Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: ΑΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΝΟΥΣ ΤΩΝ 50 ΕΔΡΩΝ (ΒΙΝΤΕΟ)

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΘΕΣΗ , ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΠΗΡΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΜΑΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ. ΤΟ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΨΥΧΑΡΗΣ, Ο ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ Ή Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΑΝ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Ή ΜΕΣΩ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ   ,ΟΠΩΣ ΟΙ Β.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Α.ΛΟΒΕΡΔΟΣ , ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ

Απολαύστε την Φώφη να δίνει μαθήματα περί απλής αναλογικής και να εγκαλεί τον Τσίπρα ...για τούμπα (ναι χρησιμοποιεί την λέξη αυτή !) και εγκατάλειψη προγραμματικής θέσης του  επί του θέματος    Απογοητευτική και λίγη ...

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

2466/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΜΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ- ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 933 ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ (ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΑΠΟ 1.1.2016) ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ: 2466/2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝΣυγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ευαγγελία Καχσακιώρη, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης ίου Ειρηνοδικείου, και χωρίς ιη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια οίο ακροατήριο του την 13-6-2016 για να δικάσει την υπόθεση :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, (ΝΠΔΔ), με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 49 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του, το οποίο παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Αναστασίας Σκουλά (AM 2400).

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Γέρακα, Αττικής οδός Καβάφη & Καρκαβίτσα 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της, του ΔΣ Αθηνών, Εμμανουήλ Τσαλικίδη (AM ΔΣΑ 14925) .

Το αιτούν με την από 3-6-2016 (αριθμ.έκθ. καταθ. 4081/3-6-2016) αίτησή του, που απευθύνεται στο παρόν Δικαστήριο, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ'αυτή.

Για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίσθηκε δικάσιμος, με την ως άνω με αριθμ. 4081/3-6-2016 πράξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, η αναφερόμενη

στην αρχή της παρούσας. Ακολούθησε η συζήτηση της υπόθεσης όπως αυτή σημειώνεται στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση το αιτούν ΝΠΔΔ, επικαλούμενο επικείμενο κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης του, ζητεί να ανασταλεί η αναγκαστική εκτέλεση της υπ'αριθμ. 506/2012 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδίκη Κορωπίου, η οποία άρχισε με την επίδοση σας 19-5-2016 της από 18-5-2016 επιταγής προς εκτέλεση μαζί με αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της ως άνω Διαταγής Πληρωμής, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής που άσκησε κατά της παραπάνω αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα άρθρο 933 και 584 ΚΠολΔ και η οποία ανακοπή, για τους λόγους που αναφέρει σ'αυτήν, πρόκειται να ευδοκιμήσει. Με αυτό το περιεχόμενο ωστόσο η υπό κρίση αίτηση αναστολής εκτελέσεως μετά από άσκηση ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, τυγχάνει απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη, αφού με το Ν. 4335/2015 καταργήθηκε το άρθρο 938 ΚΠολΔ, δεδομένης μάλιστα, κατά τα εκτιθέμενα στην αίτηση, της έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης προς ικανοποίηση χρηματικής απαιτήσεως (έμμεση εκτέλεση), (βλ. σχετ. Χ.Φραγκίστα-Π.Γέσιου/ΦΑλτσή, Αναγκαστική Εκτέλεση, Γενικό Μέρος Τ.Ι, εκδ. 1984, σελ. 29) με επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση μετά την 1-1-2016 και ειδικότερα γενομένης αυτής στις 19-5-2016 (βλ. παρ. 1 άρθ. 8ου του άρθ.1, και παρ. 3 άρθρου 9ου του Ν. 4335/2015). Τα δικαστικά έξοδα της καθής, κατόπιν σχετικού της αιτήματος, θα επιβληθούν εις βάρος του αιτούντος λόγω της ήττας του (176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Επιβάλει τα δικαστικά έξοδα της καθ'ής, τα οποία ορίζει σε εκατόν τριάντα ευρώ (130 €), εις βάρος του αιτούντος.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη οτις 30-6-2016 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, παρουσία του Γραμματέως Παντελή Μάρκου.

η ειρηνοδίκης...

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ,ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΦ' ΟΡΟΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Έτος: 1999
ΦΕΚ: Α 291 19991224
Τέθηκε σε ισχύ: 24.12.1999
Ημ.Υπογραφής: 22.12.1999
Σχόλια
Ο παρών κώδικας κυρώθηκε με το ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α 291).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 46
Ημ/νία: 24.12.1999
Ημ/νία Ισχύος: 24.12.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις και διαδικασία

Κείμενο Αρθρου
ΤΜΗΜΑ Β: ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
1. Κρατούμενοι που παρέχουν εργασία οποιασδήποτε μορφής ή απασχολούνται σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης μπορεί να τύχουν ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής μετά από πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων και απόφαση του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού. Για τους μεταξύ αυτών υποδίκους, οι ημέρες που έχουν υπολογισθεί ευεργετικά θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στην περίπτωση καταδίκης τους από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής καταδικαστικής απόφασης.
2. Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής για κατάδικους και υποδίκους, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ ανώτατο όριο τις δύο ημέρες εκτιτέας ποινής για κάθε ημέρα εργασίας ή απασχόλησης σε προγράμματα ή σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 8 του παρόντος. Σε ειδικές ή εξαιρετικές περιπτώσεις με παρόμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να γίνει υπέρβαση του παραπάνω ανώτατου ορίου.
3. Ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του:
α) στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων να μην επιτρέψει τον ευεργετικό υπολογισμό των ημερών ποινής λόγω εργασίας των τριών τελευταίων μηνών εν όλω ή εν μέρει, αν ο κρατούμενος τιμωρήθηκε πειθαρχικά κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 69 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος Κώδικα ή β) να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει προηγούμενες αποφάσεις του για ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής, οι οποίες εκδόθηκαν μέσα στους προηγούμενους έξι μήνες, αν ο κρατούμενος τιμωρήθηκε πειθαρχικά. Κατά των αποφάσεων αυτών επιτρέπεται προσφυγή στο δικαστήριο εκτέλεσης ποινών μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης.
 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός: 107
Έτος: 2001
ΦΕΚ: Α 97 20010516
Τέθηκε σε ισχύ: 16.05.2001
Ημ.Υπογραφής: 27.04.2001
Τίτλος
Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές.
Προοίμιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ 291 Α') "Σωφρονιστικός Κώδικας". 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 ( ΦΕΚ 137 Α'), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις ταυ παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4. Την υπ' αριθ. 133/20.3.2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης αποφασίζουμε:
Θέματα
ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ/ΥΠΟΔΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΟΙΝΗ, ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 12.08.2015
Ημ/νία Ισχύος: 16.05.2001
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λήμματα
ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ/ΥΠΟΔΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΟΙΝΗ, ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ
Σχόλια
- Το εντός ( ) δεύτερο εδάφιο της περ. α της παρ. 1 καταργήθηκε με το άρθ. 2 του ΠΔ 378/2001 (Α΄ 252/22.10.2001)Η εντός "..." περ. στ' της παρ. 1) αντικαταστάθηκε, η εντός "..." περ. η στην ίδια παρ. προστέθηκε, στο τέλος της περ. δ' της παρ. 2 η εντός (...) φράση διαγράφτηκε και στη περ. ε' της ίδιας παρ. η εντός ".." φράση προστέθηκε με τις παρ. 1-4 άρθρου 1 ΠΔ 333/2003 (ΦΕΚ α 285). - Μετά το τέλος της περίπτωσης η της παραγράφου 1 προστέθηκε περίπτωση με στοιχείο θ, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 του ΠΔ 75/2005 ΦΕΚ Α 114. ================================== - Η περ. η της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του πδ 240/2007 (Α΄ 283/20.12.2007). ---------------------------------------------------- - Οι περιπτ. η΄και θ΄ της παρ. 1 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ.1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 1 του πδ 126/2014 (ΦΕΚ Α΄206/29.9.2014). - Η παρ.4 προσετέθη στο παρόν με την παρ.3 του άρθρου 1 του πδ 126/2014 (ΦΕΚ Α΄206/29.9.2014). =================================== - Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 60/2015 (ΦΕΚ Α' 92/12.8.2015). - Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 60/2015 (ΦΕΚ Α' 92/12.8.2015). - Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ΠΔ 60/2015 (ΦΕΚ Α' 92/12.8.2015).

Κείμενο Αρθρου
Το μέτρο του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές, καθορίζεται ως ακολούθως:
1) Κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως δύο (2) ημέρες εκτιομένης ποινής στις περιπτώσεις:
α) Πάσης φύσεως εργασίας, η οποία εκτελείται σε Αγροτική Φυλακή ή Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων. (Για εργασία σε αγροτική ή κτηνοτροφική μονάδα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος υπ' αριθ. 342/7.12.2000 [ΦΕΚ 296 Α']).
β) Τεχνικής εργασίας πάσης φύσεως, η οποία πραγματοποιείται σε εργαστήριο ή συνεργείο Αγροτικής Φυλακής ή Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Ανηλίκων.
γ) Εργασίας, η οποία εκτελείται σε υφαντουργείο ή ραφείο ή τυπογραφείο ή βιβλιοδετείο ή φακελοποιείο ή αρτοποιείο ή στρωματοποιείο οποιασδήποτε φυλακής ή Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Ανηλίκων ή Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων.
δ) Εργασίας μάγειρα, βοηθού μάγειρα, ζαχαροπλάστη ή βοηθού
ζαχαροπλάστη, η οποία εκτελείται για παρασκευή συσσιτίου κρατουμένων ή παραγωγή γλυκισμάτων σε οποιαδήποτε φυλακή ή Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.
ε) Εργασίας οικοδόμου, σιδηρουργού, ξυλουργού, βοηθού υδραυλικού, βοηθού ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστού, συντηρητού κτιρίου, νοσοκόμου ή βοηθού νοσοκόμου, η οποία πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε φυλακή ή Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.
«στ) Συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία πραγματοποιούνται σε Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης ή Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων με ή χωρίς παραγωγική διαδικασία, καθώς και συμμετοχής σε αντίστοιχα προγράμματα με παραγωγική διαδικασία, τα οποία πραγματοποιούνται σε Κατάστημα Κράτησης, εκτός από τα Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης, τα Ειδικά Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης Νέων και τα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας των ανωτέρω προγραμμάτων, μη εξαιρουμένων των αργιών ή άλλων διακοπών».
«ζ) Συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης σε παραγωγικά εργαστήρια του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θήβας και του Παραρτήματος Γυναικών του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας των ανωτέρω προγραμμάτων, μη εξαιρουμένων των αργιών ή άλλων διακοπών»
«η) Φοίτησης των κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2776/1999 νεαρών κρατουμένων αφενός και των κρατουμένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25° έτος της ηλικίας τους και παραμένουν στα ειδικά καταστήματα και τμήματα κατά την παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου αφετέρου, καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, μη εξαιρουμένων των αργιών και σχολικών ή άλλων διακοπών, σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης».
«θ) Φοίτησης σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για απόκτηση τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τα οποία λειτουργούν σε οποιοδήποτε Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Ενηλίκων ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων».
2) Κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως μία και τρία τέταρτα (1 και 3/4) ημέρες εκτισμένης ποινής στις περιπτώσεις:
α) Εργασίας πάσης φύσεως, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος, η οποία πραγματοποιείται σε εργαστήριο ή συνεργείο φυλακής ή Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων.
β) Εργασίας καθαριστού, κουρέα, βοηθού αποθηκάριου πλύντου καθώς και κάθε φύσεως τεχνικής εργασίας, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος, η οποία εκτελείται σε οποιαδήποτε φυλακή ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.
γ) Εργασίας αγγελιοφόρου, τραπεζοκόμου, καθώς και εργασίας σε καφενείο ή πρατήριο οποιασδήποτε φυλακής ή Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων.
«δ) Συμμετοχής σε επιμορφωτικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα ή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, χωρίς παραγωγική διαδικασία, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 περίπτωση στ' του παρόντος, που πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε Κατάστημα Κράτησης (ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων), καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας των ανωτέρω προγραμμάτων, μη εξαιρουμένων των αργιών ή άλλων διακοπών».
ε) Φοίτησης «ενηλίκων κρατουμένων»σε Σχολεία και Εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
3) Κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως μία και μισή (1 και 1/2) ημέρα εκτισμένης ποινής στην περίπτωση βοηθητικής εργασίας πάσης φύσεως, πλην των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.
«4) Σε κάθε περίπτωση, η προσμέτρηση για τον ευεργετικό υπολογισμό των ημερών ποινής των καταδίκων ή υποδίκων, λόγω εργασίας ή απασχόλησης σε προγράμματα ή σπουδές, διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του καταστήματος κράτησης ανά μήνα.»


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 16.05.2001
Ημ/νία Ισχύος: 16.05.2001
Λήμματα
ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ/ΥΠΟΔΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΟΙΝΗ, ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΔ, ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΔ 107/2001

Κείμενο Αρθρου
Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται τα Προεδρικά Διατάγματα υπ' αριθ. 266/1997 (ΦΕΚ 192 Α') και 361/1997 (ΦΕΚ 240 Α').
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.


ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΑΡΘΡΑ 

Είδος:
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός:
342
Έτος:
2000
ΦΕΚ:
Α 296 20001229
Αρθρο:
ΜΟΝΟ
Ημ/νία:
12.08.2015
Περιγραφή όρου θησαυρού:
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛήμματα
ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ, ΥΠΟΔΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 22.10.2001 με το άρθρο 1 ΠΔ 378/2001 (ΦΕΚ Α' 252). -Η περ. γ του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του πδ 219/2007 ΦΕΚ Α 247. ============================== - Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του ΠΔ 60/2015 (ΦΕΚ Α' 92/12.8.2015).

Κείμενο Αρθρου
Το μέτρο του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής για κατάδικους ή υποδίκους ορίζεται σε τρεις ημέρες εκτιτέας ποινής για κάθε ημέρα εργασίας τους α) σε αγροτική ή κτηνοτροφική μονάδα Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης ή Ειδικού Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Νέων, β) σε συνεργεία οικοδομικών και τεχνικών εργασιών, που συγκροτούνται εκτάκτως και για συγκεκριμένο έργο σε οποιοδήποτε Κατάστημα Κράτησης, ακόμη και διαφορετικό αυτού στο οποίο κρατούνται, ή σε άλλα δημόσια κτίρια και γ) στο αρτοποιείο της προβλεπόμενης από το άρθρο 104 του από 28-30.9.1935 Ν.δ/τος «περί οργανώσεως σωφρονιστικού προσωπικού και διαχειρίσεως φυλακών» Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών...

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

ΠολΠρ ΑΘ 373/2016 : Συκοφαντική δυσφήμιση. Δεν στοιχειοθετείται από τη λήψη γνώσης εκ μέρους των δικαστικών οργάνων δικογράφων- Παρακάτω παρατίθεται και μία ποινική απόφαση ,η ΑΠ 611/2015, που δέχεται το αντίθετο


Πηγή: ΕΔΩ


Αριθμός Αποφάσεως
373/2016 
ΤΟ  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  
    Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Μαγδαληνή Φαχουρίδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ηλία Δελαζάνο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή, Μαρία Σοφού Πρωτοδίκη και την Γραμματέα Μαρία Αντωνοπούλου.
     Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 8-10-2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
    Του ενάγοντος: (...)
    Του εναγομένου (...)
     

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ
    Επειδή, παράνομη προσβολή της προσωπικότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 59 ΑΚ, δημιουργείται και από ποινικά κολάσιμη πράξη, όπως συμβαίνει όταν το άτομο προσβάλλεται στην τιμή και την υπόληψή του με εξυβριστικές εκδηλώσεις ή με ισχυρισμούς δυσφημιστικούς ή πολύ περισσότερο συκοφαντικούς, κατά την έννοια των άρθρ. 361- 363 ΠΚ. Ειδικότερα, κατά τα άρθρα αυτά εξύβριση διαπράττει όποιος (...). Για την στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της δυσφήμησης απαιτείται γνώση του δράστη ότι το ισχυριζόμενο ή διαδιδόμενο απ` αυτόν ενώπιον τρίτου γεγονός είναι κατάλληλο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου και θέληση του ίδιου να ισχυρισθεί ή να διαδώσει ενώπιον τρίτου το βλαπτικό για άλλον γεγονός, ενώ για την στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης απαιτείται επιπλέον και γνώση του δράστη ότι το γεγονός είναι ψευδές (βλ. ΑΠ 69/2013, ΕφΑθ 174/2014, δημοσίευση «Νόμος»). (...) Περαιτέρω, γεννάται το ζήτημα ποιός ο κύκλος των «τρίτων» προσώπων, στον οποίο απέβλεψε ο δράστης της δυσφήμησης. Τούτο διότι κάθε πρόσωπο, το οποίο πληροφορείται περί του (ψευδούς) ισχυρισμού από το ίδιο το φερόμενο ως θύμα, δεν εντάσσεται στην έννοια του τρίτου, αφού, πρώτον, δεν ανήκει στον κύκλο των εν δυνάμει, κατά την αντίληψη του ίδιου του δράστη, προσώπων ενώπιον των οποίων επιχειρείται η συκοφάντηση και δεύτερον, δεν μπορεί να νοηθεί, ως «ενώπιον τρίτου ισχυρισμός», εκείνος ο οποίος λαμβάνει χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο της «ενώπιον τρίτου» εκφοράς του από τον δράστη. Όταν το φερόμενο ως θύμα δημοσιοποιεί-κοινοποιεί το ίδιο, μετά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, την εις βάρος του εγκληματική ενέργεια, η ενέργειά του αυτή δεν συνδέεται αιτιωδώς με πταίσμα του δράστη, αλλ’ αποκλειστικά με την διάθεση του υποκειμένου να διαθέσει (εκθέσει), δημοσίως και οικειοθελώς, τμήμα της προσωπικότητάς του. Εξάλλου, η προσφυγή στην Δικαιοσύνη και η εκδίκαση μιας υπόθεσης από το καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο δεν αποτελεί διεύρυνση του κύκλου των «τρίτων» προσώπων. Διότι, αφ’ ενός μεν ούτε σ’ αυτόν τον κύκλο (του ακροατηρίου) θα αποβλέπει ο δράστης, σε αβέβαιο δηλαδή και άγνωστο κύκλο προσώπων και σε μελλοντικό, αβέβαιο γεγονός (ήτοι: την συζήτηση της υπόθεσης, όποτε και αν αυτή πραγματοποιηθεί), αφ’ ετέρου δε, αν θεωρηθεί ο εξ επαγγέλματος επιλαμβανόμενος δικαστής ως τρίτος, τότε κάθε ενώπιόν του εισαγόμενη υπόθεση προς εκδίκαση ενεργοποιεί τη νομοτυπική μορφή των άρθρων 362 και 363 ΠΚ. Ας σημειωθεί ότι στα άρθρα 362 και 363 ΠΚ δεν προβλέπονται εγκλήματα αποτελέσματος (πρβλ. ΑΠ 140/1997, ΠΧ ΜΖ΄, σελ. 1336: η συκοφαντική δυσφήμηση είναι τυπικό έγκλημα), ούτε βέβαια πρόκειται για εγκλήματα διαρκή, ούτως ώστε να γίνεται αποδεκτή...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
(Όταν η κατάσχεση έχει επιβληθεί από την 1.1.2016 και μετά)
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΤΑΑ
(Όταν η κατάσχεση έχει επιβληθεί μέχρι τις 31.12.2015)ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

...........................................

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ , ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ Ή ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης 1057/2016

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Νικολακοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεωργία Πολύδερα, Πρωτοδίκη και Δέσποινα Ταβούτη, Πάρεδρο -Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Ελένη Δόγια.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, την 13η Νοεμβρίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Της ενάγουσας : εταιρείας με την επωνυμία «.............................", όπως εκπροσωπείται νομίμως, που έχει έδρα στη Λευκωσία Κύπρου, στην οδό ...................., η οποία

παραστάθηκε στο ακροατήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Σταύρου Κατσούλη, που κατέθεσε προτάσεις.

Του εναγομένου : ................ του ......................και της .............., κατοίκου .................., ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Εμμανουήλ Τσαλικίδη, που κατέθεσε προτάσεις.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 22.10.2014 αγωγή της, που κατατέθηκε με γενικό αριθμό κατάθεσης 39110/2014 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 6603/22.10.2014, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 24.04.2015, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της

LH παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, παραστάθηκαν στο ακροατήριο

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

    Από τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 216 ΚπολΔ, συνάγεται ότι το δικόγραφο της αγωγής   πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων, που δεν αφορούν την ένδικη περίπτωση, σαφή έκθεση των γεγονότων, που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκηση της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου, ήτοι έκθεση με σαφήνεια και πληρότητα των κατά νόμο αναγκαίων πραγματικών περιστατικών για τη στοιχειοθέτηση του εις δίκη καταγομένου δικαιώματος. Η αναγραφή αυτή των πραγματικών περιστατικών είναι απαραίτητη προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον εναγόμενο να αμυνθεί και στο Δικαστήριο να κρίνει τη νομιμότητα της αγωγής και να τάξει τις προσήκουσες αποδείξεις. Η έλλειψη κάποιου από τα στοιχεία αυτά, που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, καθιστά την αγωγή αόριστη και απορριπτέα, ως απαράδεκτη, η αοριστία δε αυτή δεν μπορεί να θεραπευθεί με συμπλήρωση στις προτάσεις ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα. Εξάλλου από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 798, 799, 1113 ΑΚ και 478 ΚπολΔ προκύπτει ότι για το ορισμένο της περί διανομής κοινού ακινήτου αγωγής, αρκεί να εκτίθενται σ'αυτή η επί του διανεμητέου συγκυριότητα του ενάγοντος, η μεταξύ τούτου και του εναγομένου υφιστάμενη κοινωνία του δικαιώματος κυριότητας και η άρνηση του τελευταίου να προσέλθει σε διανομή του κοινού. Ειδικότερα, στην αγωγή διανομής ακινήτου την συγκυριότητα επί του οποίου ο ενάγων στηρίζει σε παράγωγο τρόπο και συγκεκριμένα σε κληρονομική διαδοχή, πρέπει να εκτίθενται τα θεμελιωτικά του δικαιώματος τούτου περιστατικά, τα απαιτούμενα από τα άρθρα 1846, 1193 και 1198 ΑΚ για την κτήση της κυριότητας, ήτοι να γίνεται επίκληση του γεγονότος της αποδοχής της κληρονομιάς και περαιτέρω της μεταγραφής αυτής ή του κληρονομητηρίου. (ΑΠ 970/2004 ΕλλΔνη 2005, 418, ΑΠ 579/1996 ΕλλΔνη 1998, 349, ΑΠ 3339/1993 ΝοΒ 42, 826, ΑΠ 412/1982 ΝοΒ 30, 1478, ΑΠ 915/1980 ΝοΒ29, 296, ΑΠ 1148/80 ΝοΒ 29, 527, ΕφΘεσ 2277/1991 Αρμ.45, 1098). 

    Στην προκειμένη περίπτωση...

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ , ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΘΡΟΚΑΝΑΛΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ

  Τι είπε μέσα σε τρία (3) λεπτά ο Π.Πολάκης για τις προμήθειες των νοσοκομείων, τις υπερτιμολογήσεις, τους χρηματισμούς  και τις ειδικές- φωτογραφικές προδιαγραφές των διακηρύξεων των διαγωνισμών των Νοσοκομείων.
  Είπε σε τρία (3) λεπτά όσα ποτέ ούτε καν σκέφτηκαν να εκστομίσουν προκάτοχοί του Υπουργοί , όπως οι Άδωνης Γεωργιάδης και Μάκης Βορίδης αλλά και όλοι όσοι έχουν στοχοποιήσει τον Παύλο Πολάκη.
   Και φυσικά, την περικοπή αυτή της τοποθέτησής του, δεν έκρινε άξια αναμετάδοσης κανένα από αυτά, που ο ίδιος αποκαλεί βοθροκάναλα της διαπλοκής. 
 Ούτε φυσικά ενεργοποιήθηκε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για να διατάξει κάποια προκαταρκτική εξέταση, ενώ οι παράνομες αυτές πρακτικές  , καίτοι έχουν επανειλημμένα καταγγελθεί και διαπιστωθεί στο πλαίσιο της διοικητικής δικαιοσύνης , ΠΟΤΕ δεν οδήγησαν σε  κάποια ποινική δίωξη των αυτουργών τους. 

  ΥΓ. Το ύφος του Π. Πολάκη πράγματι προσβάλει την αισθητική όσων κατατάσσονται ή παριστάνουν ότι κατατάσσονται ή έχουν την ψευδαίσθηση ότι κατατάσσονται στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. 
   Όμως αυτό δεν αναιρεί την πικρή αλήθεια των τοποθετήσεών του Π. Πολάκη , ούτε συγκαλύπτει το γιατί έχει γίνει στόχος όλων των διαπλεκόμενων... 

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8124/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ (ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΟλΑΠ 17/2002 & ΑΠ 2354/2009)

ΣΥΝΑΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Αριθμός 8124/29-12-2015
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ελισάβετ Παπαστεργιοπούλου, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στις 27 Νοεμβρίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:
ΑΙΤΟΥΝ: Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία "ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»", που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Κωνσταντινουπόλεως 49) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του, το οποίο εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος του Αναστασία Σκουλά (A.M.: 2400).
ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ".ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο «..........», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ...........) και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Εμμανουήλ Τσαλικίδης (A.M.: 911818).
Το ΑΙΤΟΥΝ ζητά να γίνει δεκτή η από 17-11-2015 (αρ. εκθ. κατ. 12784/17-11-2015) αίτηση του, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτή.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό έκθεμα στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους που ανέπτυξαν στο ακροατήριο και, η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος, όσα αναφέρονται και στις έγγραφες προτάσεις του που κατέθεσε.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Ια.- Κατά το άρθρο 938 §§ 1 και 2 ΚΠολΔ, όπως οι ανωτέρω παράγραφοι αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 19 §5 του ν. 4055/2012, με έναρξη ισχύος από 2-4-2012 κατ' άρθρο 113 του ίδιου νόμου : «1. Με αίτηση του ανακόπτοντος μπορεί να διαταχθεί η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, αν ο δικαστής κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίμηση της ανακοπής. Επίσης μπορεί να διαταχθεί να προχωρήσει η αναγκαστική εκτέλεση αφού δοθεί εγγύηση. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της ανακοπής και συζητείται υποχρεωτικά κατά την ορισθείσα δικάσιμο αυτής. ... 2. Αρμόδιος να διατάξει όσα ορίζει η παρ. 1 είναι ο δικαστής στον οποίο εκκρεμεί η ανακοπή, ο οποίος μπορεί να εμποδίσει με σημείωμά του την εκτέλεση, ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για την αίτηση αναστολής». Το θέμα που ανακύπτει κατά την πρακτική εφαρμογή του άρθρου 938 § 2 είναι αν με τον όρο «εκκρεμεί», γίνεται παραπομπή στο αρμόδιο καθ~ ύλη δικαστήριο της ανακοπής ή απλώς σε εκείνο που εκκρεμεί η ανακοπή, ακόμη κι αν το τελευταίο είναι καθ' ύλη ν αναρμόδιο για την εκδίκασή της. Η γραμματική διατύπωση του νόμου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αρμοδιότητα του κατ' άρθρον 938 ΚΠολΔ δικαστηρίου για εκδίκαση της αίτησης αναστολής θεμελιώνεται σε μόνη την άσκηση της ανακοπής και την συνακόλουθη αυτής εκκρεμοδικία (221 ΚΠολΔ), η οποία υφίσταται ακόμη κι αν η ανακοπή έχει κατατεθεί σε αναρμόδιο δικαστήριο. Συνεπώς, το δικάζον την αίτηση αναστολής δικαστήριο, προκειμένου να κρίνει την καθ' ύλην αρμοδιότητά του, πρέπει να ερευνήσει μόνον αν η ανακοπή κατατέθηκε στην γραμματεία του και όχι την αρμοδιότητα του δικαστηρίου της ανακοπής (ΜΠρΖακ 310/2011 ΕφΑΔ 2012.520-ΜΠρΡοδοπ 35/2010 Αρμ 2010. 1026 - ΜΠρΠειρ 2891/2003 ΔΙΚΗ 2003.1031 με παρατηρήσεις Κ. Μπέη - βλ. σχετ Ι.Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεσις, τόμ. Α', έκδ. 1983, § 193, σελ. 546 επ. -Π. Γέσιου-Φαλτσή, «Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως I -Γενικό Μέρος», εκδ. 1998, 43, VI, αρ. περιθ. 43, σελ. 815). Περαιτέρω, από τη διάταξη της § 1 του άρθρου 938 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι για το παραδεκτό της αίτησης αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτείται η προηγούμενη ή τουλάχιστον ταυτόχρονη άσκηση ανακοπής των άρθρων 933 επ. ή 936 ΚΠολΔ (βλ. Π.Γέσιου-Φαλτσή όπ.π. § 43, IV, σελ. 797 αρ. περιθ. 16). Με αφετηρία την υποχρέωση κτήσης του δικαιώματος που εισάγεται στο δικαστήριο κατά την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο υποστηρίχθηκε και η δυνατότητα άσκησης της ανακοπής μετά την κατάθεση της αίτησης αναστολής, εφόσον βέβαια η ανακοπή θα έχει επιδοθεί κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης αναστολής (βλ. Μπρίνια, «Αναγκαστική Εκτέλεση» τόμος πρώτος, Β' εκδ. υπό άρθρο 938 § 191, σελ. 542 - Τζίφρα, «Ασφαλιστικά Μέτρα», 4η εκδ. [1985] σελ. 500). Όμως η άποψη αυτή δεν θεμελιώνεται στις ισχύουσες διατάξεις και συνεπώς δεν ευρίσκει δικαιολογητικό λόγο σε αυτές. Στηρίζεται απλώς στην επίκληση του γενικού κανόνα που επιλέγει τη συζήτηση (και όχι την άσκηση) ως κρίσιμο χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να κρίνεται η ύπαρξη των προϋποθέσεων για το παραδεκτό της αίτησης. Μετά την ισχύ νέου άρθρου 938 §1 εδ. α' ΚΠολΔ (άρθρο 10 § 7 ν. 2145/1993), που συνδέει πλέον και ρητά τη χορήγηση της αναστολής με την πιθανολόγηση για την ευδοκίμηση της ανακοπής, η παραπάνω λύση, δεν φαίνεται να είναι ορθή. Διότι ανέχεται ουσιαστικά την επίδοση της ανακοπής ακόμη και κατά την ημέρα της συζήτησης της αίτησης αναστολής. Έτσι, όμως, στερεί από τον καθ' ου η ανακοπή και η αίτηση αναστολής τον επαρκή χρόνο να προετοιμάσει την άμυνά του σε ό,τι αφορά ιδίως την πιθανολόγηση για την ευδοκίμηση των λόγων της ανακοπής. Τελολογικά ορθή είναι για το λόγο αυτόν η ερμηνεία που απαιτεί να επιδίδεται η ανακοπή τουλάχιστον συγχρόνως με την κλήση για τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή με την επίδοση του αντιγράφου αυτής της αίτησης (άρθρα 938 § 3 εδ. α', 686 §§ 2,4 - βλ. Π. Γέσιου-Φαλτσή όπ.π. σελ. 800). Αν δεν υφίσταται η ανωτέρω προϋπόθεση, ήτοι νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση ανακοπής η αίτηση αναστολής απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη (βλ. ΜΠρΚαβ 67/2005 ΤραπΝομΠληρΝΟΜΟΣ- βλ. Τζίφρα, όπ.π. σελ. 50- Βαθρακο-κοίλη Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, υπό άρθρο 938 αρ. 71). Περαιτέρω, ουσιαστική προϋπόθεση για την αναστολή είναι η πιθανολόγηση του παραδεκτού της ανακοπής, καθώς και η βασιμότητα ενός τουλάχιστον λόγου της. Τέλος, η χορήγηση της αναστολής προϋποθέτει πιθανολόγηση ότι η εκκρεμής ακόμη αναγκαστική εκτέλεση, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα (βλ. Π. Γέσιου-Φαλτσή, όπ.π. § 43, VI, αριθμ. περιθ. 16, σελ. 797- Μπρίνια, «Αναγκαστική Εκτέλεσις», Β' εκδ., τομ. Α', υπό άρθρο 938, § 189α III, σελ. 536, § 191, σελ. 542-544- Νικολόπουλο, σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΚΠολΔ II [2000] υπό άρθρο 938 αρ. 1-2). Η τελευταία αυτή προϋπόθεση δεν ερευνάται αν πιθανολογηθεί η μη ευδοκίμηση της ασκηθείσας ανακοπής...

ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
1037 /2016
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
Αποτελούμενο από τη Δικαστή Παναγιώτα Ντζούφα, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Πειραιά και το Γραμματέα Αριστομένη Μερμίγκη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 5 Νοεμβρίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση:
ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Σταματίνας Κουρούκλη του Κυριάκου, δικηγόρου Πειραιώς, επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 69, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως υπό την ιδιότητά της ως δικηγόρου.
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Θωμά Ερημίτη του Νικολάου, κατοίκου Αγίου Στεφάνου Αττικής, επί της οδού Ξενοφώντος αρ. 11 - , ο οποίος δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.
Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 28-9-2015 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 9843/5471/29-9-2015, προσδιορίστηκε για την δικάσιμου που; αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.
   Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο ενάγων με την ιδιότητά του ως δικηγόρου, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις γραπτές προτάσεις του.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
    Από την υπ' αριθμ. 2.334β729-9-2015 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αναστασίας Ανδρικοπούλου, που, μετά από επίκληση, νομίμως προσκομίζει η ενάγουσα, αποδεικνύεται ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της ως άνω αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο (στη σύνοικο σύζυγο του Ερημίτη Ζωή κατ' άρ. 128 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.). Επομένως, ο ως άνω εναγόμενος, που δεν παρέστη κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στη σειρά που ήταν εγγεγραμμένη στο πινάκιο και δεν έλαβε μέρος στη συζήτηση, πρέπει να δικασθεί ερήμην (άρθρο 271 παρ. 1 ΚΠολΔ). Το Δικαστήριο , ωστόσο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως σαν να ήταν αυτός παρόν  (άρθρο 672 ΚΠολΔ).
     Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 α', 2 και 16 αριθ. 2 ΚΠολΔ, στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα και η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα και η αξία του αντικειμένου τους είναι άνω των 20.000 ευρώ και δεν υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ. Κατ' εξαίρεση, στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται, μεταξύ άλλων, ακόμη και εάν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημιώσεις και τα έξοδα δικηγόρων, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 15 αρ. 11 (άρθρο 16 περ. 7 ΚΠολΔ). Η εξαιρετική αυτή αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου καθιερώνεται σε βάρος του πολυμελούς πρωτοδικείου και όχι σε βάρος του ειρηνοδικείου (ΕφΑΘ 7783/1983, ΕλλΔνη 1984, 361). Εάν, συνεπώς, η αξία του αντικειμένου των ως άνω διαφορών υπολείπεται του ποσού των 20.000 ευρώ, αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο (Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ, έκδ. 2000, τόμος I, άρθρο 16, αριθ. 1, σελ. 54). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 ΚΠολΔ, εάν το δικαστήριο δεν είναι καθ' ύλην ή κατά τόπον αρμόδιο, αποφαίνεται γι" αυτό αυτεπαγγέλτως και προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο, στο οποίο παραπέμπει την υπόθεση, ενώ η έρευνα της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου, επειδή αυτή αποτελεί διαδικαστική'"! προϋπόθεση της διεξαγωγής της δίκης (άρθρο 73 ΚΠολΔ), προηγείται από την έρευνα οποιασδήποτε δικονομικής και ουσιαστικής ενστάσεως, όπως και από την έρευνα για την νομιμότητα της αγωγής (βλ. ΠΠΑΘ 1288/2011, ΤΝΠ Νόμος, ΠΠΘ 1602/2001, ΕλλΔικ 2002, 847). Η δε διάταξη του άρθρου 47, κατά την οποία απόφαση πολυμελούς ή μονομελούς δικαστηρίου δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο για το λόγο ότι η υπόθεση ανήκει στην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου, λειτουργεί μόνον ex post, καθώς το δικαστήριο που κρίνει τη διαφορά δεν επιτρέπεται να παραβεί τους κανόνες της καθ' ύλην αρμοδιότητας και να δικάσει διαφορά υπαγόμενη σε κατώτερο δικαστήριο (Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ, έκδ. 2000, τόμος I, άρθρο 47, αριθ. 2, σελ. 111).
     Με την ένδικη αγωγή της....