Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟ "ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2" (Ν. 4086/2012 , ΦΕΚ A/28 /14.2.2012)

                                               
     Δεν θα ήταν άνευ αξίας για κάποιον να διαβάσει τον νόμο, που περιέχει το λεγόμενο "ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2" , που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δανειακών συμβάσεων, έτσι ώστε να αντιληφθεί  για τι ακριβώς  πρόκειται και κυρίως για να φανταστεί τις εξελίξεις, σε περίπτωση που η Ελλάδα αποφασίσει να το "καταγγείλει" ( βάζω εντός εισαγωγικών την λέξη "καταγγείλει"  γιατί η καταγγελία των δανειακών συμβάσεων, εάν γίνει, δεν θα γίνει από  την Ελλάδα αλλά από τον αντισυμβαλλόμενο της. Όμως  γι' αυτά σε επόμενη ανάρτηση, όπου θα επιχειρηθεί ανάλυση των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους).
    Για να διαβάσετε τον Ν. 4086/2012 , ΦΕΚ A/28 /14.2.2012    κάντε κλικ  ΜΝΗΜΌΝΙΟ (προσοχή: αργεί λίγο). 
   Για πιο σύντομα , μπορείτε να βρείτε τον νόμο στο site του Εθνικού Τυπογραφείου, με τα στοιχεία του ΦΕΚ. Και για ακόμη...
πιο σύντομα πατήστε εδώ , για να κατεβάσετε το ΦΕΚ.