Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Η ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΑΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Με αφορμή την τροποποίηση των άρθρων 292 και 298 του Ποινικού Κώδικα με τον πρόσφατο Ν. 4356/2015 ( ΦΕΚ Α/181/2015).


   Άστραψαν και βρόντηξαν κατά της κυβέρνησης, γι' άλλη μία φορά ,  οι αντιπολιτευόμενοι και ,ως συνήθως, άσχετοι δημοσιογράφοι, των ανυπόληπτων  ΜΜΕ , τα οποία, τα τελευταία χρόνια, συστηματικά μας αποπληροφορούν : "ποινικοποίησε η κυβέρνηση την παρακώλυση των συγκοινωνιών , εν όψει αγροτικών κινητοποιήσεων με αποκλεισμούς δρόμων. Ντροπή για μία κυβέρνηση της αριστεράς", κραυγάζουν.
Δημοκρατία
"ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΘΥΜΩΜΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ" ανακάλυψε στην πρώτη σελίδας της (αριστερά πάνω)  η δεξιά "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"
    Σημειωτέον ότι είναι αυτοί οι ίδιοι ,που μέχρι τώρα, με κάθε ευκαιρία,  κατηγορούσαν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ  ότι σε διάφορες ακραίες μορφές κινητοποιήσεων , όπως καταλήψεις δημοσίων κτιρίων και χώρων, κυρίως από ακροαριστερούς και αντιεξουσιαστές ,  εξαιτίας της αριστερής πολιτικής της  , δεν χρησιμοποίησε  αστυνομικές επιχειρήσεις  βίαιης καταστολής τους.
    Είναι , όμως, έτσι τα πράγματα;
    Η απάντηση είναι κατηγορηματικά ΟΧΙ.
  Και στην περίπτωση αυτή έχουμε άλλο ένα σύμπτωμα μαύρης προπαγάνδας , η οποία αναπαράγεται εύκολα λόγω της προφανούς διάθεσής των δημοσιογράφων να υπηρετήσουν τα αφεντικά τους στον πόλεμο τους κατά της κυβέρνησης, διάθεση η οποία συναγωνίζεται την ασχετοσύνη τους  και την απροθυμία  τους να ερευνήσουν στοιχειωδώς ένα θέμα, με αποτέλεσμα να καταπίνουν αχώνευτο και να διακινούν ό,τι τα κέντρα της παραπληροφόρησης τους σερβίρουν.
    Αλλά ας εξετάσουμε το θέμα στις λεπτομέρειες τους:
    Μέχρι και τώρα , η διάταξη του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα όριζε:
     "Άρθρο 292. Παρακώλυση συγκοινωνιών. 1. Όποιος με πρόθεση παρεμποδίζει τη λειτουργία κοινόχρηστης εγκατάστασης που εξυπηρετεί τη συγκοινωνία και ιδίως σιδηροδρόμου, αεροπλάνου, λεωφορείου, ταχυδρομείου, τηλεγράφου ή τηλεφώνου που προορίζονται για κοινή χρήση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 2. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.."
    Με απλά λόγια , μέχρι τώρα  η διάταξη προέβλεπε α) ποινή φυλάκισης κατ´ ελάχιστο τριών (3) μηνών και μέχρι πέντε (5) έτη , όσο είναι το όριο της ποινής φυλάκισης σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ποινικού Κώδικα και β)  αξιόποινο της πράξης και στην περίπτωση,που τελούνταν από αμέλεια.
    Διευκρινίζεται,...

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΧΘΗ ΣΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥΣ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ- ΑΠΛΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣΑΠΟΦΑΣΗ 1112/.2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
   Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, Ιωάννα Τουρή, την οττοία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και από τη Γραμματέα Μαρία Οικονόμου.
Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 8 Οκτωβρίου 2013, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) …………. του ……., κατοίκου ………………….., 2) ………………κατοίκου …………………., 3) ………………. του ……… κατοίκου ……………….. και 4} ………………, κατοίκου …………., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
    Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 29.4.2013 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 558/29.4.2013 και προσδιορίστηκε για να συζητηθεί την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις του.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο κληρονόμος με το θάνατο του κληρονομουμένου αποκτά αυτοδικαίως, κατά τη διάταξη του άρθρου 1846 ΑΚ, την κληρονομιά, ωστόσο η κτήση αυτή -όπως και το αντίστοιχο κληρονομικό δικαίωμα- είναι προσωρινή, επειδή σ' αυτόν αναγνωρίζεται και δικαίωμα για αποποίησή της. Δικαίωμα αποποίησης έχει από το νόμο κάθε κληρονόμος, ανεξάρτητα από το γενεσιουργό λόγο κληρονομικής διαδοχής (διαθήκη, νόμο) με βάση τον οποίο καλείται στην κληρονομιά. Η αποποίηση της κληρονομιάς μπορεί και πρέπει επί ποινή ακυρότητας να γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 1847 ΑΚ (Αστ. Γεωργιάδης, στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, άρθρα 1847-1848, αριθ. 7, 10- Ε. Βουζίκας, Κληρονομικόν Δίκαιον [1972], §18.111.1). Η προθεσμία αυτή κατά κανόνα είναι τετράμηνη (με εξαίρεση δύο περιπτώσεις, στις οποίες η προθεσμία είναι ενός έτους). Σύμφωνα με τη διάταξη της §1 του άρθρου 1847 ΑΚ η προθεσμία αποποίησης αρχίζει από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή και το λόγο της, ενώ σε επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τη δημοσίευση της διαθήκης. Εάν η κληρονομιά επάγεται σε πρόσωπο ανίκανο για δικαιοπραξία, η γνώση της επαγωγής και του λόγου της ελέγχεται στο πρόσωπο του νομίμου αντιπροσώπου (Κ. Παπαδόπουλος, Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου Α' [1994], §91.4, σελ. 178). Ειδικότερα, σε περίπτωση ανηλίκου που τελεί υπό γονική μέριμνα το στοιχείο της γνώσης, προκειμένου να αρχίσει να τρέχει η αποκλειστική προθεσμία της αποποίησης, κρίνεται στο πρόσωπο των γονέων του (βλ. ΑΠ 1211/2008, ΤΝΠ NOMOS ΑΠ 338/2004, ΕλλΔνη 2005 [46].1451=ΝοΒ 2005 [53J.463· ΑΠ 493/2003, ΤΝΠ NOMOS). ...

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΓΝΩΣΤΟΥ ΩΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ)

Ν. 3869 2010  ΟΠΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΙΣΧΥΣΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 14.6.2013 {ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν. 4161/2013 (Α΄ 143/14.6.2013)}.

Ν. 3869/2010, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 14.6.2013 ΕΩΣ 31.12.2015

Ν. 3869/2010, ΟΠΩΣ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟ 1.1.2016

Ν. 4336/2015 (3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ) ΦΕΚ Α/94/14.8.2015, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α4 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 935 ΕΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 941 ή ΕΔΩ
«Συνταξιοδοτικές  διατάξεις – Κύρωση  του  Σχεδίου  Σύμβασης  Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (αφορά τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010, που έχουν ενσωματωθεί στα δύο τελευταία από τα παραπάνω κείμενα, καθώς επίσης και διάφορες μεταβατικές διατάξεις, που αφορούν την εφαρμογή του νόμου αυτού, όπως την επικαιροποίηση των στοιχείων, τον εκ νέου προσδιορισμό παλαιών υποθέσεων κλπ)

KYA 7534/20.8.2015- ΦΕΚ Β/1794/20.8.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ζ1−1398 κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώ−
σεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφει−
λών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου
4 του Ν. 3869/2010» (ΦΕΚ 1/3−1−2011) (Αφορά τα δικαιολο-
γητικά που πρέπει να υποβάλλονται κατά την κατάθεση 
αίτησης για ρύθμιση χρεών). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΧΡΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 7534/20.8.2015

ΚΥΑ  8986/14.10.2015 (ΦΕΚ Β/2208/14.10.2015
Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο−
 νται στις γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ει−
ρηνοδικείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και 4
και του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπαραγράφου Α4
του  Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) (Αφορά τα δικαιολογητικά
που πρέπει να καταβάλουν όσοι έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις ρύθμισης
των χρεών τους και δεν έχουν εκδικαστεί μέχρι τώρα, εντός προθεσμίας

έξι (6) μηνών από την ισχύ του Ν. 4336/2015)


ΥΑ 130377_15.12.2015 (ΦΕΚ Β/2723/16.12.2015)
 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010

Αριθμ. πράξης 54/15.12.2015 (ΦΕΚ Β/2740/16.12.2015) 
Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας
 αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές
 σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του

άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Αριθ. πρωτ.: 7698/20.8.2015

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

ΚΕΙΜΕΝΟ Ν.3869/2010 ΟΠΩΣ ΙΣΧYΕΙ ΜΕΧΡΙ 31.12.2015 (ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ) ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΙΣΧYΕΙ ΑΠΟ 1.1.2016 (ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΝΟΜΟΣ 3869/2010 , 
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 31.12.2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθμός: 3869
Έτος: 2010
ΦΕΚ: Α 130 20100803
Τέθηκε σε ισχύ: 01.09.2010
Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ημ.Υπογραφής: 31.07.2010
Τίτλος
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις
Προοίμιο
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:...

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ»:
το επικυρίαρχο καθεστώς των 5 Ηπείρων

του οικονομολόγου, Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά
Η «Παγκοσμιοποίηση» είναι ήδη μια πραγματικότητα, που μας επηρεάζει καθοριστικά.
Ως αμφιλεγόμενη έννοια σήμερα, η «Παγκοσμιοποίηση», εμπεριέχει ακόμα, τόσο τη ρομαντική τηςεκδοχή, καθώς υπονοεί: τη συναδέλφωση των λαών όλου του κόσμου, όσο και το λεγόμενο «Παγκόσμιο Χωριό»,της «διαδικτυακής» επικοινωνίας όλων μας.
Αλλά σύμφωνα με τον ορισμό, τον οποίο μας δίνει το «Δ.Ν.Τ.» -και τον οποίο βρήκαμε στο διαδίκτυο-«Παγκοσμιοποίηση» είναι: «η διαδικασία εκείνη που δίνει έμφαση στην αλληλεξάρτηση των χωρών -παγκόσμια- μέσω του αυξανόμενου όγκου και ποικιλίας των διεθνών συναλλαγών, αγαθών και υπηρεσιών, της ελεύθερης ροής των κεφαλαίων και της γρήγορης και ευρείας διαχείρισης της τεχνολογίας».
Η «Παγκοσμιοποίηση» όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύμπλεγμα φαινομένων και σχέσεων. Έτσι, σύμφωνα και με έναν άλλο ορισμό, του Ισμαήλ Σαρίφ, είναι: «η παγκόσμια διαδικασία ομογενοποίησης τιμών, προϊόντων, απολαβών εργασίας, τόκων και κερδών». Επί μέρους πτυχές της είναι: η βιομηχανική, η χρηματοπιστωτική, η πολιτική, της πληροφόρησης και η πολιτιστική «Παγκοσμιοποίηση».
Η «Παγκοσμιοποίηση» είναι, πια, μια απτή καθημερινότητα, που αφορά στον «μεταμοντέρνο κόσμο» που βιώνουμε σήμερα. Τον κόσμο της «τρίτης βιομηχανικής επανάστασης»... Τον κόσμο που ανατρέπει τις παραδοσιακές οικονομικές θεωρίες και μας εισάγει -βίαια- σε μια νέα εποχήΣτην εποχή που μας φέρνει μπροστά σε νέες ανισότητες, ανταγωνισμούς και διακρίσεις και σε νέες αναζητήσεις, προσεγγίσεις κι αναγνώσεις τουπαγκόσμιου σκηνικού. ...Όπου, η διαπάλη για τη διανομή και αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου, του «διεθνούς καταμερισμού της εργασίας», αλλά και για τη συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου ή ακόμα καιγια το σφετερισμό των οικονομικών ή κοινωνικών ωφελημάτων που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες, ως προϊόντα της πανανθρώπινης διάνοιας -και τα οποία μάλιστα, ως προϊόντα της, θα έπρεπε να ανήκουν σ’ όλη την Ανθρωπότητα, χωρίς αποκλεισμούς- διεξάγεται, πλέον, χωρίς κανόνες, αρχές κι αξίες. Διεκπεραιώνεται  δε, με ξέφρενους ρυθμούς αλλαγών σε όλους τους τομείς. Με μεθυστικές προσδοκίες από ορισμένους, αλλά και με ιλιγγιώδεις φόβους, από άλλους, για τις ήδη υφιστάμενες ή και τις επαπειλούμενες συνέπειές της. Τη σημερινή«Παγκοσμιοποίηση», την επισφραγίζει, καθοριστικά, η επικυριαρχία των διεθνών πολιτικοοικονομικών κέντρων (του Δ.Ν.Τ., του Π.Ο.Ε. κ.λπ.), που εφαρμόζουν τις οικονομικές πολιτικές του

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

«Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» και «Commercial Value AAE»- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18.1.2016

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Καταστάσεις Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και Εκκρεμών Δικαστικών Απαιτήσεων των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείων με τις επωνυμίες «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» και «Commercial Value AAE (ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΤΉΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΣΧΕΤΙΚΗ   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΝΔ 400/1970
ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β.2574/18.12.2009 Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 4α του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει.


Ν 3867/2010 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣτΕ 3783_2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

15273_21.9.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ"

.........................................

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

  Κι όμως, δεν είναι κάτι που πρέπει να εκπλήσσει...


Kontra News

  Πριν από πολλά χρόνια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον Παύλο Τσίμα  , έχει αποκαλύψει τις φιλοδικτατορικές  τάσεις της προδικτατορικής  Δεξιάς γενικά (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος) και του Κωνσταντίνου Καραμανλή ειδικά. 
  Παρακάτω το σχετικό βίντεο με τα επίμαχα σημεία


                    


      Παρακάτω ολόκληρο το βίντεο της εκπομπής του Παύλου Τσίμα. 
...............

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ Α) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Β) ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 – 3375312, 316 ΦΑΞ: 210 - 3375001
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129/17-10-2015), περί κατάργησης της εκχώρησης ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας και του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143/09-11-2015), περί υποχρεωτικής αναγραφής του αριθμού πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας και περαιτέρω, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Α. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4337/2015 καταργήθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 με την οποία είχε θεσπισθεί η δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Συνεπώς, δεν υφίσταται η δυνατότητα εκχώρησης στο Δημόσιο ανείσπρακτων εισοδημάτων των οποίων το δικαίωμα είσπραξης αποκτήθηκε από 01/01/2015 και μετά....

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ , ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΚΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ)
********************************************************************************   
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ανάρτηση αυτή, εκδόθηκε νέα Υπουργική Απόφαση για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα αρνητικά σημεία της νομοθετικής πρόβλεψης για τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών , που επισημαίνονται στην παρούσα ανάρτηση , σχετικά δε με την νέα αυτή Υπουργική Απόφαση  θα βρείτε  ΕΔΩ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ :
13.7.2013-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥΣ: ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΘΥΛΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12.11.2015-ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ , ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΚΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
17.3.2016-ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΜΕΤΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

********************************************************************************
  Σε μια εποχή , που τα επαγγέλματα απελευθερώνονται, το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή παραμένει ερμητικά κλειστό !!!    
  Όταν όλες οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών μειώνονται, οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών αυξάνονται αλματωδώς !!!
  Οι αμοιβές  αυτές των δικαστικών επιμελητών  ΔΙΟΓΚΏΝΟΥΝ το ποσό, που ένας δικηγόρος εισπράττει από τον πελάτη του στο πλαίσιο της παροχής δικηγορικών υπηρεσιών  και οδηγεί αναπόδραστα στην ΣΥΜΠΊΕΣΗ  της δικηγορικής αμοιβής, γεγονός που αφήνει ΠΑΓΕΡΆ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ τους δικηγόρους συνδικαλιστές (Προέδρους και μέλη Δ.Σ των κατά τόπους δικηγορικών συλλόγων) και αποδεικνύει ότι οι δικηγόροι συνδικαλιστικά είναι εντελώς ΓΥΜΝΟΊ.!!!
Οι νέες αμοιβές των δικαστικών επιμελητών ΕΔΩ
    


Από Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
   Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα, ύστερα από την υπαγωγή της στον έλεγχο των δανειστών της, ακολουθεί μία φιλελεύθερη οικονομική πολιτική , που οδηγεί στην απελευθέρωση  των επαγγελμάτων.
 Επίσης, είναι γνωστό ότι, τα τελευταία χρόνια , οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών διαρκώς συρρικνώνονται.
   Όλα τα επαγγέλματα απελευθερώνονται, όλες οι τιμές μειώνονται , εκτός μιας περίπτωσης: των δικαστικών επιμελητών και  των αμοιβών τους.
   Εκεί το επάγγελμα όχι μόνον έχει παραμείνει  κλειστό (με την διατήρηση του περιορισμένου αριθμού των δικαστικών επιμελητών , την άχρηστη προϋπόθεση- φραγμό , για την είσοδο  κάποιου στο επάγγελμα, να είναι πτυχιούχος νομικής σχολής και τον γεωγραφικό περιορισμό των δικαστικών επιμελητών στην άσκηση των καθηκόντων τους) αλλά και επιπλέον οι διοικητικά καθορισμένες αμοιβές τους ναι μεν απλοποιήθηκαν, πλην όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, ΑΥΞΉΘΗΚΑΝ αλματωδώς  , ενώ λήφθηκαν και νέα δρακόντεια μέτρα, για την αποτροπή κάθε ιδέας ελεύθερης διαπραγμάτευσης κατά την  διαμόρφωση των αμοιβών τους σε επίπεδα κατώτερα των διοικητικά οριζομένων , χωρίς όμως να προβλέπεται κάποια συνέπεια για όσους δικαστικούς επιμελητές εισπράττουν αμοιβές σε επίπεδα ανώτερα των παραπάνω αμοιβών!.
   Μέχρι και τις 31.12.2015 , οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται από τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, όπως αυτός είχε πριν από την ψήφιση του Ν. 4336/2015  ( Ν. 2318/1995 (ΦΕΚ Α' 126) σε συνδυασμό με την ΚΥΑ  2/54638 /0022/2008, (ΦΕΚ Β/1716/2008) , όπως αυτή διορθώθηκε με το  ΦΕΚ Β/1916/2008.
    Περιγραφή του παραπάνω νομικού πλαισίου καθώς επίσης και κριτική του θα βρείτε ΕΔΩ
    Από 1.1.2016 όμως το νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει.
    Η αλλαγή αυτή έρχεται ύστερα από την απαίτηση των τροϊκανών για την απελευθέρωση, υποτίθεται,  του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
   Όμως η τροποποίηση αυτή, όπως πραγματοποιήθηκε με τον  πρώτο μνημονιακό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον  Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14.8.2015) , ουσιαστικά  ΑΥΞΑΝΕΙ  και μάλιστα αλματωδώς  τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών , αντί να τις μειώνει   και  κάνει το επάγγελμά τους  ακόμη πιο σφικτά ΚΛΕΙΣΤΟ , παρά το απελευθερώνει.
    Αποτελεί, δηλαδή,  μία κλασσική περίπτωση κοινωνικής ομάδας, την οποία η τρόικα  ευνόησε , σε αντίθεση με το σύνολο σχεδόν των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων. 
  Αλλά ας δούμε τι έγινε με τον μνημονιακό Ν. 4336/2015, ο οποίος τροποποιεί τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (τον οποίο, όπως θα έχει πλέον, θα δείτε ΕΔΩ  ) ,ως προς τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών.          
   Κατ' αρχάς, ο καθορισμός της αμοιβής των δικαστικών επιμελητών ορίστηκε και πάλι να γίνεται διοικητικά και συγκεκριμένα με κοινή απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (άρθρο 50 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 της υποπαρ. Γ.1 του άρθρου 2γ του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.8.2015).
  Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι  η παραπάνω διάταξη ορίζει ότι η κοινή υπουργική απόφαση , στην έκδοση της οποίας αυτή εξουσιοδοτεί τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών ,  θα πρέπει να εκδοθεί  μετά από γνώμη της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών , με πλήρη ΑΠΟΥΣΊΑ των δικηγόρων, τους οποίους, προφανέστατα, ΟΥΔΕΊΣ ΠΑΊΡΝΕΙ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΆ, σε πράγματα, που τους αφορούν άμεσα , αποτελεί δε αυτό χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο λίγο το κράτος υπολογίζει την συνδικαλιστική ηγεσία των δικηγόρων.
 Και μην σπεύσει κάποιος να ισχυριστεί ότι οι τράπεζες είναι μεγαλοπελάτες των δικαστικών επιμελητών , γιατί θα κάνει λάθος. Χωρίς να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία (δημοσιευμένα τουλάχιστον), αρκεί μία απλή  παρατήρηση των εκθεμάτων των δικαστηρίων, για να διαπιστώσει κάποιος εμπειρικά ότι  οι τράπεζες ΔΕΝ  αποτελούν τον κύριο πελάτη των δικαστικών επιμελητών.
     Κύριος πελάτης των δικαστικών επιμελητών είναι οι ΔΙΚΗΓΌΡΟΙ, οι οποίοι ενσωματώνουν στις αμοιβές τους τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών και οι οποίοι εντελώς  περιφρονητικά και απαξιωτικά γι' αυτούς πλήρως εξαιρέθηκαν από την σχετική διαβούλευση, την συμμετοχή στην  οποία , εξάλλου, καμιά συνδικαλιστική ηγεσία τους δεν διεκδίκησε, ούτε κατήγγειλε την εξαίρεσή των δικηγόρων από την διαβούλευση αυτή.
     Εις εκτέλεση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθμό 76297/30.10.2015  κοινή υπουργική  απόφαση  των υπουργών Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ 2346/Β/30.10.2015) , η οποία ορίζει νέες αμοιβές για τους δικαστικούς επιμελητές.
   Οι αμοιβές αυτές απλοποιούνται , υπό την έννοια ότι εκεί που παλιά υπολογίζονταν οι αμοιβές ανά χιλιόμετρο απόστασης του τόπου της επίδοσης από την έδρα του δικαστικού επιμελητή, τώρα καθορίζονται ανά ζώνες, με βάση, και πάλι, την απόσταση αυτή.
  Όμως , οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών όχι μόνον διατηρούνται υψηλές αλλά και επιπλέον, στις ζώνες, που αριθμητικά γίνονται οι περισσότερες επιδόσεις,  αυξάνονται αλματωδώς!!!
    Ας δούμε κάποια παραδείγματα:
   Μία απλή επίδοση, που γίνεται στις τράπεζες ή στο ελληνικό δημόσιο αλλά και γενικά κάθε επίδοση που γίνεται εντός του Δήμου  της Αθήνας (Α' Ζώνη) , στοιχίζει πλέον 35 ευρώ αντί για 23 ευρώ , που όριζε η ΚΥΑ  2/54638 /0022/2008, (ΦΕΚ Β/1716/2008) , όπως αυτή διορθώθηκε με το  ΦΕΚ Β/1916/2008- αύξηση  52 %.
      Κι αν αναλογιστεί κάποιος ότι ένας δικαστικός επιμελητής, με μία μετάβασή του στις τράπεζες και το ΝΣΚ δεν κάνει μία μόνον επίδοση αλλά μπορεί να κάνει και δέκα, ποιος άραγε θα μπορούσε να πει όχι σε μία αμοιβή, για απασχόληση 2-3 ωρών (στην οποία περιλαμβάνεται και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων επίδοσης)  , 350 ευρώ, στην σημερινή Ελλάδα της μιζέριας και της εσωτερικής υποτίμησης;
     Αλλά και ποιος θα αντέλεγε  σε μία τέτοια ρύθμιση;
     Οι τράπεζες;
   Μα σε αυτές γίνονται οι επιδόσεις (όπως π.χ. αιτήσεις  υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του γνωστού ως  νόμου Κατσέλη) και τις πληρώνουν οι φτωχοί πελάτες των δικηγόρων, δεν τις πληρώνουν οι τράπεζες , που κλήθηκαν στην σχετική διαβούλευση.
    Επίσης , για μία επίδοση στην Γλυφάδα (Β' Ζώνη) η τιμή ορίζεται πλέον σε 55 ευρώ ,  ενώ μέχρι τώρα , με βάση την απόσταση , όπως την υπολόγιζαν οι ίδιοι οι δικαστικοί επιμελητές (βλέπε τιμοκατάλογό τους ΕΔΩ ) , ανέρχεται σε 41,60 ευρώ- αύξηση  32,5 %. !!!!
     Αν η ίδια επίδοση γίνει στο Παλαιό Φάληρο   (Β' Ζώνη)  , η τιμή ορίζεται σε 55 ευρώ ,  ενώ μέχρι τώρα , με βάση την απόσταση , όπως την υπολόγιζαν οι ίδιοι οι δικαστικοί επιμελητές (βλέπε τιμοκατάλογό τους ΕΔΩ ) , ανέρχεται σε 35,60  ευρώ - αύξηση 55 %!!!!
    Για επίδοση στην Βούλα     (Β' Ζώνη)  , η τιμή ορίζεται σε 55 ευρώ ,  ενώ μέχρι τώρα , με βάση την απόσταση , όπως την υπολόγιζαν οι ίδιοι οι δικαστικοί επιμελητές (βλέπε τιμοκατάλογό τους ΕΔΩ ) , ανέρχεται σε 44,60  ευρώ - αύξηση 23,30 %!!!!
    Για επίδοση στην Βάρκιζα    (Γ' Ζώνη)  , η τιμή ορίζεται σε 73 ευρώ ,  ενώ μέχρι τώρα , με βάση την απόσταση , όπως την υπολόγιζαν οι ίδιοι οι δικαστικοί επιμελητές (βλέπε τιμοκατάλογό τους ΕΔΩ ) , ανέρχεται σε 56,60  ευρώ - αύξηση 28 %!!!!
    Για επιδόσεις στον Άλιμο και στο Μαρούσι (Αμαρούσιο) (Β' Ζώνη)  , η τιμή ορίζεται σε 55 ευρώ ,  ενώ μέχρι τώρα , με βάση την απόσταση , όπως την υπολόγιζαν οι ίδιοι οι δικαστικοί επιμελητές (βλέπε τιμοκατάλογό τους ΕΔΩ ) , ανέρχεται σε 37,60  ευρώ - αύξηση 46,20 %!!!!
       Πλήρη κατάλογο των νέων αμοιβών, όπως κυκλοφόρησε από δικαστικό επιμελητή προς τους πελάτες του , θα βρείτε ΕΔΩ
    Η αλήθεια είναι ότι οι αμοιβές , σε απομακρυσμένες περιοχές (και πιο αραιοκατοικημένες, βέβαια, με αποτέλεσμα εκεί να γίνονται οι λιγότερες επιδόσεις) , περίπου είναι ίσες με τις σήμερα ισχύουσες και σε κάποιες περιπτώσεις μειώνονται ανεπαίσθητα (π.χ. στην Σαρωνίδα μία απλή επίδοση θα στοιχίζει 73 ευρώ αντί των 76,40 ευρώ , που ίσχυε μέχρι σήμερα και λίγο πιο πέρα , στην Ανάβυσσο , η τιμή της απλής επίδοσης γίνεται 73 ευρώ αντί των 85,60 ευρώ , που ισχύει σήμερα ενώ για τα Βίλλια η τιμή της απλής επίδοσης γίνεται 73 ευρώ αντί των 83 ευρώ, που ισχύει σήμερα) , πλην όμως, όπως προαναφέρθηκε,  οι μειώσεις είναι ανεπαίσθητες και  αφορούν περιοχές αραιοκατοικημένες , όπου γίνονται οι λιγότερες επιδόσεις και, το κυριότερο, αφορούν αμοιβές, ούτως ή άλλως,  υπέρμετρα υψηλές  , που από μόνες τους καθιστούσαν απαγορευτική κάθε ιδέα αύξησης και επέβαλαν τον μετριασμό τους, με αναπροσαρμογή τους προς τα κάτω.
    Σε γενικές γραμμές, όμως, οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών, με τρόπο στοχευμένο,  ΑΥΞΆΝΟΝΤΑΙ ΥΠΈΡΜΕΤΡΑ, σε μία εποχή , που όλες οι τιμές στην Ελλάδα μειώνονται!!!
    Και για να μην θεωρηθεί ότι παραπάνω παρατίθενται επιλεκτικά ορισμένες αμοιβές, οι οποίες δίνουν ενδεχομένως παραμορφωτική εικόνα, παρακάτω παρατίθενται δειγματοληπτικά οι παλιές και νέες τιμές απ' όλες τις περιοχές, που παρατίθενται στον νέο πίνακα , που διακινούν οι δικαστικοί επιμελητές και που το πρώτο γράμμα τους αρχίζει από Π και που έχει ως εξής:
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΜ ΖΩΝΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΠΑΛΑΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ %
ΠΑΙΑΝΙΑ 19 Β 55 42,6 12,4 29%
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 11 Β 55 35,6 19,4 54,49%
ΠΑΛΛΗΝΗ 16 Β 55 40,6 14,4 35,46%
ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ****** 15 Β
ΠΑΠΑΓΟΥ 8 Α 35 32,6 2,4 7,36%
ΠΕΝΤΕΛΗ 18 Β 55 43,6 11,4 26,10%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10 Α 35 34,6 0,4 1,15%
ΠΕΡΑΜΑ 15 Β 55 41,6 13,4 32,21%
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 8 Α 35 32,6 2,4 7,36%
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 11 Β 55 35,6 19,4 54,49%
ΠΕΥΚΗ 13 Β 55 37,6 17,4 46,27%
ΠΙΚΕΡΜΙ 21 Β 55 47,2 7,8 16,52%
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 37 Γ 73 61,4 11,6 18,89%
ΠΟΡΟΣ ******* ΔΧ2
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 42 Γ 73 71,6 1,4 1,95%


      Με τις νέες αμοιβές, στις παραπάνω περιπτώσεις, προκύπτουν μόνον αυξήσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 1,5 % έως 54,49 %, με  μέσο όρο  αύξησης 25,48 % και κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.  
      Όμως , τα παραπάνω αναφερόμενα  δεν είναι τα μόνα προβληματικά της παραπάνω ΚΥΑ.
     Ενώ μέχρι τώρα, σύμφωνα με την  ΚΥΑ  2/54638 /0022/2008, (ΦΕΚ Β/1716/2008) , όπως αυτή διορθώθηκε με το  ΦΕΚ Β/1916/2008 ,όταν ο δικαστικός επιμελητής μεταβαίνει σε έναν τόπο , για να κάνει περισσότερες  επιδόσεις , πληρώνεται  μία φορά για την μετάβασή του (0,5 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο πλέον εισιτηρίων) και 23 ευρώ για την επίδοση και για κάθε επιπλέον επίδοση πληρώνεται  το ποσό των 23 ευρώ,  σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ, όπου η αμοιβή υπολογίζεται απευθείας και ενιαία ανά ζώνες, παραλείπεται η παραπάνω ρύθμιση, με αποτέλεσμα για την απλή επίδοση δύο δικογράφων στην Γλυφάδα, ακόμη και στο ΙΔΙΟ οίκημα , που ενδεχομένως θα παραληφθούν από το ίδιο πρόσωπο, να οφείλεται αμοιβή (73 ευρώ Χ 2=) 146 ευρώ, ενώ μέχρι τώρα καταβάλλεται , για την πρώτη επίδοση, ποσό 41,60 ευρώ και για την δεύτερη επίδοση ποσό 23 ευρώ, δηλαδή συνολικά (41,60 + 23=) 84,60 ευρώ - αύξηση 72%.
    Και η αμέσως παραπάνω αναφερόμενη αύξηση  μεγαλώνει όσο αυξάνει ο αριθμός των επιδόσεων στην ίδια περιοχή..
      Όμως, όσο καλά μελετημένη είναι η παραπάνω ΚΥΑ , ως προς το να αυξήσει συνολικά τα έσοδα των δικαστικών επιμελητών , άλλο τόσο μελετημένη είναι και ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, έτσι ώστε να αποτρέψει κάθε προσπάθεια καταστρατήγησής της και να εξοβελίσει από το μυαλό των ενδιαφερομένων κάθε σκέψη ότι μπορεί να πρυτανεύσουν κανόνες ελεύθερης αγοράς κατά την διαμόρφωση των αμοιβών τους.
    Έτσι, πέραν του ότι αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα η  είσπραξη αμοιβών κατώτερων από τις οριζόμενες στην παραπάνω ΚΥΑ, κάτι που ήδη ήταν θεσμοθετημένο (άρθρο 53 περ. η του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών) ενώ φυσικά δεν προβλέπεται ως πειθαρχικό αδίκημα η είσπραξη αμοιβών ανώτερων από τις παραπάνω διοικητικά καθοριζόμενες !!!, γεγονός που αποκαλύπτει το πόσο συντεχνιακά είναι προσανατολισμένη η ρύθμιση αυτή , στην λογική του "τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας πάλι δικά μας") , επιπλέον τώρα επιβάλλεται, επί ποινή ακυρότητας  μάλιστα !!!, η αναγραφή στην έκθεση επίδοσης της αμοιβής, την οποία κατά τα ανωτέρω εισπράττει ο δικαστικός επιμελητής (άρθρο 50 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών αλλά και Κεφάλαιο Ε της παραπάνω ΚΥΑ, όπου εισάγεται και η ποινή της ακυρότητας), έτσι ώστε κάθε δικαστικός επιμελητής να γίνεται εύκολος στόχος καταγγελίας, σε περίπτωση , που δεν τηρήσει τις παραπάνω τιμές και συνεπώς να εφαρμόζονται  με σιδηρά πειθαρχία οι  παραπάνω διοικητικά καθοριζόμενες αμοιβές.
    Τέτοια προσεγμένη εργασία έχει γίνει κατά την σύνταξη της παραπάνω ΚΥΑ και τόσο πολύ το συντεχνιακό συμφέρον υπερισχύει του γενικού  , που φτάνει μέχρι του σημείου να δημιουργείται κίνδυνος ακυρότητας για τους διαδίκους, ίσως και σε πολύ σοβαρές υποθέσεις, από τυχόν αβλεψία του δικαστικού επιμελητή να αναγράψει στην έκθεση επίδοσης την αμοιβή , που εισέπραξε,  μόνον και μόνον για να περιφρουρηθεί η εφαρμογή των διοικητικά επιβαλλόμενων  αμοιβών των δικαστικών επιμελητών , από τον κίνδυνο καταστρατήγησης τους προς τα κάτω και φυσικά ποτέ προς τα πάνω.
     Η υποκρισία, όμως του κράτους στις παραπάνω ρυθμίσεις, αποδεικνύεται από το ότι , με την ίδια παραπάνω ΚΥΑ , το ίδιο το κράτος εξαιρείται των οριζόμενων με αυτήν αμοιβών , δηλαδή το ίδιο το κράτος επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να τιμολογεί διαφορετικά τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών (προφανώς σε τιμές κατώτερες από τις διοικητικά οριζόμενες),  ίσως και με όρους ελεύθερης αγοράς !!!
   Συγκεκριμένα ορίζεται στο τέλος της ΚΥΑ ότι "Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες ο εντολέας υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.δ/μα 356/1974) όπως ισχύει".
    Δεν συνιστά αυτό , άραγε , μεγίστη υποκρισία; 
    Και αυτή δεν είναι η μόνη υποκρισία του κράτους στο συγκεκριμένο θέμα.
    Στις περιπτώσεις που το ίδιο το κράτος οφείλει να κάνει επιδόσεις, για να εξοικονομήσει το ίδιο χρήματα, αρκείται σε επιδόσεις ήσσονος  τυπικότητας από αυτήν , η  οποία επιβάλλεται στους διαδίκους δια της επιδόσεως με δικαστικό επιμελητή.
    Έτσι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 της Υποπαραγράφου Α4 του Ν. 4336/2015 ΦΕΚ Α/94/14.8.2015 , στην σελίδα 940 του ΦΕΚ,  για τον επαναπροσδιορισμό και συζήτηση σε σύντομη δικάσιμο των υποθέσεως ρύθμισης υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (του γνωστού ως νόμου Κατσέλη), όταν αυτή γίνεται από το δικαστήριο, η σχετική  επίδοση, μεταξύ των άλλων και στο υπερχρεωμένο πρόσωπο,  μπορεί να γίνει όχι μόνον με δικαστικό επιμελητή αλλά και  με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) και μάλιστα είτε στον ΄ίδιο τον διάδικο είτε στον πληρεξούσιο δικηγόρο του.
    Όταν γίνεται από το υπερχρεωμένο πρόσωπο , τότε αυτό δεν έχει το δικαίωμα να εγχειρίσει το σχετικό δικόγραφο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της τράπεζας , ούτε να την στείλει με φαξ ή μέιλ, αλλά θα πρέπει, για τον σκοπό αυτό,  να χρησιμοποιήσει και να πληρώσει δικαστικό επιμελητή !!!
   Δεν συνιστά , και αυτό, υποκρισία του κράτους και άνιση μεταχείριση;
   Όμως εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών για την διενέργεια πράξεων εκτέλεσης  , όπου κι εδώ φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί στοχευμένα , έτσι ώστε α) να αυξάνονται υπέρμετρα στα μικρά ποσά απαιτήσεων , δηλαδή στις περιπτώσεις που την εκτέλεση την επισπεύδει κάποιος του οποίου το αντικείμενο των οικονομικών συναλλαγών είναι μικρό και β) να μειώνονται (για την ακρίβεια ορθολογικοποιούνται) στα μεγαλύτερα ποσά απαιτήσεων , που κυρίως ενδιαφέρουν τις τράπεζες, οι οποίες συμμετείχαν και στην σχετική διαβούλευση.
   Δηλαδή, με άλλα λόγια , οι τιμές αυτές, που αφορούν τις συνήθεις περιπτώσεις εκτέλεσης των τραπεζών,  είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους , ενώ για τις όποιες απώλειες έχουν οι δικαστικοί επιμελητές από την μείωση των αμοιβών τους αυτών, αυτοί τις αναπληρώνουν πλουσιοπάροχα  α) από την αύξηση των αμοιβών εκτέλεσης στα μικρά ποσά απαιτήσεως, που κυρίως αφορούν όχι εύρωστους οικονομικά δανειστές και πάντως όχι τις τράπεζες  και β) από την υπέρογκη αύξηση των αμοιβών στις επιδόσεις, που αφορά την μεγάλη μάζα των πολιτών και σε μικρό έως ελάχιστο ποσοστό τις τράπεζες.
   Εξ αυτού δε αποδεικνύεται ότι ήταν σημαντική η συμμετοχή των τραπεζών στην συγκεκριμένη διαβούλευση και η εξαίρεση από αυτή των δικηγόρων.
        Συγκεκριμένα:
        Η αμοιβή για την κατάσχεση προς είσπραξη απαίτησης 6.500 ευρώ ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 200 ευρώ και για την είσπραξη απαίτησης 10.000 ευρώ σε 235 ευρώ.
      Από 1.1.2015 η αμοιβή θα ανέρχεται, και για τις δύο περιπτώσεις,  σε 660 ευρώ.
      Αύξηση: 230 % περίπου.
      Η αμοιβή για την κατάσχεση προς είσπραξη απαίτησης 50.000 ευρώ σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 635 ευρώ ενώ από 1.1.2015 θα ανέρχεται  σε 660 ευρώ, άρα στο επίπεδο αυτό οι παλιές και νέες , διοικητικά καθοριζόμενες , αμοιβές περίπου εναρμονίζονται.
        Όμως για την  κατάσχεση προς είσπραξη απαίτηση  92.220 ευρώ και άνω , ενώ μέχρι σήμερα η αμοιβή ήταν 1057 ευρώ περίπου , από 1.1.2016, θα μειωθεί σε 660 ευρώ, κάτι που αποδεικνύει ότι  με τις νέες ρυθμίσεις α) ευνοούνται όσοι έχουν απαιτήσεις από 50.000 ευρώ και άνω , δηλαδή όσοι έχουν  υψηλών ποσών κύκλο οικονομικών δοσοληψιών, όπως οι τράπεζες και γενικά οι οικονομικά εύρωστοι  και β) επιβαρύνονται υπέρμετρα όσοι έχουν μικρού ποσού απαιτήσεις , από 50.000 ευρώ και κάτω, δηλαδή όσοι στην πλειοψηφία τους έχουν χαμηλού ύψους οικονομικές δοσοληψίες, όπως τα μεσαία και φτωχότερα οικονομικά κοινωνικά στρώματα (π.χ. ένας εργαζόμενος, που επιδιώκει την είσπραξη μισθών ή μια σύζυγος , που επιδιώκει την είσπραξη διατροφής γι' αυτήν και τα παιδιά της).
    Τα ίδια περίπου αναλογικά ισχύουν και ως προς την αμοιβή για την έκδοση περίληψης από την κατασχετήρια έκθεση...

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: ΕΓΙΝΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΙΌΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΑΜΕ ΣΑΝ ΚΡΑΤΟΣ;
ΔΗΛΩΣΕ: «Πολιτικοί που έχουν σχέση με τρομοκράτες απειλούν τη ζωή μου» - Ξέρουν ότι τους ξέρω με τα ονόματά τους - «Το πόσο ψηλά είναι κι ως πού μπορούν να φτάσουν εναντίον μου, τα έχω κατατεθειμένα σε συμβολαιογράφο μήπως μου συμβεί κάτι»


    Όταν έχεις τέτοιες σοβαρές καταγγελίες, δεν τις καταθέτεις σε συμβολαιογράφο, αλλά στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ.
  Και , όταν απειλείται η ζωή σου, το λες στην αστυνομία, για να σε προστατέψει, όχι στον Θέμο Αναστασιάδη. 
  Δεν το γνωρίζει αυτό ο καθηγητής της Νομικής και πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης;
 Μα, επιτέλους,  σε τόσο μειωμένης σοβαρότητας ανθρώπους εμπιστεύτηκε το ελληνικό κράτος την μόρφωση των παιδιών  και την την ασφάλεια  των ελλήνων πολιτών;

   ΥΓ Για τον Γ.Πανούση και τις παλιές  καταγγελίες του, τις οποίες κατά πάσα πιθανότητα σερβίρει ως ξαναζεσταμένο φαγητό  ΕΔΩ ..........

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΊΤΟΥΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ) ΤΟΝ ΤΡΩΝΕ ΟΙ ΚΌΤΕΣ (ΚΑΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ)...

...αντί να αναλογιστεί την απλή αυτή αλήθεια ο κ. Κουμουτσάκος , ότι δηλαδή του επιτέθηκαν φασίστες, με τους οποίους συνδιαδήλωνε , με την , αμέσως μετά την επίθεση , που δέχθηκε,  τοποθέτησή του στην Βουλή, ουσιαστικά δικαιολόγησε  τους φασίστες αυτούς, με το να ισχυριστεί ότι η συμπεριφορά τους δεν είναι απόρροια της φασιστικής τοποθέτησής τους, αλλά ...των δηλώσεων του Φίλη.
   Και βέβαια, σε όλο αυτό το σκηνικό, δεν λείπει και ο κιτρινισμός και γκαιμπελισμός του ΣΚΑΪ, που επιχειρεί να αποδώσει την επίθεση ...σε ΣΥΡΙΖΑίους. 
  Αξιωματική αντιπολίτευση σε πλήρη σύγχυση και διάλυση...
  Παρακάτω τα σχετικά βίντεο: 
    Και μια απορία: στην παρακάτω φωτογραφία ο Βορίδης τι το αστείο βλέπει και γελάει;

...

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Εγκλήματα φοροδιαφυγής μετά το Ν. 4337/2015 (Ενημερωτικό Σημείωμα Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος)


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με το Ν 4337/2015 («Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», ΦΕΚ Α’ 129/17-10-2015), επήλθαν σημαντικές μεταβολές στα μέχρι τώρα ισχύοντα εγκλήματα φοροδιαφυγής Ν 2523/1997 κ.λπ. Με σκοπό μια πρώτη ενημέρωση και προς διευκόλυνση των συναδέλφων, σας παραθέτουμε το Σημείωμα που ακολουθεί, με αποδελτιωμένες τις βασικές τροποποιήσεις του νόμου.


Εγκλήματα Φοροδιαφυγής
Επελθούσες μεταβολές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/17-10-2015), με το άρθρο 8 του οποίου τροποποιήθηκαν τα άρθρα 66-71 Ν 4174/2013...

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ: ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ (από συνέντευξη στους FT)

If you had a coat of arms, what would be on it?
Yanis Varoufakis coat of arms

Subverte paradigma dominans — or, Subvert the dominant paradigm! Nothing saddens me more than people, especially the young, who conform unthinkingly to ritual beliefs.

ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΤΑ ΝΕΑ" ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΝ ΕΝΩ ΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΑΣΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΎΝ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΕΝΕΧΟΠΟΙΗΜΕΝΑ....

   Αλήθεια, ύστερα από το κίνημα υπεράσπισης, στο όνομα της ...Δημοκρατίας , του σκιτσογράφου  , που εμφάνισε σε γελοιογραφία του την Ζωή Κωνσταντοπούλου ως στριπτιζέζ , απαιτώντας να μείνει αυτός στο απυρόβλητο κάθε κριτικής για την γελοιογραφία του αυτή,   θα υπάρξει ανάλογο κίνημα δεξιών (ήτοι νεοδημοκρατών, πασόκων, ποταμίσιων κλπ) , που ανάλογα θα υπερασπιστεί το δικαίωμα της κ. Έφης Ξένου στην, άνευ κριτικής,  προβολή αντισημιτικών στερεοτύπων, με γελοιογραφίες, όπως η παρακάτω, την οποία δημοσίευσε η πολύ "δημοκρατική" εφημερίδα  "ΤΑ ΝΕΑ";
  ta.nea2
Πηγή του σκίτσου: ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ ...

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Ν 3213-2003 (ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 25.10.2015


Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθμός: 3213
Έτος: 2003
ΦΕΚ: Α 309 20031231
Τέθηκε σε ισχύ: 31.12.2003
Ημ.Υπογραφής: 24.12.2003
Τίτλος
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.
Προοίμιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Σχόλια
- Σύμφωνα με τη παρ. 4 άρθρου 16 Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38)"Τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών και οι Επιθεωρητές Τυχερών Παιχνιδιών υποβάλλουν κατ' έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τα άρθρα του Ν. 3213/ 2003 (ΦΕΚ 309 Α') δήλωση περιουσιακής κατάστασης". ======================== - Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4304/2014 (ΦΕΚ Α' 234/23.10.2014),στο παρόν όπου προβλέπεται «Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 3023/2002» (Α' 146), τίθεται εφεξής «Επιτροπή Ελέγχου».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 19.08.2015
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
Τίτλος Αρθρου
Υπόχρεοι σε δήλωση
Σχόλια
- Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με το άρθρο 222 Ν. 4281/2014 (Α' 160/8.8.2014) και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 253 του ιδίου νόμου, ισχύει από 1.1.2015. =========================================================== - Στην περίπτ. κστ της παρ. 1 ΔΙΕΓΡΑΦΗ η φράση «καθώς και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου», με το άρθρο 51 Ν. 4331/2015 (Α' 69/02.07.2015) =========================================================== - Στην περίπτωση κστ' της παρ.1 του παρόντος προστέθηκε η εντός "" φράση με την παρ. Ζ του άρθρου 2ζ του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.8.2015) και σύμφωνα με το άρθρο 4 του ιδίου νόμου η ισχύς αρχίζει από την υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β' του άρθρου 3,δηλαδή από 19.8.2015. =========================================================== *** Καθορίζεται το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και κδ', κζ', λα' έως και μγ', με', μστ' και μζ' της παρ. 1 του παρόντος καθώς και το περιεχόμενο του εντύπου δήλωσης οικονομικών συμφερόντων με την απόφαση του ΠτΒ 12244/30.9.2015(ΒΛΕΠΕ ΦΕΚ Β’ 2113/30.9.2015).

Κείμενο Αρθρου
***ΒΛΕΠΕ ΣΧΟΛΙΑ
«1. Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:
α. Ο Πρωθυπουργός.
β. Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση....

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Ν. 3869/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΣΤΙΣ 23.10.2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθμός: 3869
Έτος: 2010
ΦΕΚ: Α 130 20100803
Τέθηκε σε ισχύ: 01.09.2010
Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ημ.Υπογραφής: 31.07.2010
Τίτλος
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις
Προοίμιο
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 19.08.2015
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Πεδίο εφαρμογής
Σχόλια
- Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 1 του άρθρου 1 της ΥΠΟΠΑΡ. Α4 της ΠΑΡ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94/14.8.2015) και σύμφωνα με το άρθρο 4 του ιδίου νόμου ισχύει από την υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β' του άρθρου 3 αυτού, ήτοι από 19.8.2015.

Κείμενο Αρθρου
«1. Φυσικά πρόσωπα...

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Έκτακτη Ειδοποίηση«ΟΛΕΣ & ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ»
Εδώ και Τώρα, Δημοψήφισμα για τα Αεροδρόμια
(Οι Γερμανοί Ξανάρχονται)!!!
 του Οικονομολόγου, Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά

Αναμένοντας τη διενέργεια του «Δημοψηφίσματος»με μόνο θέμα: «την έγκριση ή μη, της πώλησης, από το ΤΑΙΠΕΔ, και των Αεροδρομίων της Περιφέρειάς μας» και τη διεξαγωγή του και στη Ζάκυνθο (Δημοψήφισμα το οποίο, έχει εξαγγείλει ο Περιφερειάρχης, της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και παρά την ήδη- καθυστερημένη προκήρυξή του, όταν, μόλις τον ερχόμενο Δεκέμβριο, αναμένεται κι η εγκατάσταση του διαγωνιζόμενου που θα επικρατήσει), θεωρώ απολύτως σκόπιμο και νόμιμο, να ξεκινήσει –Εδώ και Τώρα- η προαπαιτούμενη πολιτική ενημέρωση της κοινής γνώμης στην Περιφέρειά μας, με την έκθεση τοποθετήσεων στο ερώτημα του Δημοψηφίσματος και με τηδιατύπωση των οποιωνδήποτε σχετικών επισημάνσεων για το διακύβευμά του....