Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Η ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΑΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Με αφορμή την τροποποίηση των άρθρων 292 και 298 του Ποινικού Κώδικα με τον πρόσφατο Ν. 4356/2015 ( ΦΕΚ Α/181/2015).


   Άστραψαν και βρόντηξαν κατά της κυβέρνησης, γι' άλλη μία φορά ,  οι αντιπολιτευόμενοι και ,ως συνήθως, άσχετοι δημοσιογράφοι, των ανυπόληπτων  ΜΜΕ , τα οποία, τα τελευταία χρόνια, συστηματικά μας αποπληροφορούν : "ποινικοποίησε η κυβέρνηση την παρακώλυση των συγκοινωνιών , εν όψει αγροτικών κινητοποιήσεων με αποκλεισμούς δρόμων. Ντροπή για μία κυβέρνηση της αριστεράς", κραυγάζουν.
Δημοκρατία
"ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΘΥΜΩΜΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ" ανακάλυψε στην πρώτη σελίδας της (αριστερά πάνω)  η δεξιά "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"
    Σημειωτέον ότι είναι αυτοί οι ίδιοι ,που μέχρι τώρα, με κάθε ευκαιρία,  κατηγορούσαν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ  ότι σε διάφορες ακραίες μορφές κινητοποιήσεων , όπως καταλήψεις δημοσίων κτιρίων και χώρων, κυρίως από ακροαριστερούς και αντιεξουσιαστές ,  εξαιτίας της αριστερής πολιτικής της  , δεν χρησιμοποίησε  αστυνομικές επιχειρήσεις  βίαιης καταστολής τους.
    Είναι , όμως, έτσι τα πράγματα;
    Η απάντηση είναι κατηγορηματικά ΟΧΙ.
  Και στην περίπτωση αυτή έχουμε άλλο ένα σύμπτωμα μαύρης προπαγάνδας , η οποία αναπαράγεται εύκολα λόγω της προφανούς διάθεσής των δημοσιογράφων να υπηρετήσουν τα αφεντικά τους στον πόλεμο τους κατά της κυβέρνησης, διάθεση η οποία συναγωνίζεται την ασχετοσύνη τους  και την απροθυμία  τους να ερευνήσουν στοιχειωδώς ένα θέμα, με αποτέλεσμα να καταπίνουν αχώνευτο και να διακινούν ό,τι τα κέντρα της παραπληροφόρησης τους σερβίρουν.
    Αλλά ας εξετάσουμε το θέμα στις λεπτομέρειες τους:
    Μέχρι και τώρα , η διάταξη του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα όριζε:
     "Άρθρο 292. Παρακώλυση συγκοινωνιών. 1. Όποιος με πρόθεση παρεμποδίζει τη λειτουργία κοινόχρηστης εγκατάστασης που εξυπηρετεί τη συγκοινωνία και ιδίως σιδηροδρόμου, αεροπλάνου, λεωφορείου, ταχυδρομείου, τηλεγράφου ή τηλεφώνου που προορίζονται για κοινή χρήση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 2. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.."
    Με απλά λόγια , μέχρι τώρα  η διάταξη προέβλεπε α) ποινή φυλάκισης κατ´ ελάχιστο τριών (3) μηνών και μέχρι πέντε (5) έτη , όσο είναι το όριο της ποινής φυλάκισης σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ποινικού Κώδικα και β)  αξιόποινο της πράξης και στην περίπτωση,που τελούνταν από αμέλεια.
    Διευκρινίζεται,...

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΧΘΗ ΣΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥΣ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ- ΑΠΛΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗ 1112/.2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
   Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, Ιωάννα Τουρή, την οττοία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και από τη Γραμματέα Μαρία Οικονόμου.
Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 8 Οκτωβρίου 2013, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) …………. του ……., κατοίκου ………………….., 2) ………………κατοίκου …………………., 3) ………………. του ……… κατοίκου ……………….. και 4} ………………, κατοίκου …………., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
    Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 29.4.2013 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 558/29.4.2013 και προσδιορίστηκε για να συζητηθεί την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις του.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο κληρονόμος με το θάνατο του κληρονομουμένου αποκτά αυτοδικαίως, κατά τη διάταξη του άρθρου 1846 ΑΚ, την κληρονομιά, ωστόσο η κτήση αυτή -όπως και το αντίστοιχο κληρονομικό δικαίωμα- είναι προσωρινή, επειδή σ' αυτόν αναγνωρίζεται και δικαίωμα για αποποίησή της. Δικαίωμα αποποίησης έχει από το νόμο κάθε κληρονόμος, ανεξάρτητα από το γενεσιουργό λόγο κληρονομικής διαδοχής (διαθήκη, νόμο) με βάση τον οποίο καλείται στην κληρονομιά. Η αποποίηση της κληρονομιάς μπορεί και πρέπει επί ποινή ακυρότητας να γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 1847 ΑΚ (Αστ. Γεωργιάδης, στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, άρθρα 1847-1848, αριθ. 7, 10- Ε. Βουζίκας, Κληρονομικόν Δίκαιον [1972], §18.111.1). Η προθεσμία αυτή κατά κανόνα είναι τετράμηνη (με εξαίρεση δύο περιπτώσεις, στις οποίες η προθεσμία είναι ενός έτους). Σύμφωνα με τη διάταξη της §1 του άρθρου 1847 ΑΚ η προθεσμία αποποίησης αρχίζει από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή και το λόγο της, ενώ σε επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τη δημοσίευση της διαθήκης. Εάν η κληρονομιά επάγεται σε πρόσωπο ανίκανο για δικαιοπραξία, η γνώση της επαγωγής και του λόγου της ελέγχεται στο πρόσωπο του νομίμου αντιπροσώπου (Κ. Παπαδόπουλος, Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου Α' [1994], §91.4, σελ. 178). Ειδικότερα, σε περίπτωση ανηλίκου που τελεί υπό γονική μέριμνα το στοιχείο της γνώσης, προκειμένου να αρχίσει να τρέχει η αποκλειστική προθεσμία της αποποίησης, κρίνεται στο πρόσωπο των γονέων του (βλ. ΑΠ 1211/2008, ΤΝΠ NOMOS ΑΠ 338/2004, ΕλλΔνη 2005 [46].1451=ΝοΒ 2005 [53J.463· ΑΠ 493/2003, ΤΝΠ NOMOS). ...

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΓΝΩΣΤΟΥ ΩΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ)

Ν. 3869 2010  ΟΠΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΙΣΧΥΣΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 14.6.2013 {ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν. 4161/2013 (Α΄ 143/14.6.2013)}.

Ν. 3869/2010, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 14.6.2013 ΕΩΣ 31.12.2015

Ν. 3869/2010, ΟΠΩΣ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟ 1.1.2016

Ν. 4336/2015 (3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ) ΦΕΚ Α/94/14.8.2015, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α4 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 935 ΕΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 941 ή ΕΔΩ
«Συνταξιοδοτικές  διατάξεις – Κύρωση  του  Σχεδίου  Σύμβασης  Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (αφορά τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010, που έχουν ενσωματωθεί στα δύο τελευταία από τα παραπάνω κείμενα, καθώς επίσης και διάφορες μεταβατικές διατάξεις, που αφορούν την εφαρμογή του νόμου αυτού, όπως την επικαιροποίηση των στοιχείων, τον εκ νέου προσδιορισμό παλαιών υποθέσεων κλπ)

KYA 7534/20.8.2015- ΦΕΚ Β/1794/20.8.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ζ1−1398 κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώ−
σεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφει−
λών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου
4 του Ν. 3869/2010» (ΦΕΚ 1/3−1−2011) (Αφορά τα δικαιολο-
γητικά που πρέπει να υποβάλλονται κατά την κατάθεση 
αίτησης για ρύθμιση χρεών). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΧΡΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 7534/20.8.2015

ΚΥΑ  8986/14.10.2015 (ΦΕΚ Β/2208/14.10.2015
Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο−
 νται στις γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ει−
ρηνοδικείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και 4
και του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπαραγράφου Α4
του  Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) (Αφορά τα δικαιολογητικά
που πρέπει να καταβάλουν όσοι έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις ρύθμισης
των χρεών τους και δεν έχουν εκδικαστεί μέχρι τώρα, εντός προθεσμίας

έξι (6) μηνών από την ισχύ του Ν. 4336/2015)


ΥΑ 130377_15.12.2015 (ΦΕΚ Β/2723/16.12.2015)
 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010

Αριθμ. πράξης 54/15.12.2015 (ΦΕΚ Β/2740/16.12.2015) 
Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας
 αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές
 σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του

άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Αριθ. πρωτ.: 7698/20.8.2015

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

ΚΕΙΜΕΝΟ Ν.3869/2010 ΟΠΩΣ ΙΣΧYΕΙ ΜΕΧΡΙ 31.12.2015 (ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ) ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΙΣΧYΕΙ ΑΠΟ 1.1.2016 (ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΝΟΜΟΣ 3869/2010 , 
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 31.12.2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθμός: 3869
Έτος: 2010
ΦΕΚ: Α 130 20100803
Τέθηκε σε ισχύ: 01.09.2010
Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ημ.Υπογραφής: 31.07.2010
Τίτλος
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις
Προοίμιο
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:...

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ»:
το επικυρίαρχο καθεστώς των 5 Ηπείρων

του οικονομολόγου, Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά
Η «Παγκοσμιοποίηση» είναι ήδη μια πραγματικότητα, που μας επηρεάζει καθοριστικά.
Ως αμφιλεγόμενη έννοια σήμερα, η «Παγκοσμιοποίηση», εμπεριέχει ακόμα, τόσο τη ρομαντική τηςεκδοχή, καθώς υπονοεί: τη συναδέλφωση των λαών όλου του κόσμου, όσο και το λεγόμενο «Παγκόσμιο Χωριό»,της «διαδικτυακής» επικοινωνίας όλων μας.
Αλλά σύμφωνα με τον ορισμό, τον οποίο μας δίνει το «Δ.Ν.Τ.» -και τον οποίο βρήκαμε στο διαδίκτυο-«Παγκοσμιοποίηση» είναι: «η διαδικασία εκείνη που δίνει έμφαση στην αλληλεξάρτηση των χωρών -παγκόσμια- μέσω του αυξανόμενου όγκου και ποικιλίας των διεθνών συναλλαγών, αγαθών και υπηρεσιών, της ελεύθερης ροής των κεφαλαίων και της γρήγορης και ευρείας διαχείρισης της τεχνολογίας».
Η «Παγκοσμιοποίηση» όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύμπλεγμα φαινομένων και σχέσεων. Έτσι, σύμφωνα και με έναν άλλο ορισμό, του Ισμαήλ Σαρίφ, είναι: «η παγκόσμια διαδικασία ομογενοποίησης τιμών, προϊόντων, απολαβών εργασίας, τόκων και κερδών». Επί μέρους πτυχές της είναι: η βιομηχανική, η χρηματοπιστωτική, η πολιτική, της πληροφόρησης και η πολιτιστική «Παγκοσμιοποίηση».
Η «Παγκοσμιοποίηση» είναι, πια, μια απτή καθημερινότητα, που αφορά στον «μεταμοντέρνο κόσμο» που βιώνουμε σήμερα. Τον κόσμο της «τρίτης βιομηχανικής επανάστασης»... Τον κόσμο που ανατρέπει τις παραδοσιακές οικονομικές θεωρίες και μας εισάγει -βίαια- σε μια νέα εποχήΣτην εποχή που μας φέρνει μπροστά σε νέες ανισότητες, ανταγωνισμούς και διακρίσεις και σε νέες αναζητήσεις, προσεγγίσεις κι αναγνώσεις τουπαγκόσμιου σκηνικού. ...Όπου, η διαπάλη για τη διανομή και αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου, του «διεθνούς καταμερισμού της εργασίας», αλλά και για τη συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου ή ακόμα καιγια το σφετερισμό των οικονομικών ή κοινωνικών ωφελημάτων που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες, ως προϊόντα της πανανθρώπινης διάνοιας -και τα οποία μάλιστα, ως προϊόντα της, θα έπρεπε να ανήκουν σ’ όλη την Ανθρωπότητα, χωρίς αποκλεισμούς- διεξάγεται, πλέον, χωρίς κανόνες, αρχές κι αξίες. Διεκπεραιώνεται  δε, με ξέφρενους ρυθμούς αλλαγών σε όλους τους τομείς. Με μεθυστικές προσδοκίες από ορισμένους, αλλά και με ιλιγγιώδεις φόβους, από άλλους, για τις ήδη υφιστάμενες ή και τις επαπειλούμενες συνέπειές της. Τη σημερινή«Παγκοσμιοποίηση», την επισφραγίζει, καθοριστικά, η επικυριαρχία των διεθνών πολιτικοοικονομικών κέντρων (του Δ.Ν.Τ., του Π.Ο.Ε. κ.λπ.), που εφαρμόζουν τις οικονομικές πολιτικές του

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

«Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» και «Commercial Value AAE»- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18.1.2016

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Καταστάσεις Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και Εκκρεμών Δικαστικών Απαιτήσεων των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείων με τις επωνυμίες «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» και «Commercial Value AAE (ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΤΉΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΣΧΕΤΙΚΗ   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΝΔ 400/1970
ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β.2574/18.12.2009 Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 4α του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει.


Ν 3867/2010 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣτΕ 3783_2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

15273_21.9.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ"

.........................................

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

  Κι όμως, δεν είναι κάτι που πρέπει να εκπλήσσει...


Kontra News

  Πριν από πολλά χρόνια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον Παύλο Τσίμα  , έχει αποκαλύψει τις φιλοδικτατορικές  τάσεις της προδικτατορικής  Δεξιάς γενικά (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος) και του Κωνσταντίνου Καραμανλή ειδικά. 
  Παρακάτω το σχετικό βίντεο με τα επίμαχα σημεία


                    


      Παρακάτω ολόκληρο το βίντεο της εκπομπής του Παύλου Τσίμα. 
...............