Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Περισσότερο από 1,7 τρις ευρώ !!!
η οικονομική ζημιά των μνημονίων…

του οικονομολόγου, Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά
Με βάση το Α.Ε.Π. του 2008, που ανερχόταν στα 233 δις Ευρώ, η ζημιά που έχει υποστεί η χώρα μας -εκφρασμένη σε Α.Ε.Π.- και μόνο για την 5ετία 2009 - 2013, ξεπερνάει το 1,7 τρις ευρώ. Ζημιά που αναλογεί σε 7,6 Α.Ε.Π. του 2008, η οποία είναι ακριβώς διπλάσια εκείνης από το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Υπενθυμίζεται ότι, οι οικονομικές απώλειες στη τετραετία της Κατοχής, 1941 - 1944, ανήλθαν στα 3,8 Α.Ε.Π. του 1940. Και αναλυτικότερα:

1.     Σύμφωνα με εκτιμήσεις...

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

TUI: Ένα «ΤΑΝΚΣ» της «Γερμανικής Ευρώπης» λεηλατεί τη χώρα!
(Η «άνιση ανταλλαγή», σε Οικονομία & Τουρισμό)

του οικονομολόγου Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά

Με τη συνεκτίμηση, όλων όσων στοιχείων αμέσως εδώ θα επικαλεστώ -μαζί και με άλλους συνειρμούς μου- μου ήρθε έντονα στο νου μου κι η θεωρία της «άνισης ανταλλαγής». Κι αυτά που εδώ επικαλούμαι αφορούν: τόσο τα στοιχεία των ερευνών μου, προς σύνταξη -διψήφιου ήδη- αριθμού άρθρων μου, κατά το τελευταίο χρόνο, για τον ελληνικό τουρισμό (με τα οποία αποδείκνυα πως: παρά τις ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες και τα σημειωθέντα ρεκόρ αφίξεων των τελευταίων χρόνων, ο περισσότερο υποσχόμενος κλάδος της ελληνικής οικονομίας, με τη στρεβλή ανάπτυξή του και την παγίδευσή του από ορισμένους «Tour Operators»,...

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Το Δημόσιο Χρέος …
κι η «Προεδρική Εκλογή»!

του οικονομολόγου, Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά
Η διαχρονική μακροσκοπική επισκόπηση της εξέλιξης του Δημόσιου χρέους της χώρας, ως ποσοστό του Α.Ε.Π., συνιστά τον κοινό τόπο των οικονομολόγων - μελετητών του, ό,τι: -η επισκόπηση αυτή, σε συσχέτιση με τις πολιτικο-οικονομικές παραμέτρους της- αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προσεγγίσεις στην αξιολόγηση των αιτίων που μας έφεραν τη σημερινή αδυσώπητη οικονομική κρίση. Παράλληλα, η εξελικτική αριθμητική αποτύπωση του δημόσιου χρέους μας, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο υλικό, για μια ψύχραιμη αποτίμηση των στοιχείων, που θα κρίνουν την ώρα των ιστορικών ευθυνών για την χρεοκοπία.
Εύλογη, λοιπόν, καθίσταται ακόμα και η απλή «θέαση» της διαχρονικής εξέλιξης του Δημόσιου Χρέους της χώρας -ως ποσοστού του Α.Ε.Π. της- από την «μεταπολίτευση», μέχρι και σήμερα.
Οι πίνακες των στοιχείων -και οι δευτερογενείς επεξεργασίες τους- που ακολουθούν στο σημερινό μας δημοσίευμα, είναι ιδιαίτερα εύγλωττοι, ακόμα και για τον μέσο Έλληνα αναγνώστη. Είναι στοιχεία τα οποία, ξεδιαλύνουν πολλούς τους διαδεδομένους μύθους ή/και τις εσφαλμένες εντυπώσεις, από την αμείλικτη αλήθεια της αντικειμενικής πραγματικότητας. Την αλήθεια των αριθμών.
Από την επισκόπηση των στοιχείων αυτών, καταφαίνεται κι ο επιμερισμός του καταλογισμού της συνευθύνης που υπάρχει, ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές παρατάξεις ή/και πολιτικά ρεύματα, οι οποίες, ως Κυβερνήσεις αμιγών πολιτικών παρατάξεων, μας κυβέρνησαν, από την «μεταπολίτευση» μέχρι σήμερα. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΩΣ % ΤΟΥ Α.Ε.Π., ΑΠΌ ΤΟ 1975 - 2015:
1
2
3
4
5
6

Χρονικές
Περίοδοι:

ΚΥΒΡΝΗΣΕΙΣ:
Δημ. Χρέος, ως % του Α.Ε.Π.:
+ % Μεταβολή
του Δ.Χ.:
+ % Ετήσια Μεταβολή
του Δ.Χ.
% συμμετοχή στο + 157,3%
(1975 - 2014)

1974:


24,7%

-


1975 - 1981:
Ν.Δ. Κωνστ. Καραμανλή

34,5%

+ 9,8% / 7χρ.

+ 1,4%

+6,23%

1981 - 1988:
ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Α. Παπανδρέου

66,8%

+32,3%/7,5χρ.

+ 4,31%

+ 20,8%

1989 - 1990:

Ζολώτα
&
Τζανετάκη,

69,9%

+ 3,1% / 1χρ

+ 3,1%

+ 1,99%

1990 - 1993:
Ν.Δ. / Κωνστ.
Μητσοτάκη

111,6%

+ 41,7% / 4χρ.

+ 10,43%

+ 26,85%

1994 - 1995:
ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Α. Παπανδρέου:

110,1%

- 1,5% / 1,5χρ.

- 1%

- 0,95%

1996 - 2003:
ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Κ. Σημίτη

107,8%

- 2,3% / 8χρ.

- 0,29%

- 1,46%

2004 - 2009:
Ν.Δ. / Κώστα
Καραμανλή:

129,7%

+21,9%/5,5χρ.

+ 3,98%

+ 14,11%

2009 - 2010:
ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Γ. Παπανδρέου:

133%

+3,3%/0,5χρ.

+ 6,6%

+ 2,10%

2010 - 2015:
Μνημονιακές Κυβερνήσεις

182%

+ 52% / 5χρ.

+ 10,4%

+ 33,06%
Πηγές στοιχείων Πίνακα: Eurostat, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Εθνικοί Λογαριασμοί, Κρατικοί Προϋπολογισμοί του Γ.Λ.Κ..
Ο στόχος της εξέτασης του Δημόσιου Χρέους μας, είναι διπλός: α) Από τη μια πλευρά, διερευνά τις ιστορικές, πολιτικές και οικονομικές αιτίες δημιουργίας και διαρκούς διεύρυνσης του Δημόσιου Χρέους της χώρας, καθώς και μια πρώτη εκτίμηση των περιθωρίων ανάσχεσής του και β) Από την άλλη, αποβλέπει στην πιθανολόγηση -απ’ τον κοινό νου- των δυνατοτήτων που διαγράφονται, ώστε, αυτό το κολοσσιαίο Δημόσιο Χρέος, να καταστεί βιώσιμο και διαχειρίσιμο, για το παρόν και το μέλλον του λαού και του τόπου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ «ΠΙΝΑΚΑ 1», ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΩΣ % ΤΟΥ Α.Ε.Π., ΑΠΌ ΤΟ 1974 - 2014:
1
2
3
4
5
6
Κατηγορίες Διακυβέρνησης
(1975 - 2014)
Χρόνια Διακυβέρνησης:
% Αθροιστική Μεταβολή του Δ.Χ.:
Μέση Ετήσια % Μεταβολή του Δ.Χ.
% συμμετοχή στο + 155,3%
(1974 - 2014)
% ευθύνη στο Δ.Χ. Αμιγών Κυβερνήσεων
Κυβερνήσεις Αμιγώς Ν.Δ.:

16,5 χρόνια

+73,4%

+4,45%

+47,26%
4,45/6,26*%=
71,1%
Κυβερνήσεις Αμιγώς ΠΑΣΟΚ:

17,5 χρόνια

+31,8%

+1,81%

+20,48%
1,81/6,26*%=
28,9%
Κυβερνήσεις
Συνεργασίας:

1 χρόνο

+3,1%

+3,1%

+2%

Μνημονιακές
Κυβερνήσεις:

5 χρόνια

+52%

+10,4%

+33,48%

Σύνολα Περιόδων:

40 χρόνια

+155,3%

+3,88%

+100%

Απ’ τη συνεκτίμηση των στοιχείων των πινάκων που προηγήθηκαν, προκύπτουν ορισμένα -σχεδόν προφανή- γενικά πολιτικά και οικονομικά συμπεράσματα, όπως:...

Η Katyusha του ΚΚΕ


Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

ΜΟΥΦΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΟ 1953...

...κυκλοφορεί στο διαδίκτυο

    Και κανένας , απ´ όσους την διακινούν, δεν γνωρίζει ότι το 1953 πρωθυπουργός ήταν ο Αλ. Παπάγος και όχι  ο Κ. Καραμανλής ,που απλώς ήταν  υπουργός Δημοσίων Έργων, ενώ ο Ευάγγελος Αβέρωφ , που επίσης εικονίζεται στην φωτογραφία αριστερά από τον Κ. Καραμανλή, δεν συμμετείχε στην κυβέρνηση και δεν ανήκε καν στο κυβερνητικό κόμμα του Ελληνικού  Συναγερμού (βλ. ΕΔΩ)
      Και για την ιστορία:  η φωτογραφία προέρχεται από την επίσκεψη, το έτος 1958, του τότε πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή στην Γερμανία , τον οποίο συνόδευε ο Ευάγγελος Αβέρωφ , τότε υπουργός των Εξωτερικών της κυβέρνησής του, επίσκεψη για την οποία μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ
    Κατά τα λοιπά η συμφωνία αυτή, χρήσιμες πληροφορίες για την οποία υπάρχουν ΕΔΩ και ΕΔΩ ,  πράγματι υπογράφτηκε ....

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Σε ποιόν ανήκει ο «Δούρειος Ίππος»;

του οικονομολόγου, Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά
Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, κ. Σόιμπλε, χαρακτήρισε «Δούρειο Ίππο» την προταθείσα -από την ελληνική πλευρά- αρχική μεταβατική πολιτική συμφωνία, για μια «ανάσα χρόνου και χώρου», διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, όπως ειπώθηκε. Και με ομοφωνία μάλιστα -με τους υπόλοιπους του Eurogroup- απέρριψαν την ελληνική πρόταση, θεωρώντας την ως απειλή για το Ευρώ και την Ευρωζώνη…
Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός Α. Τσίπρας και η Κυβέρνησή του, δεν αποτελούν απειλή. Απειλή για την Ε.Ε. αποτελούν,...

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΑΦΡΩΝ ΓΕΡΩΝ    Προφανώς ο Μανώλης Γλέζος ήθελε οι έλληνες πολίτες να μην έχουν την δυνατότητα ανάληψης χρημάτων από τα ΑΤΜ (ως γνωστόν ο ίδιος ο Γλέζος πιστεύει στην κατάργηση του χρήματος !!!), η νεοεκλεγμένη κυβέρνηση  του ΣΥΡΙΖΑ  να καταρρεύσει κάτω από την λαϊκή κατακραυγή , στο μέλλον ο ελληνικός λαός να ακούει κυβέρνηση της αριστεράς και να το βάζει στα πόδια και το όνειρο της δεξιάς για αριστερή παρένθεση να εκπληρωθεί σε λιγότερο από ένα μήνα.
   Προφανώς αυτό ήθελε ο Μανώλης Γλέζος και γι' αυτό δικαιολογημένα τα διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τον αποδοκίμασαν για το γνωστό άρθρο του, με το οποίο καταγγέλλει τον ΣΥΡΙΖΑ, για την τελευταία συμφωνία στο Eurogroup της 20.2.2015. 
    Όμως πρέπει να θυμηθούμε ότι ήταν ο ίδιος ασόβαρος Μανώλης Γλέζος, που μαζί με τον ομοίως άφρονα Μίκη Θεοδωράκη, το 2012 προσέρχονταν στην Βουλή σαν τους στριμμένους γέρους του Μάπετ Σόου και έκαναν λόγο για προδοσία , δηλώνοντας  ότι θα κοιτάνε τους βουλευτές  στα μάτια  , για να μην προδώσουν την πατρίδα, ψηφίζοντας τα μνημόνια (βλ. ΕΔΩ).
     Τότε , όμως, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα φερέφωνα του , Θεοδωράκης και Γλέζος, τάχα εξέπεμπαν την  φωνή της συνείδησης του έθνους.
    Σήμερα, που το 80 % του ελληνικού λαού εγκρίνει τους χειρισμούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο τεράστιο ζήτημα  της χρηματοδότησης της χώρας , ήλθε η ώρα να κατανοήσουμε ότι απλά Γλέζος και Θεοδωράκης είναι ασόβαροι, όπως ήταν και τότε...
    Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα....
    Και κάτι τελευταίο: ο Μανώλης Γλέζος δηλώνει ότι ζητάει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, γιατί συνήργησε στην ψευδαίσθηση (προσοχή: στην ψευδαίσθηση, όχι στο ψέμα).
    Η συγγνώμη , όμως, έχει αξία όταν γίνεται έμπρακτα. 
  Και στην περίπτωση ενός πολιτικού έμπρακτη συγγνώμη συνιστά η παραίτησή του από ένα δημόσιο αξίωμα, το οποίο κατέχει. 
   Αν , λοιπόν, ο Μανώλης Γλέζος πιστεύει ότι έσφαλε και ζητάει συγγνώμη από τον λαό, τότε γιατί δεν παραιτείται και από το αξίωμα του ευρωβουλευτή;...

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ EUROGROUP ΤΗΣ 20.2.2015 ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ

   Συμπέρασμα: συνέχιση των μνημονίων και από τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά την προσπάθεια να περιγραφεί διαφορετικά η πραγματικότητα. 
Κρίσιμες λεπτομέρειες για την κατανόησή του:
  • "θεσμοί" =Τρόικα  
  • "πρόγραμμα"  = Μνημόνιο
  • "πιθανή διάδοχη συμφωνία" =  βέβαιο νέο (τρίτο) Μνημόνιο
  • "χρηματοδοτικά έσοδα" = νέο δάνειο από την ευρωζώνη με μνημόνιο ή άντληση κεφαλαίων από τις αγορές αλλά με εγγύηση της ευρωζώνης και πάλι με μνημόνιο ("πρόγραμμα")
  •    Εκ νέου δέσμευση της Ελλάδας να αποπληρώσει όλους τους πιστωτές της στους συμφωνηθέντες χρόνους, δηλαδή επίσημη εγκατάλειψη της διεκδίκησης για κούρεμα του χρέους αλλά ακόμη και για επιμήκυνση. 
  •   Επιβεβαίωση της υποχρέωσης της Ελλάδας να έχει τα  πρωτογενή πλεονάσματα, που συμφωνήθηκαν  το 2012 (και τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταγγείλει ως θηριώδη και ανέφικτα) , με εξαίρεση το 2015, κατά το οποίο τα χρήματα που θα λείψουν από το μειωμένο πρωτογενές πλεόνασμα  προφανώς θα αναπληρωθούν  από άλλα "χρηματοδοτικά έσοδα", δηλαδή δάνειο από την ευρωζώνη ή τις αγορές αλλά πάντοτε με μνημόνιο.
    Μετά τον Αντώνη Σαμαρά , ήλθε η ώρα και του Αλέξη Τσίπρα να προσχωρήσει στην μνημονιακή πολιτική, της οποίας μέχρι χθες ήταν σφοδρός πολέμιος.
    Και μία ερώτηση: έχει, άραγε,  ο ελληνικός λαός επίγνωση του ότι  το 2011- 2012 ανέτρεψε την  κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και  σαν κόμμα σχεδόν το εξαφάνισε , λόγω μνημονίου , την στιγμή μάλιστα που ακριβώς τότε το ΠΑΣΟΚ , για μοναδική φορά, πέτυχε κούρεμα και επιμήκυνση του χρέους, για να φέρει στην εξουσία πρώτα τον Σαμαρά και ύστερα τον Τσίπρα , που αμέσως κι αυτοί προσχώρησαν στα μνημόνια, που μέχρι τότε κατάγγειλαν, υποσχόμενοι διαπραγμάτευση, που τάχα θα μας έλυνε όλα τα προβλήματα; 
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα ελληνικά
H ανακοίνωση του Eurogroup

      Το Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρμογής που αναλήφθηκαν από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, μπήκαμε, μαζί με τους θεσμούς, σε έναν εντατικό και εποικοδομητικό διάλογο με τις νέες ελληνικές αρχές και σήμερα φτάσαμε σε κοινό έδαφος.

     To Eurogroup σημειώνει, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμφωνίας, το αίτημα των ελληνικών αρχών για παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής ∆ιευκόλυνσης (MFFA), η οποία υποστηρίζεται από μια σειρά δεσμεύσεων. Ο σκοπός της παράτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης στη βάση των όρων της παρούσας συμφωνίας, με την καλύτερη δυνατή χρήση της δεδομένης ευελιξίας, η οποία θα πρέπει να εξετασθεί από κοινού με τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς. Η παράταση αυτή θα μπορούσε να γεφυρώσει επίσης το χρόνο για τις συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή διάδοχη συμφωνία ανάμεσα στο Eurogroup, τους Θεσμούς και την Ελλάδα.
     Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν έναν πρώτο κατάλογο μεταρρυθμιστικών μέτρων, με βάση την παρούσα συμφωνία, ως το τέλος της ∆ευτέρας 23 Φεβρουαρίου. Τα θεσμικά όργανα θα παράσχουν μια πρώτη άποψη για το αν αυτά είναι επαρκώς αναλυτικά ώστε να αποτελέσουν μια έγκυρη αφετηρία για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Ο κατάλογος αυτός θα εξειδικευθεί περαιτέρω και στη συνέχεια θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς ως το τέλος του Απριλίου.
    Μόνο η έγκριση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης της παραταθείσας συμφωνίας από τους θεσμούς θα επιτρέψει με τη σειρά της οποιαδήποτε εκταμίευση εκκρεμούσας δόσης του τρέχοντος προγράμματος του EFSF και τη μεταβίβαση των κερδών SMP γα το 2014. Και τα δύο υπόκειται και πάλι σε έγκριση από το Eurogroup.
   Εν όψει της αξιολόγησης των θεσμικών οργάνων, το Eurogroup συμφωνεί ότι τα κεφάλαια που είναι μέχρι στιγμής διαθέσιμα στο ΤΧΣ, θα πρέπει να διακρατηθούν από τον EFSF, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων τρίτων κατά τη διάρκεια της παράτασης της MFFA. Τα κεφάλαια συνεχίζουν να είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της παράτασης του MFFA και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Θα απελευθερώνονται μόνο κατόπιν αιτήματος από την ΕΚΤ και τον SSM.
   Υπό αυτό το πρίσμα, καλωσορίζουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν σε στενή συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς και εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζουμε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συμφωνήσαμε, επίσης, ότι το ∆ΝΤ θα συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο του.
   Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή τους σε μια ευρύτερη και βαθύτερη διαδικασία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και την ενίσχυση της κοινωνικής  δικαιοσύνης
   Οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν εκκρεμούσες μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να κάνουν καλύτερη χρήση της συνεχιζόμενης παροχής τεχνικής βοήθειας.
   Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική δέσμευσή τους να τηρήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές τους πλήρως και εγκαίρως.

     Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να διασφαλίσουν τα κατάλληλα δημοσιονομικά πρωτογενή πλεονάσματα ή τα χρηματοδοτικά έσοδα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012. Για το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2015 οι θεσμοί θα λάβουν υπόψη τις οικονομικές συνθήκες το 2015.

    Υπό το πρίσμα αυτών των δεσμεύσεων, χαιρετίζουμε ότι σε ορισμένους τομείς οι ελληνικές προτεραιότητες πολιτικής μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση και την καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας συμφωνίας. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απέχουν από οποιαδήποτε κατάργηση μέτρων και μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως αξιολογείται από τους θεσμούς.
    Βάσει της αίτησης, των δεσμεύσεων από τις ελληνικές αρχές, των συμβουλών από τους θεσμούς, και της σημερινής συμφωνίας, θα ξεκινήσουμε τις εθνικές διαδικασίες, με στόχο την κατάληξη σε μια τελική απόφαση σχετικά με την παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής ∆ιευκόλυνσης ως και για τέσσερις μήνες από το διοικητικό συμβούλιο του EFSF. Καλούμε επίσης τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να επανεκκινήσουν αμέσως τις εργασίες που θα επιτρέψουν την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
    Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή επαρκούς στήριξης προς την Ελλάδα έως ότου επανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές όσο εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος πλαισίου

Στα αγγλικά 
Eurogroup statement on Greece 20/02/2015 | 21:00 | Statement and remarks | 1100/15 | Economy & finance The Eurogroup reiterates its appreciation for the remarkable adjustment efforts undertaken by Greece and the Greek people over the last years. ....