Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΛΠ