Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ, ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΙΝΩΝ ΑΠΟ 21.7.2015 ΕΩΣ 31.7.2015 , ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ 31.8.2015 ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ 31.10.2015