Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Το Δημόσιο Χρέος …
κι η «Προεδρική Εκλογή»!
του οικονομολόγου, Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά
Η διαχρονική μακροσκοπική εξέταση της εξέλιξης του Δημόσιου χρέους της χώρας, ως ποσοστό του Α.Ε.Π., συνιστά τον κοινό τόπο των οικονομολόγων - μελετητών του, ό,τι: -η εξέταση αυτή, σε συσχέτιση με τις πολιτικο-οικονομικές παραμέτρους της- αποτελεί μια σημαντικότατη προσέγγιση στην αξιολόγηση των αιτίων που μας έφεραν τη σημερινή αδυσώπητη οικονομική κρίση. Παράλληλα, η εξελικτική αριθμητική αποτύπωση του δημόσιου χρέους μας, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο υλικό, για μια ψύχραιμη αποτίμηση των στοιχείων, που θα κρίνουν τους υπεύθυνους -την ώρα των ιστορικών ευθυνών- για την χρεοκοπία.
Εύλογη, λοιπόν, καθίσταται ακόμα και η απλή «θέαση» της διαχρονικής εξέλιξης του Δημόσιου Χρέους της χώρας -ως ποσοστού του Α.Ε.Π. της- από την «μεταπολίτευση», μέχρι και σήμερα.
Οι πίνακες των στοιχείων -και οι δευτερογενείς επεξεργασίες τους- που ακολουθούν στο σημερινό μας δημοσίευμα, είναι ιδιαίτερα εύγλωττοι, ακόμα και για τον μέσο Έλληνα αναγνώστη. Είναι στοιχεία τα οποία, ξεδιαλύνουν πολλούς τους διαδεδομένους μύθους ή/και τις εσφαλμένες εντυπώσεις, από την αμείλικτη αλήθεια της αντικειμενικής πραγματικότητας. Την αλήθεια των αριθμών.
Από την επισκόπηση των στοιχείων αυτών, καταφαίνεται κι ο επιμερισμός του καταλογισμού της συνευθύνης που υπάρχει, ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές παρατάξεις ή/και πολιτικά ρεύματα, οι οποίες, ως Κυβερνήσεις αμιγών πολιτικών παρατάξεων, μας κυβέρνησαν, από την «μεταπολίτευση» μέχρι σήμερα. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΩΣ % ΤΟΥ Α.Ε.Π., ΑΠΌ ΤΟ 1975 - 2015:
1
2
3
4
5
6
Χρονικές
Περίοδοι:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ:
Δημ. Χρέος, ως % Α.Ε.Π.:
% Μεταβολή
του Δ.Χ.:
% μεταβολή Δ.Χ. (Ετήσια)
%ΔΧ,+157,3%
(1975-2015)

1974:24,7%1975 - 1981:
Ν.Δ. Κωνστ. Καραμανλή

34,5%

+ 9,8% / 7χρ.

+ 1,4%

+6,23%

1981 - 1988:
ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Α. Παπανδρέου

66,8%

+32,3%/7,5χρ.

+ 4,31%

+ 20,53%

1989 - 1990:
Τζανετάκη
& Ζολώτα  

69,9%

+ 3,1% / 1χρ

+ 3,1%

+ 1,97%

1990 - 1993:
Ν.Δ. / Κωνστ.
Μητσοτάκη

111,6%

+ 41,7% / 4χρ.

+ 10,43%

+ 26,51%

1994 - 1995:
ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Α. Παπανδρέου:

110,1%

- 1,5% / 1,5χρ.

- 1%

- 0,95%

1996 - 2003:
ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Κ. Σημίτη

107,8%

- 2,3% / 8χρ.

- 0,29%

- 1,46%

2004 - 2009:
Ν.Δ. / Κώστα
Καραμανλή:

129,7%

+21,9%/5,5χρ.

+ 3,98%

+ 13,92%

2009 - 2010:
ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Γ. Παπανδρέου:

133%

+3,3%/0,5χρ.

+ 6,6%

+ 2,10%

2010 - 2015:
Μνημονιακές Κυβερνήσεις

182%

+ 52% / 5χρ.

+ 10,4%

+ 33,06%
Πηγές στοιχείων Πίνακα: Eurostat, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Εθνικοί Λογαριασμοί, Κρατικοί Προϋπολογισμοί του Γ.Λ.Κ..
Ο στόχος της εξέτασης του Δημόσιου Χρέους μας, είναι διπλός: α) Από τη μια πλευρά, διερευνά τις ιστορικές, πολιτικές και οικονομικές αιτίες δημιουργίας και διαρκούς διεύρυνσης του Δημόσιου Χρέους της χώρας, καθώς και μια πρώτη εκτίμηση των περιθωρίων ανάσχεσής του και β) Από την άλλη, αποβλέπει στην πιθανολόγηση -απ’ τον κοινό νου- των δυνατοτήτων που διαγράφονται, ώστε, αυτό το κολοσσιαίο Δημόσιο Χρέος, να καταστεί βιώσιμο και διαχειρίσιμο, για το παρόν και το μέλλον του λαού και του τόπου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ «ΠΙΝΑΚΑ 1», ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΩΣ % ΤΟΥ Α.Ε.Π., ΑΠΌ ΤΟ 1974 - 2014:
1
2
3
4
5
6
Κατηγορίες Διακυβέρνησης
(1975 - 2014)
Χρόνια Διακυβέρνησης:

% Αθροιστική Μεταβολή του Δ.Χ.:
Μέση Ετήσια % Μεταβολή του Δ.Χ.
% συμμετοχή στο + 157,3%
(1974 - 2014)
% ευθύνη στο Δ.Χ. Αμιγών Κυβερνήσεων
Κυβερνήσεις Αμιγώς Ν.Δ.:

16,5 χρόνια

+73,4%

+4,45%

+47,26%
4,45/6,26*%=
71,1%
Κυβερνήσεις Αμιγώς ΠΑΣΟΚ:

17,5 χρόνια

+31,8%

+1,81%

+20,48%
1,81/6,26*%=
28,9%
Κυβερνήσεις
Συνεργασίας:

1 χρόνο

+3,1%

+3,1%

+2%


Μνημονιακές
Κυβερνήσεις:

5 χρόνια

+52%

+10,4%

+33,48%


Σύνολα Περιόδων:

40 χρόνια

+155,3%

+3,88%

+100%


Απ’ τη συνεκτίμηση των στοιχείων των πινάκων που προηγήθηκαν, προκύπτουν ορισμένα -σχεδόν προφανή- γενικά πολιτικά και οικονομικά συμπεράσματα, όπως:...