Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

6363/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΩΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3869/2010

ΑΡΙΘΜΟΣ 6363/2017      
Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών, Κωνσταντίνο Ευαγγελόπουλο, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Ειρήνης Μπαλοθιάρη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 18/9/2017, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση
μεταξύ :
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «..................», που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου της Νίκης Παπούτση, ως καθολική διάδοχος λόγω συγχωνεύσεως και απορροφήσεως της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «.....................................».
ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ............ ............του ................., κατοίκου ............ , που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
Η αιτούσα με την από 11-11-2015 και αριθ. κατ. 4404/2015 αίτηση της εκούσιας διαδικασίας , ζήτησε τα κατ αυτήν. Δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην
αρχή της παρούσας.
Για την προκείμενη συζήτηση της αίτησης και μετά την εκφώνηση της υποθέσεως το Δικαστήριο αφού, άκουσε όσα αναπτύχθηκαν στο
ακροατήριο.
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου  11 § 2 ν. 3869/2010, σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τη ρύθμιση οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών ή δυστροπεί επανειλημμένα στην τήρηση της ρύθμισης, το δικαστήριο διατάζει την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση μετά από αίτηση θιγόμενου πιστωτή που κατατίθεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημιουργία του λόγου έκπτωσης. Ειδικότερα , ως προς την προθεσμία άσκησης της αίτησης έκπτωσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάγκη ταχείας εκκαθαρίσεως του ζητήματος των οφειλών επιβάλλει την θέσπιση της ως άνω 4μηνης προθεσμίας . Αφετηρία της προθεσμίας είναι ο χρόνος δημιουργίας του λόγου εκπτώσεως ( πχ παρέλευση του τρίτου μήνα , που ο οφειλέτης παραλείπει την ορισθείσα καταβολή ή από τότε που ολοκληρώνεται η επανειλημμένη δυστροπία. Η προθεσμία κατάθεσης είναι αποκλειστική και χαρακτηρίζεται ως δικονομική προθεσμία ενέργειας διαδικαστικής πράξης , καθώς υποδηλώνει την ανάγκη επιχείρησης μιας διαδικαστικής πράξης (υποβολή αίτησης) εντός συγκεκριμένηςπροθεσμίας (Ιάκωβος Βενιέρης/Θεόδωρος Κατσάς, Εφαρμογή του ν. 869/2010, παρ. 1684 σελ.723 και Α. Κρητικός Ρύθμιση οφειλών άρθρο 11 παρ. 49 σελ.487).... 

Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα πιστώτρια ,ζητεί να κηρυχθεί  έκπτωτη η καθ' ης οφειλέτιδά της από την ρύθμιση των οφειλών της, σύμφωνα με τιιν υπ' αριθ. 18/Φ34/2011 απόφαση του παρόντος δικαστηρίου και την επαναφορά των απαιτήσεων της, στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν προ της υποβολής της αιτήσεως της καθ' ης. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν καταβληθεί, οι επί μία 4ετία δόσεις , που ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει η εδώ καθ ης στην αιτούσα και είχαν οριστεί στο ποσό των 220 ευρώ μηνιαίως, αρχής γενομένης από 1-7-2011 ,ούτε οι επί 20ετια δόσεις για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της καθ' ης από την εκποίηση, που είχαν οριστεί 250 ευρώ, αρχής γενομένης από 1­7-2013. 
Όμως η κατ' αυτό το περιεχόμενο αίτηση ασκείται απαραδέκτως, εκτός της προθεσμίας του άρθρου 11 § 2 ν. 3869/2010, αφού έχει καταφανώς παρέλθει η τετράμηνη προθεσμία που αυτό ορίζει, από το έτος 2011, μέχρι και την 19-11 -2015 ( ημέρα κατάθεσης της αίτησης).

Κατά συνέπεια η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί ως  απαράδεκτη και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ      Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει την αίτηση. 
Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 9 Νοεμβρίου 2017
Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΔΕΣ....


.....................................

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ!!!

        Όταν η απελπισία τυφλώνει...και ακόμη η υπόθεση της Novartis είναι στην αρχή ! 
  • Ψαριανός: κάποιος σοβαρός άνθρωπος, που όμως θεώρησε ότι είναι και παρανοϊκός , του είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα μας μπλέξει  σε εθνικές περιπέτειες με την Τουρκία , άρα δεν θα φταίει η Τουρκία, αλλά η ελληνική κυβέρνηση! Πάντως, ΘΕΛΕΙ να ΕΛΠΙΖΕΙ ότι ήταν μία χοντράδα (μόνον τι πίνει και δεν μας δίνει, δεν μας είπε). 
  • Κυρανάκης: για την επιθετικότητα της Τουρκίας οφείλεται στην προκλητικότητα του Καμμένου στο Αιγαίο , που παίζει παιχνίδια στο Αιγαίο,  όχι η  Τουρκία!
  • Σταμάτης: πιστεύει τον Ερντογάν, όχι τον έλληνα πρωθυπουργό ....