Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ Α) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Β) ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 – 3375312, 316 ΦΑΞ: 210 - 3375001
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129/17-10-2015), περί κατάργησης της εκχώρησης ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας και του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143/09-11-2015), περί υποχρεωτικής αναγραφής του αριθμού πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας και περαιτέρω, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Α. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4337/2015 καταργήθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 με την οποία είχε θεσπισθεί η δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Συνεπώς, δεν υφίσταται η δυνατότητα εκχώρησης στο Δημόσιο ανείσπρακτων εισοδημάτων των οποίων το δικαίωμα είσπραξης αποκτήθηκε από 01/01/2015 και μετά....

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ , ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΚΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ)
********************************************************************************   
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ανάρτηση αυτή, εκδόθηκε νέα Υπουργική Απόφαση για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα αρνητικά σημεία της νομοθετικής πρόβλεψης για τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών , που επισημαίνονται στην παρούσα ανάρτηση , σχετικά δε με την νέα αυτή Υπουργική Απόφαση  θα βρείτε  ΕΔΩ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ :
13.7.2013-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥΣ: ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΘΥΛΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12.11.2015-ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ , ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΚΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
17.3.2016-ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΜΕΤΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

********************************************************************************
  Σε μια εποχή , που τα επαγγέλματα απελευθερώνονται, το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή παραμένει ερμητικά κλειστό !!!    
  Όταν όλες οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών μειώνονται, οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών αυξάνονται αλματωδώς !!!
  Οι αμοιβές  αυτές των δικαστικών επιμελητών  ΔΙΟΓΚΏΝΟΥΝ το ποσό, που ένας δικηγόρος εισπράττει από τον πελάτη του στο πλαίσιο της παροχής δικηγορικών υπηρεσιών  και οδηγεί αναπόδραστα στην ΣΥΜΠΊΕΣΗ  της δικηγορικής αμοιβής, γεγονός που αφήνει ΠΑΓΕΡΆ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ τους δικηγόρους συνδικαλιστές (Προέδρους και μέλη Δ.Σ των κατά τόπους δικηγορικών συλλόγων) και αποδεικνύει ότι οι δικηγόροι συνδικαλιστικά είναι εντελώς ΓΥΜΝΟΊ.!!!
Οι νέες αμοιβές των δικαστικών επιμελητών ΕΔΩ
    


Από Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
   Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα, ύστερα από την υπαγωγή της στον έλεγχο των δανειστών της, ακολουθεί μία φιλελεύθερη οικονομική πολιτική , που οδηγεί στην απελευθέρωση  των επαγγελμάτων.
 Επίσης, είναι γνωστό ότι, τα τελευταία χρόνια , οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών διαρκώς συρρικνώνονται.
   Όλα τα επαγγέλματα απελευθερώνονται, όλες οι τιμές μειώνονται , εκτός μιας περίπτωσης: των δικαστικών επιμελητών και  των αμοιβών τους.
   Εκεί το επάγγελμα όχι μόνον έχει παραμείνει  κλειστό (με την διατήρηση του περιορισμένου αριθμού των δικαστικών επιμελητών , την άχρηστη προϋπόθεση- φραγμό , για την είσοδο  κάποιου στο επάγγελμα, να είναι πτυχιούχος νομικής σχολής και τον γεωγραφικό περιορισμό των δικαστικών επιμελητών στην άσκηση των καθηκόντων τους) αλλά και επιπλέον οι διοικητικά καθορισμένες αμοιβές τους ναι μεν απλοποιήθηκαν, πλην όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, ΑΥΞΉΘΗΚΑΝ αλματωδώς  , ενώ λήφθηκαν και νέα δρακόντεια μέτρα, για την αποτροπή κάθε ιδέας ελεύθερης διαπραγμάτευσης κατά την  διαμόρφωση των αμοιβών τους σε επίπεδα κατώτερα των διοικητικά οριζομένων , χωρίς όμως να προβλέπεται κάποια συνέπεια για όσους δικαστικούς επιμελητές εισπράττουν αμοιβές σε επίπεδα ανώτερα των παραπάνω αμοιβών!.
   Μέχρι και τις 31.12.2015 , οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται από τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, όπως αυτός είχε πριν από την ψήφιση του Ν. 4336/2015  ( Ν. 2318/1995 (ΦΕΚ Α' 126) σε συνδυασμό με την ΚΥΑ  2/54638 /0022/2008, (ΦΕΚ Β/1716/2008) , όπως αυτή διορθώθηκε με το  ΦΕΚ Β/1916/2008.
    Περιγραφή του παραπάνω νομικού πλαισίου καθώς επίσης και κριτική του θα βρείτε ΕΔΩ
    Από 1.1.2016 όμως το νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει.
    Η αλλαγή αυτή έρχεται ύστερα από την απαίτηση των τροϊκανών για την απελευθέρωση, υποτίθεται,  του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
   Όμως η τροποποίηση αυτή, όπως πραγματοποιήθηκε με τον  πρώτο μνημονιακό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον  Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14.8.2015) , ουσιαστικά  ΑΥΞΑΝΕΙ  και μάλιστα αλματωδώς  τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών , αντί να τις μειώνει   και  κάνει το επάγγελμά τους  ακόμη πιο σφικτά ΚΛΕΙΣΤΟ , παρά το απελευθερώνει.
    Αποτελεί, δηλαδή,  μία κλασσική περίπτωση κοινωνικής ομάδας, την οποία η τρόικα  ευνόησε , σε αντίθεση με το σύνολο σχεδόν των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων. 
  Αλλά ας δούμε τι έγινε με τον μνημονιακό Ν. 4336/2015, ο οποίος τροποποιεί τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (τον οποίο, όπως θα έχει πλέον, θα δείτε ΕΔΩ  ) ,ως προς τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών.          
   Κατ' αρχάς, ο καθορισμός της αμοιβής των δικαστικών επιμελητών ορίστηκε και πάλι να γίνεται διοικητικά και συγκεκριμένα με κοινή απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (άρθρο 50 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 της υποπαρ. Γ.1 του άρθρου 2γ του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.8.2015).
  Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι  η παραπάνω διάταξη ορίζει ότι η κοινή υπουργική απόφαση , στην έκδοση της οποίας αυτή εξουσιοδοτεί τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών ,  θα πρέπει να εκδοθεί  μετά από γνώμη της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών , με πλήρη ΑΠΟΥΣΊΑ των δικηγόρων, τους οποίους, προφανέστατα, ΟΥΔΕΊΣ ΠΑΊΡΝΕΙ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΆ, σε πράγματα, που τους αφορούν άμεσα , αποτελεί δε αυτό χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο λίγο το κράτος υπολογίζει την συνδικαλιστική ηγεσία των δικηγόρων.
 Και μην σπεύσει κάποιος να ισχυριστεί ότι οι τράπεζες είναι μεγαλοπελάτες των δικαστικών επιμελητών , γιατί θα κάνει λάθος. Χωρίς να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία (δημοσιευμένα τουλάχιστον), αρκεί μία απλή  παρατήρηση των εκθεμάτων των δικαστηρίων, για να διαπιστώσει κάποιος εμπειρικά ότι  οι τράπεζες ΔΕΝ  αποτελούν τον κύριο πελάτη των δικαστικών επιμελητών.
     Κύριος πελάτης των δικαστικών επιμελητών είναι οι ΔΙΚΗΓΌΡΟΙ, οι οποίοι ενσωματώνουν στις αμοιβές τους τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών και οι οποίοι εντελώς  περιφρονητικά και απαξιωτικά γι' αυτούς πλήρως εξαιρέθηκαν από την σχετική διαβούλευση, την συμμετοχή στην  οποία , εξάλλου, καμιά συνδικαλιστική ηγεσία τους δεν διεκδίκησε, ούτε κατήγγειλε την εξαίρεσή των δικηγόρων από την διαβούλευση αυτή.
     Εις εκτέλεση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθμό 76297/30.10.2015  κοινή υπουργική  απόφαση  των υπουργών Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ 2346/Β/30.10.2015) , η οποία ορίζει νέες αμοιβές για τους δικαστικούς επιμελητές.
   Οι αμοιβές αυτές απλοποιούνται , υπό την έννοια ότι εκεί που παλιά υπολογίζονταν οι αμοιβές ανά χιλιόμετρο απόστασης του τόπου της επίδοσης από την έδρα του δικαστικού επιμελητή, τώρα καθορίζονται ανά ζώνες, με βάση, και πάλι, την απόσταση αυτή.
  Όμως , οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών όχι μόνον διατηρούνται υψηλές αλλά και επιπλέον, στις ζώνες, που αριθμητικά γίνονται οι περισσότερες επιδόσεις,  αυξάνονται αλματωδώς!!!
    Ας δούμε κάποια παραδείγματα:
   Μία απλή επίδοση, που γίνεται στις τράπεζες ή στο ελληνικό δημόσιο αλλά και γενικά κάθε επίδοση που γίνεται εντός του Δήμου  της Αθήνας (Α' Ζώνη) , στοιχίζει πλέον 35 ευρώ αντί για 23 ευρώ , που όριζε η ΚΥΑ  2/54638 /0022/2008, (ΦΕΚ Β/1716/2008) , όπως αυτή διορθώθηκε με το  ΦΕΚ Β/1916/2008- αύξηση  52 %.
      Κι αν αναλογιστεί κάποιος ότι ένας δικαστικός επιμελητής, με μία μετάβασή του στις τράπεζες και το ΝΣΚ δεν κάνει μία μόνον επίδοση αλλά μπορεί να κάνει και δέκα, ποιος άραγε θα μπορούσε να πει όχι σε μία αμοιβή, για απασχόληση 2-3 ωρών (στην οποία περιλαμβάνεται και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων επίδοσης)  , 350 ευρώ, στην σημερινή Ελλάδα της μιζέριας και της εσωτερικής υποτίμησης;
     Αλλά και ποιος θα αντέλεγε  σε μία τέτοια ρύθμιση;
     Οι τράπεζες;
   Μα σε αυτές γίνονται οι επιδόσεις (όπως π.χ. αιτήσεις  υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του γνωστού ως  νόμου Κατσέλη) και τις πληρώνουν οι φτωχοί πελάτες των δικηγόρων, δεν τις πληρώνουν οι τράπεζες , που κλήθηκαν στην σχετική διαβούλευση.
    Επίσης , για μία επίδοση στην Γλυφάδα (Β' Ζώνη) η τιμή ορίζεται πλέον σε 55 ευρώ ,  ενώ μέχρι τώρα , με βάση την απόσταση , όπως την υπολόγιζαν οι ίδιοι οι δικαστικοί επιμελητές (βλέπε τιμοκατάλογό τους ΕΔΩ ) , ανέρχεται σε 41,60 ευρώ- αύξηση  32,5 %. !!!!
     Αν η ίδια επίδοση γίνει στο Παλαιό Φάληρο   (Β' Ζώνη)  , η τιμή ορίζεται σε 55 ευρώ ,  ενώ μέχρι τώρα , με βάση την απόσταση , όπως την υπολόγιζαν οι ίδιοι οι δικαστικοί επιμελητές (βλέπε τιμοκατάλογό τους ΕΔΩ ) , ανέρχεται σε 35,60  ευρώ - αύξηση 55 %!!!!
    Για επίδοση στην Βούλα     (Β' Ζώνη)  , η τιμή ορίζεται σε 55 ευρώ ,  ενώ μέχρι τώρα , με βάση την απόσταση , όπως την υπολόγιζαν οι ίδιοι οι δικαστικοί επιμελητές (βλέπε τιμοκατάλογό τους ΕΔΩ ) , ανέρχεται σε 44,60  ευρώ - αύξηση 23,30 %!!!!
    Για επίδοση στην Βάρκιζα    (Γ' Ζώνη)  , η τιμή ορίζεται σε 73 ευρώ ,  ενώ μέχρι τώρα , με βάση την απόσταση , όπως την υπολόγιζαν οι ίδιοι οι δικαστικοί επιμελητές (βλέπε τιμοκατάλογό τους ΕΔΩ ) , ανέρχεται σε 56,60  ευρώ - αύξηση 28 %!!!!
    Για επιδόσεις στον Άλιμο και στο Μαρούσι (Αμαρούσιο) (Β' Ζώνη)  , η τιμή ορίζεται σε 55 ευρώ ,  ενώ μέχρι τώρα , με βάση την απόσταση , όπως την υπολόγιζαν οι ίδιοι οι δικαστικοί επιμελητές (βλέπε τιμοκατάλογό τους ΕΔΩ ) , ανέρχεται σε 37,60  ευρώ - αύξηση 46,20 %!!!!
       Πλήρη κατάλογο των νέων αμοιβών, όπως κυκλοφόρησε από δικαστικό επιμελητή προς τους πελάτες του , θα βρείτε ΕΔΩ
    Η αλήθεια είναι ότι οι αμοιβές , σε απομακρυσμένες περιοχές (και πιο αραιοκατοικημένες, βέβαια, με αποτέλεσμα εκεί να γίνονται οι λιγότερες επιδόσεις) , περίπου είναι ίσες με τις σήμερα ισχύουσες και σε κάποιες περιπτώσεις μειώνονται ανεπαίσθητα (π.χ. στην Σαρωνίδα μία απλή επίδοση θα στοιχίζει 73 ευρώ αντί των 76,40 ευρώ , που ίσχυε μέχρι σήμερα και λίγο πιο πέρα , στην Ανάβυσσο , η τιμή της απλής επίδοσης γίνεται 73 ευρώ αντί των 85,60 ευρώ , που ισχύει σήμερα ενώ για τα Βίλλια η τιμή της απλής επίδοσης γίνεται 73 ευρώ αντί των 83 ευρώ, που ισχύει σήμερα) , πλην όμως, όπως προαναφέρθηκε,  οι μειώσεις είναι ανεπαίσθητες και  αφορούν περιοχές αραιοκατοικημένες , όπου γίνονται οι λιγότερες επιδόσεις και, το κυριότερο, αφορούν αμοιβές, ούτως ή άλλως,  υπέρμετρα υψηλές  , που από μόνες τους καθιστούσαν απαγορευτική κάθε ιδέα αύξησης και επέβαλαν τον μετριασμό τους, με αναπροσαρμογή τους προς τα κάτω.
    Σε γενικές γραμμές, όμως, οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών, με τρόπο στοχευμένο,  ΑΥΞΆΝΟΝΤΑΙ ΥΠΈΡΜΕΤΡΑ, σε μία εποχή , που όλες οι τιμές στην Ελλάδα μειώνονται!!!
    Και για να μην θεωρηθεί ότι παραπάνω παρατίθενται επιλεκτικά ορισμένες αμοιβές, οι οποίες δίνουν ενδεχομένως παραμορφωτική εικόνα, παρακάτω παρατίθενται δειγματοληπτικά οι παλιές και νέες τιμές απ' όλες τις περιοχές, που παρατίθενται στον νέο πίνακα , που διακινούν οι δικαστικοί επιμελητές και που το πρώτο γράμμα τους αρχίζει από Π και που έχει ως εξής:
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΜ ΖΩΝΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΠΑΛΑΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ %
ΠΑΙΑΝΙΑ 19 Β 55 42,6 12,4 29%
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 11 Β 55 35,6 19,4 54,49%
ΠΑΛΛΗΝΗ 16 Β 55 40,6 14,4 35,46%
ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ****** 15 Β
ΠΑΠΑΓΟΥ 8 Α 35 32,6 2,4 7,36%
ΠΕΝΤΕΛΗ 18 Β 55 43,6 11,4 26,10%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10 Α 35 34,6 0,4 1,15%
ΠΕΡΑΜΑ 15 Β 55 41,6 13,4 32,21%
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 8 Α 35 32,6 2,4 7,36%
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 11 Β 55 35,6 19,4 54,49%
ΠΕΥΚΗ 13 Β 55 37,6 17,4 46,27%
ΠΙΚΕΡΜΙ 21 Β 55 47,2 7,8 16,52%
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 37 Γ 73 61,4 11,6 18,89%
ΠΟΡΟΣ ******* ΔΧ2
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 42 Γ 73 71,6 1,4 1,95%


      Με τις νέες αμοιβές, στις παραπάνω περιπτώσεις, προκύπτουν μόνον αυξήσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 1,5 % έως 54,49 %, με  μέσο όρο  αύξησης 25,48 % και κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.  
      Όμως , τα παραπάνω αναφερόμενα  δεν είναι τα μόνα προβληματικά της παραπάνω ΚΥΑ.
     Ενώ μέχρι τώρα, σύμφωνα με την  ΚΥΑ  2/54638 /0022/2008, (ΦΕΚ Β/1716/2008) , όπως αυτή διορθώθηκε με το  ΦΕΚ Β/1916/2008 ,όταν ο δικαστικός επιμελητής μεταβαίνει σε έναν τόπο , για να κάνει περισσότερες  επιδόσεις , πληρώνεται  μία φορά για την μετάβασή του (0,5 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο πλέον εισιτηρίων) και 23 ευρώ για την επίδοση και για κάθε επιπλέον επίδοση πληρώνεται  το ποσό των 23 ευρώ,  σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ, όπου η αμοιβή υπολογίζεται απευθείας και ενιαία ανά ζώνες, παραλείπεται η παραπάνω ρύθμιση, με αποτέλεσμα για την απλή επίδοση δύο δικογράφων στην Γλυφάδα, ακόμη και στο ΙΔΙΟ οίκημα , που ενδεχομένως θα παραληφθούν από το ίδιο πρόσωπο, να οφείλεται αμοιβή (73 ευρώ Χ 2=) 146 ευρώ, ενώ μέχρι τώρα καταβάλλεται , για την πρώτη επίδοση, ποσό 41,60 ευρώ και για την δεύτερη επίδοση ποσό 23 ευρώ, δηλαδή συνολικά (41,60 + 23=) 84,60 ευρώ - αύξηση 72%.
    Και η αμέσως παραπάνω αναφερόμενη αύξηση  μεγαλώνει όσο αυξάνει ο αριθμός των επιδόσεων στην ίδια περιοχή..
      Όμως, όσο καλά μελετημένη είναι η παραπάνω ΚΥΑ , ως προς το να αυξήσει συνολικά τα έσοδα των δικαστικών επιμελητών , άλλο τόσο μελετημένη είναι και ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, έτσι ώστε να αποτρέψει κάθε προσπάθεια καταστρατήγησής της και να εξοβελίσει από το μυαλό των ενδιαφερομένων κάθε σκέψη ότι μπορεί να πρυτανεύσουν κανόνες ελεύθερης αγοράς κατά την διαμόρφωση των αμοιβών τους.
    Έτσι, πέραν του ότι αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα η  είσπραξη αμοιβών κατώτερων από τις οριζόμενες στην παραπάνω ΚΥΑ, κάτι που ήδη ήταν θεσμοθετημένο (άρθρο 53 περ. η του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών) ενώ φυσικά δεν προβλέπεται ως πειθαρχικό αδίκημα η είσπραξη αμοιβών ανώτερων από τις παραπάνω διοικητικά καθοριζόμενες !!!, γεγονός που αποκαλύπτει το πόσο συντεχνιακά είναι προσανατολισμένη η ρύθμιση αυτή , στην λογική του "τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας πάλι δικά μας") , επιπλέον τώρα επιβάλλεται, επί ποινή ακυρότητας  μάλιστα !!!, η αναγραφή στην έκθεση επίδοσης της αμοιβής, την οποία κατά τα ανωτέρω εισπράττει ο δικαστικός επιμελητής (άρθρο 50 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών αλλά και Κεφάλαιο Ε της παραπάνω ΚΥΑ, όπου εισάγεται και η ποινή της ακυρότητας), έτσι ώστε κάθε δικαστικός επιμελητής να γίνεται εύκολος στόχος καταγγελίας, σε περίπτωση , που δεν τηρήσει τις παραπάνω τιμές και συνεπώς να εφαρμόζονται  με σιδηρά πειθαρχία οι  παραπάνω διοικητικά καθοριζόμενες αμοιβές.
    Τέτοια προσεγμένη εργασία έχει γίνει κατά την σύνταξη της παραπάνω ΚΥΑ και τόσο πολύ το συντεχνιακό συμφέρον υπερισχύει του γενικού  , που φτάνει μέχρι του σημείου να δημιουργείται κίνδυνος ακυρότητας για τους διαδίκους, ίσως και σε πολύ σοβαρές υποθέσεις, από τυχόν αβλεψία του δικαστικού επιμελητή να αναγράψει στην έκθεση επίδοσης την αμοιβή , που εισέπραξε,  μόνον και μόνον για να περιφρουρηθεί η εφαρμογή των διοικητικά επιβαλλόμενων  αμοιβών των δικαστικών επιμελητών , από τον κίνδυνο καταστρατήγησης τους προς τα κάτω και φυσικά ποτέ προς τα πάνω.
     Η υποκρισία, όμως του κράτους στις παραπάνω ρυθμίσεις, αποδεικνύεται από το ότι , με την ίδια παραπάνω ΚΥΑ , το ίδιο το κράτος εξαιρείται των οριζόμενων με αυτήν αμοιβών , δηλαδή το ίδιο το κράτος επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να τιμολογεί διαφορετικά τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών (προφανώς σε τιμές κατώτερες από τις διοικητικά οριζόμενες),  ίσως και με όρους ελεύθερης αγοράς !!!
   Συγκεκριμένα ορίζεται στο τέλος της ΚΥΑ ότι "Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες ο εντολέας υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.δ/μα 356/1974) όπως ισχύει".
    Δεν συνιστά αυτό , άραγε , μεγίστη υποκρισία; 
    Και αυτή δεν είναι η μόνη υποκρισία του κράτους στο συγκεκριμένο θέμα.
    Στις περιπτώσεις που το ίδιο το κράτος οφείλει να κάνει επιδόσεις, για να εξοικονομήσει το ίδιο χρήματα, αρκείται σε επιδόσεις ήσσονος  τυπικότητας από αυτήν , η  οποία επιβάλλεται στους διαδίκους δια της επιδόσεως με δικαστικό επιμελητή.
    Έτσι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 της Υποπαραγράφου Α4 του Ν. 4336/2015 ΦΕΚ Α/94/14.8.2015 , στην σελίδα 940 του ΦΕΚ,  για τον επαναπροσδιορισμό και συζήτηση σε σύντομη δικάσιμο των υποθέσεως ρύθμισης υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (του γνωστού ως νόμου Κατσέλη), όταν αυτή γίνεται από το δικαστήριο, η σχετική  επίδοση, μεταξύ των άλλων και στο υπερχρεωμένο πρόσωπο,  μπορεί να γίνει όχι μόνον με δικαστικό επιμελητή αλλά και  με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) και μάλιστα είτε στον ΄ίδιο τον διάδικο είτε στον πληρεξούσιο δικηγόρο του.
    Όταν γίνεται από το υπερχρεωμένο πρόσωπο , τότε αυτό δεν έχει το δικαίωμα να εγχειρίσει το σχετικό δικόγραφο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της τράπεζας , ούτε να την στείλει με φαξ ή μέιλ, αλλά θα πρέπει, για τον σκοπό αυτό,  να χρησιμοποιήσει και να πληρώσει δικαστικό επιμελητή !!!
   Δεν συνιστά , και αυτό, υποκρισία του κράτους και άνιση μεταχείριση;
   Όμως εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών για την διενέργεια πράξεων εκτέλεσης  , όπου κι εδώ φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί στοχευμένα , έτσι ώστε α) να αυξάνονται υπέρμετρα στα μικρά ποσά απαιτήσεων , δηλαδή στις περιπτώσεις που την εκτέλεση την επισπεύδει κάποιος του οποίου το αντικείμενο των οικονομικών συναλλαγών είναι μικρό και β) να μειώνονται (για την ακρίβεια ορθολογικοποιούνται) στα μεγαλύτερα ποσά απαιτήσεων , που κυρίως ενδιαφέρουν τις τράπεζες, οι οποίες συμμετείχαν και στην σχετική διαβούλευση.
   Δηλαδή, με άλλα λόγια , οι τιμές αυτές, που αφορούν τις συνήθεις περιπτώσεις εκτέλεσης των τραπεζών,  είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους , ενώ για τις όποιες απώλειες έχουν οι δικαστικοί επιμελητές από την μείωση των αμοιβών τους αυτών, αυτοί τις αναπληρώνουν πλουσιοπάροχα  α) από την αύξηση των αμοιβών εκτέλεσης στα μικρά ποσά απαιτήσεως, που κυρίως αφορούν όχι εύρωστους οικονομικά δανειστές και πάντως όχι τις τράπεζες  και β) από την υπέρογκη αύξηση των αμοιβών στις επιδόσεις, που αφορά την μεγάλη μάζα των πολιτών και σε μικρό έως ελάχιστο ποσοστό τις τράπεζες.
   Εξ αυτού δε αποδεικνύεται ότι ήταν σημαντική η συμμετοχή των τραπεζών στην συγκεκριμένη διαβούλευση και η εξαίρεση από αυτή των δικηγόρων.
        Συγκεκριμένα:
        Η αμοιβή για την κατάσχεση προς είσπραξη απαίτησης 6.500 ευρώ ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 200 ευρώ και για την είσπραξη απαίτησης 10.000 ευρώ σε 235 ευρώ.
      Από 1.1.2015 η αμοιβή θα ανέρχεται, και για τις δύο περιπτώσεις,  σε 660 ευρώ.
      Αύξηση: 230 % περίπου.
      Η αμοιβή για την κατάσχεση προς είσπραξη απαίτησης 50.000 ευρώ σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 635 ευρώ ενώ από 1.1.2015 θα ανέρχεται  σε 660 ευρώ, άρα στο επίπεδο αυτό οι παλιές και νέες , διοικητικά καθοριζόμενες , αμοιβές περίπου εναρμονίζονται.
        Όμως για την  κατάσχεση προς είσπραξη απαίτηση  92.220 ευρώ και άνω , ενώ μέχρι σήμερα η αμοιβή ήταν 1057 ευρώ περίπου , από 1.1.2016, θα μειωθεί σε 660 ευρώ, κάτι που αποδεικνύει ότι  με τις νέες ρυθμίσεις α) ευνοούνται όσοι έχουν απαιτήσεις από 50.000 ευρώ και άνω , δηλαδή όσοι έχουν  υψηλών ποσών κύκλο οικονομικών δοσοληψιών, όπως οι τράπεζες και γενικά οι οικονομικά εύρωστοι  και β) επιβαρύνονται υπέρμετρα όσοι έχουν μικρού ποσού απαιτήσεις , από 50.000 ευρώ και κάτω, δηλαδή όσοι στην πλειοψηφία τους έχουν χαμηλού ύψους οικονομικές δοσοληψίες, όπως τα μεσαία και φτωχότερα οικονομικά κοινωνικά στρώματα (π.χ. ένας εργαζόμενος, που επιδιώκει την είσπραξη μισθών ή μια σύζυγος , που επιδιώκει την είσπραξη διατροφής γι' αυτήν και τα παιδιά της).
    Τα ίδια περίπου αναλογικά ισχύουν και ως προς την αμοιβή για την έκδοση περίληψης από την κατασχετήρια έκθεση...

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: ΕΓΙΝΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΙΌΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΑΜΕ ΣΑΝ ΚΡΑΤΟΣ;
ΔΗΛΩΣΕ: «Πολιτικοί που έχουν σχέση με τρομοκράτες απειλούν τη ζωή μου» - Ξέρουν ότι τους ξέρω με τα ονόματά τους - «Το πόσο ψηλά είναι κι ως πού μπορούν να φτάσουν εναντίον μου, τα έχω κατατεθειμένα σε συμβολαιογράφο μήπως μου συμβεί κάτι»


    Όταν έχεις τέτοιες σοβαρές καταγγελίες, δεν τις καταθέτεις σε συμβολαιογράφο, αλλά στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ.
  Και , όταν απειλείται η ζωή σου, το λες στην αστυνομία, για να σε προστατέψει, όχι στον Θέμο Αναστασιάδη. 
  Δεν το γνωρίζει αυτό ο καθηγητής της Νομικής και πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης;
 Μα, επιτέλους,  σε τόσο μειωμένης σοβαρότητας ανθρώπους εμπιστεύτηκε το ελληνικό κράτος την μόρφωση των παιδιών  και την την ασφάλεια  των ελλήνων πολιτών;

   ΥΓ Για τον Γ.Πανούση και τις παλιές  καταγγελίες του, τις οποίες κατά πάσα πιθανότητα σερβίρει ως ξαναζεσταμένο φαγητό  ΕΔΩ ..........

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΊΤΟΥΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ) ΤΟΝ ΤΡΩΝΕ ΟΙ ΚΌΤΕΣ (ΚΑΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ)...

...αντί να αναλογιστεί την απλή αυτή αλήθεια ο κ. Κουμουτσάκος , ότι δηλαδή του επιτέθηκαν φασίστες, με τους οποίους συνδιαδήλωνε , με την , αμέσως μετά την επίθεση , που δέχθηκε,  τοποθέτησή του στην Βουλή, ουσιαστικά δικαιολόγησε  τους φασίστες αυτούς, με το να ισχυριστεί ότι η συμπεριφορά τους δεν είναι απόρροια της φασιστικής τοποθέτησής τους, αλλά ...των δηλώσεων του Φίλη.
   Και βέβαια, σε όλο αυτό το σκηνικό, δεν λείπει και ο κιτρινισμός και γκαιμπελισμός του ΣΚΑΪ, που επιχειρεί να αποδώσει την επίθεση ...σε ΣΥΡΙΖΑίους. 
  Αξιωματική αντιπολίτευση σε πλήρη σύγχυση και διάλυση...
  Παρακάτω τα σχετικά βίντεο: 
    Και μια απορία: στην παρακάτω φωτογραφία ο Βορίδης τι το αστείο βλέπει και γελάει;

...

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Εγκλήματα φοροδιαφυγής μετά το Ν. 4337/2015 (Ενημερωτικό Σημείωμα Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος)


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με το Ν 4337/2015 («Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», ΦΕΚ Α’ 129/17-10-2015), επήλθαν σημαντικές μεταβολές στα μέχρι τώρα ισχύοντα εγκλήματα φοροδιαφυγής Ν 2523/1997 κ.λπ. Με σκοπό μια πρώτη ενημέρωση και προς διευκόλυνση των συναδέλφων, σας παραθέτουμε το Σημείωμα που ακολουθεί, με αποδελτιωμένες τις βασικές τροποποιήσεις του νόμου.


Εγκλήματα Φοροδιαφυγής
Επελθούσες μεταβολές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/17-10-2015), με το άρθρο 8 του οποίου τροποποιήθηκαν τα άρθρα 66-71 Ν 4174/2013...