Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Ν. 4337/2015: ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ,ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ (ΦΠΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΗΤΑΝ ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ, ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΩ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ- ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΗΔΗ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΠΟΣΑ , ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ

 Με τον Ν 4337/17.10.2015 "Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" (ΦΕΚ Α/129/17.10.2015) , άρθρο 8 ,  τα άρθρα 66 και 67 του Δωδέκατου Κεφαλαίου του Μέρους Α΄του ν. 4174/2013 αναριθμούνται σε 72 και 73, το Κεφάλαιο Δωδέκατο αναριθμείται σε Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο, τα άρθρα 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 και 76 αναριθμούνται σε 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 και 82 και προστίθεται νέο Κεφάλαιο Δωδέκατο αποτελούμενο από τα άρθρα 66 έως 71.
     Το νεοεισαχθέν άρθρο 71,στην παράγραφο 1,  ορίζει:  "Τα άρθρα 17, 18, 19, 20 και 21 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν, καταργούνται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις ρυθμίσεις του ν. 2523/1997 (άρθρα 17 έως 21), εννοούνται στο εξής οι αντίστοιχες ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 66−70)". 
    Επίσης με το ίδιο άρθρο 71, στην παράγραφο 2,  τροποποιείται το άρθρο 25 του Ν. 1882/1990, το οποίο προβλέπει το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
 Δηλαδή καταργούνται οι διατάξεις, που προέβλεπαν το αδίκημα της μη απόδοσης παρακρατούμενων φόρων , το οποίο, όμως , ως αδίκημα, προβλέπεται εκ νέου ,  από τις νέες διατάξεις , που εισάγει το άρθρο 8 του Ν. 4337/17.10.2015 και τροποποιείται η διάταξη, που προβλέπει το  αδίκημα  της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών. 
    Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις: α) η μη καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο, που προβλέπεται από το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990,  γίνεται  αξιόποινη από το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ  και άνω (παράγραφος 2 άρθρου 71 του Ν. 4174/2013 , όπως τίθεται με το άρθρο 8 του Ν. 4337/2015 και τροποποιεί το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990)  ενώ μέχρι τώρα ήταν αξιόποινη από το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και άνω και  β) η μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων είναι αξιόποινη και ειδικότερα 1) πλημμεληματική πράξη , όταν αφορά τον ΦΠΑ, εφόσον ο μη αποδοθείς φόρος , για ολόκληρο το φορολογικό ή διαχειριστικό  έτος  , είναι άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ  και όταν αφορά άλλους παρακρατούμενους φόρους,τέλη και εισφορές,  εφόσον το μη αποδοθέν ποσό  , για ολόκληρο το φορολογικό ή διαχειριστικό  έτος ανά είδος  φόρου, τέλους και εισφοράς    , είναι  άνω των εκατό  χιλιάδων (100.000) ευρώ   (παράγραφος 3 περ. β'  άρθρου  66 του Ν. 4174/2013 , όπως τίθεται με το άρθρο 8 του Ν. 4337/2015) , ενώ μέχρι τώρα, και για τις δύο περιπτώσεις ,  ήταν αξιόποινη πλημμεληματική πράξη  μέχρι το ποσό των 75.000 ευρώ  και 2)  κακουργηματική πράξη , όταν αφορά τον ΦΠΑ , εφόσον το παραπάνω ποσό,για ολόκληρο το φορολογικό ή διαχειριστικό  έτος,  είναι άνω των  100.000 ευρώ και  όταν αφορά τους υπόλοιπους παρακρατούμενους φόρους, τέλη και εισφορές,  όταν το παραπάνω ποσό είναι , για ολόκληρο το φορολογικό ή διαχειριστικό  έτος,  ανά είδος  φόρου, τέλους και εισφοράς, άνω   των 150.000 ευρώ (παράγραφος 4 άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 , όπως τίθεται με το άρθρο 8 του Ν. 4337/2015), ενώ μέχρι τώρα, και για τις δύο περιπτώσεις φόρων ήταν κακουργηματική πράξη από το ποσό των 75.000 ευρώ και άνω.
    Τέλος, αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων δεν εκτελούνται , κι αν έχει αρχίσει η εκτέλεσή τους, αυτή διακόπτεται , εφόσον έχουν εκδοθεί α) για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων , για μικρότερα από τα παραπάνω ποσά , δεν εκτελούνται,  κι αν έχει αρχίσει η εκτέλεση τους , διακόπτεται (άρθρο 70 παρ. 2 του Ν. 4174/2013 , όπως τίθεται με το άρθρο 8 του Ν. 4337/2015)  και β) για μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο για ποσό κάτω των 100.000 ευρώ (άρθρο 71 παρ. 2 του Ν. 4174/2013 , όπως τίθεται με το άρθρο 8 του Ν. 4337/2015)  ...
   Αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα της Ένωσης Εισαγγελέων ΕΔΩ ή ΕΔΩ ή ΕΔΩ