedonian people in neighbouring countries, as well as Macedonian expatriates, assists their cultural development and promotes links with them. The Republic cares for the cultural, economic and social rights of the citizens of the Republic abroad.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 3 ΚΑΙ 49 

AMENDMENT I

1. The Republic of Macedonia has no territorial pretensions towards any neighboring state.
2. The borders of the Republic of Macedonia can only be changed in accordance with the Constitution and on the principle of free will, as well as in accordance with generally accepted international norms.
3. Clause 1. of this Amendment is an Addendum to Article 3 of the Constitution of the
Republic of Macedonia. Clause 2. replaces Paragraph 3 of the same Article.

AMENDMENT II

1. In the exercise of this concern the Republic will not interfere in the sovereign rights of other states or in their internal affairs.
2. This Amendment is an Addendum to Paragraph 1 of Article 49 of the Constitution of the
Republic of Macedonia.
These Amendments are an integral part of the Constitution of the Republic of Macedonia and came into force on the day they were promulgated, on January 6th, 1992.

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ , ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΜΠΟΔΙΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ FYROM ΣΤΟ ΝΑΤΟ  (ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΔΩ)

  ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ
 
170. For these reasons, The Court, (1) By fourteen votes to two, Finds that it has jurisdiction to entertain the Application filed by the former Yugoslav Republic of Macedonia on 17 November 2008 and that this Application is admissible ; in favour: President Owada; Vice-President Tomka; Judges Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Can‑ çado Trindade, Yusuf, Greenwood, Donoghue ; Judge ad hoc Vukas; against : Judge Xue ; Judge ad hoc Roucounas; (2) By fifteen votes to one, Finds that the Hellenic Republic, by objecting to the admission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to NATO, has breached its obligation under Article 11, paragraph 1, of the Interim Accord of 13 Sep‑ tember 1995; in favour: President Owada ; Vice-President Tomka; Judges Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Can‑ çado Trindade, Yusuf, Greenwood, Xue, Donoghue ; Judge ad hoc Vukas; against: Judge ad hoc Roucounas; (3) By fifteen votes to one, Rejects all other submissions made by the former Yugoslav Republic of Macedonia. in favour: President Owada; Vice-President Tomka; Judges Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trin‑ dade, Yusuf, Greenwood, Xue, Donoghue ; ...
Judge ad hoc Roucounas;

.