Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 166/2003, ΧΑΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΟΤΕ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΩΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΕΝ ΑΜΦΙΒΟΛΩ ΤΗΝ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΟΤΑΝ ΔΙΑΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ)

Ή πως οι επτά (7) εκατοστιαίες μονάδες, δηλαδή το "επτά τοις εκατό (7 %)"  μετατρέπονται σε επτά δέκατα  της μονάδας (ούτε καν εκατοστά!!!)  επί τοις εκατό  ( 0,7 %)
 
Για ...δικαστική χρήση 
   
      Ως γνωστόν η οδηγία   2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, που ήταν εφαρμοστέα και επί δημοσίων συμβάσεων, προέβλεπε ότι  "το ύψος των τόκων υπερημερίας ("νόμιμο επιτόκιο"), τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης, ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πλέον πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησής της η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου ("επιτόκιο αναφοράς"), συν τουλάχιστον 7 εκατοστιαίες μονάδες ("περιθώριο"), εκτός αν η σύμβαση ορίζει άλλως.¨"
    Στην οδηγία αυτή εκών άκων συμμορφώθηκε ο έλληνας νομοθέτης με το ΠΔ 166/2013, το οποίο στο άρθρο 4 παρ. 4 ορίζει ότι "Το ύψος του τόκου υπερημερίας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ο οφειλέτης υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου ["επιτόκιο αναφοράς"] προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες ["περιθώριο"], εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση". 
    Είναι αλήθεια ότι η παραπάνω ρύθμιση  έτυχε της ...πάνδημης ηθικής αποκήρυξης  δικηγόρων, που εκπροσωπούν ΝΠΔΔ (την επίκληση της οποίας εμφανίζουν ως κάτι το ποταπό, που ίσως να αγγίζει και τα όρια ...της τοκογλυφίας) αλλά και ορισμένων κυρίως διοικητικών  δικαστών , οι οποίοι θεωρούν την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης  περίπου  προϊόν ευρωπαϊκής αφέλειας, εντελώς ασύμβατη με την τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας και την δική τους ευφυΐα. 
   Έτσι δεν λείπουν οι περιπτώσεις , που δίνουν την εντύπωση προσπάθειας καταστρατήγησης της διάταξης αυτής και στο παρόν ιστολόγιο θα δοθούν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα , όπου Δικαστήρια απέφυγαν την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης , με αιτιολογίες, που δίνουν την εικόνα προσχημάτων , αν όχι σοφιστειών. 
   Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με την υπ' αριθμό 3075/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
    Όπως προαναφέρθηκε η παραπάνω διάταξη προβλέπει ότι ""Το ύψος του τόκου υπερημερίας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ο οφειλέτης υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου ["επιτόκιο αναφοράς"] προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες ["περιθώριο"], εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση".  
     Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα, ότι εάν το επιτόκιο αναφοράς είναι  2 %, σε αυτό θα προστεθούν επτά (7) εκατοστιαίες μονάδες, οπότε το επιτόκιο θα διαμορφωθεί σε  9 %.
    Απλά πράγματα. 
    Επίσης πρέπει να θυμίσουμε ότι οι μονάδες επί τοις εκατό ,δηλαδή οι εκατοστιαίες μονάδες, δεν έχουν καμιά σχέση με τους δεκαδικούς αριθμούς, οι οποίοι αποτελούνται από το ακέραιο μέρος τους, δηλαδή τον αριθμό που βρίσκεται αριστερά της υποδιαστολής και το δεκαδικό μέρος τους, το μέρος δηλαδή που βρίσκεται δεξιά της υποδιαστολής και υποδιαιρείται σε δέκατα (πρόκειται για την πρώτη τάξη, δηλαδή τον πρώτο αριθμό μετά την υποδιαστολή), εκατοστά (πρόκειται για τον δεύτερο αριθμό μετά την υποδιαστολή) και σε χιλιοστά (πρόκειται για τον τρίτο αριθμό μετά την υποδιαστολή). 
    Και επειδή είναι αλήθεια ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που αφήσαμε τα μαθητικά θρανία , για το τι είναι ο δεκαδικός αριθμός θα βρείτε ΕΔΩ καθώς και ΕΔΩ.  
    Αλλά  τι δέχθηκε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ' αριθμό 3075/2012 απόφασή του σε σχέση με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 4 του ΠΔ 166/2013;
   Δέχθηκε ότι οι 7 εκατοστιαίες μονάδες , που αναφέρει ο νόμος, ισούνται με 0,7 !!! (ναι , με 0,7 %) και έτσι, με επιτόκιο αναφοράς 2%, το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 2,7 % !!!
    Σημειωτέον ότι το 2,7 % είναι κατά πολύ μικρότερο από το επιτόκιο του 6 %, το οποίο ήδη προέβλεπε η εσωτερική έννομη τάξη για απαιτήσεις κατά του δημοσίου και ΝΠΔΔ και άρα το ΠΔ 166/2013 εμφανιζόταν αντί του να καταπολεμά τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, περίπου να τις επιβραβεύει !!!!   
   Ναι, υπήρξε η διατύπωση τέτοιας άποψης σε δικαστική απόφαση Διοικητικού Εφετείου της Πρωτεύουσας του Ελληνικού Κράτους, που βέβαια , παρά το εξόφθαλμο σφάλμα της , είναι προφανές ότι εκκινείται από την αγωνιώδη προσπάθεια να ανασχεθεί η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης προς δημοσιονομική ανακούφιση του εργοδότη των δικαστών Ελληνικού Δημοσίου. 
   Και βέβαια η παραπάνω άποψη δεν έχει καμιά λογική , γιατί κι αν ακόμη θεωρηθεί ότι προκλήθηκε σύγχυση στο  Δικαστήριο   ανάμεσα στις εκατοστιαίες μονάδες και στα εκατοστά των δεκαδικών αριθμών, ακόμη και στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε το δικαστήριο να δεχθεί ότι το ποσοστό της προσαύξησης είναι 0,07 % , κάτι που βέβαια είναι αμελητέο και θα ήταν κραυγαλέα  άτοπο και όχι 0,7 % που το Δικαστήριο δέχθηκε.
    Βέβαια , μην κοροϊδευόμαστε, η παραπάνω απόφαση ήταν προϊόν αρνητικής αντιμετώπισης του ΠΔ 166/2013, με προφανή ευμενή για το δημόσιο δημοσιονομική σκοπιμότητα  και οδηγήθηκε στο παραπάνω καταφανώς εσφαλμένο αποτέλεσμα ενός  τραγέλαφου της αριθμητικής , το οποίο σημειωτέον ότι δεν έχει δεχθεί καμία άλλη από τις  πάμπολλες άλλες   δικαστικές αποφάσεις, που έχουν εφαρμόσει  το ΠΔ 166/2003 ,γιατί κατάδηλα το ζητούμενο ήταν το πως το δημόσιο θα επιβαρυνόταν λιγότερο. 
    Παρακάτω παρατίθεται ολόκληρη η παραπάνω απόφαση, με επισημασμένο με μπλε το επίμαχο σημείο της, ενώ σε επόμενη ανάρτηση θα δημοσιευθεί άλλη απόφαση, του ιδίου Δικαστηρίου, όπου και πάλι αποφεύγεται η εφαρμογή του ΠΔ 166/2003, με καθόλου πειστική αιτιολογία.  
       


Αριθμός Απόφασης: 3075/2012


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Τμήμα 17° Τριμελές
συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 8 Δεκεμβρίου 2011, με δικαστές τις...
: Λαμπρινή Πατταδήμα, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Θεοφανώ Λαδοπούλου και Ελένη Δημοπούλου - Εισηγήτρια, Εφέτες Δ,Δ. και γραμματέα τον Βασίλειο Βουδούρη, δικαστικό υπάλληλο,
για να δικάσει την αγωγή με χρονολογία κατάθεσης 9 Φεβρουαρίου 2010 (αρ. καταχ. ΑΒΕΜ 72/9-2-2010)
τ η ς Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε », που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Καβάφη και Καρκαβίτσα αρ. 1) και δεν παραστάθηκε
κατά rou Ν Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Η ΣΩΤΗΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε με δήλωση οτη γραμματεία του πληρεξουσίου του δικηγόρου Σταμάτη Διαμαντάτου ότι επιθυμεί να συζητηθεί η υπόθεση χωρίς να εμφανιστεί στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της (άρθρο 133 παρ 2 Κ.Δ Δ )
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη
και
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκεφθηκε κατά το νόμο
1. Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, για την οποία καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. σχετικά τα υπ! αρ. 569596, 569597, 569600, 453039 σειράς Α', ειδικά έντυπα αγωγοσήμου με τα επικολληθέντα σ' αυτά ένσημα υπέρ Ταμείου Νομικών, ΤΠΔΑ και Ε Τ.Α.Α.-Τ.Υ-Π.Δ.Α) επιδιώκεται παραδεκτώς από την ενάγουσα εταιρεία να υποχρεωθεί το εναγόμενο νοσοκομείο να της καταβάλλει το ποσό των 7.995,72 ευρώ, που αντιστοιχεί στους τόκους υπερημερίας από την πάροδο εξήντα ημερών από την παράδοση των ειδών, τα οποία της προμήθευσε η τελευταία αυτή εταιρεία σε εκτέλεση της καταρτισθείσας με το εναγόμενο Νοσοκομείο υπ' αριθμ. 163/2005 σύμβασης προμήθειας ραμμάτων-πλεγμάτων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του π,δ. 166/2003 ως τη σύνταξη της υπό κρίση αγωγής λόγω μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των εκδοθέντων σχετικώς τιμολογίων πώλησης,
2. Επειδή, στο άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Α' 138), το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 9 αυτού, καταλαμβάνει τις συμβάσεις που καταρτίζονται από την ημερομηνία ισχύος του (5.6.2003) και στο εξής, ορίζεται ότι: «1, Τόκος υπερημερίας οφείλεται από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το τέλος της περιόδου πληρωμής που ορίζει η σύμβαση. 2. Εάν δεν συμφωνήθηκε ορισμένη ημέρα ή προθεσμία πληρωμής της αμοιβής, ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται όχληση, και οφείλει τόκους: α....... β. Εάν από το νόμο ή τη σύμβαση προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή ελέγχου για την επαλήθευση της αντιστοιχίας συμφωνημένων και παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών, μόλις περάσουν 30 ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής ή ελέγχου, εφόσον παρέλαβε το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας, γ. Εάν η παραλαβή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η διαδικασία αποδοχής ή ελέγχου έχει προηγηθεί, μόλις περάσουν 30 ημέρες από το χρόνο παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, δ Στις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών της παραγράφου 1α του άρθρου 3 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής τόκων σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ορίζεται αποκλειστικώς σε 60 ημέρες. 3. Ο δανειστής δικαιούται τόκους, εφόσον α) έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις του και β) δεν έχει εισπράξει εγκαίρως το οφειλόμενο ποσό. εκτός εάν δεν υπάρχει ευθύνη του οφειλέτη για την καθυστέρηση. 4. Το ύψος του τόκου υπερημερίας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ο οφειλέτης υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες («περιθώριο»), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση. Το επιτόκιο αναφοράς το οποίο ισχύει την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, εφαρμόζεται και για τους επόμενους έξι μήνες 5.......».
3. Επειδή, περαιτέρω με το 5ο άρθρο της 163/23-9-2005 σύμβασης ορίζεται ότι: «..... Η εξόφληση του Προμηθευτή θα γίνει μετά την παράδοση των υλικών με τον τρόπο που καθορίζεται στη σύμβαση με την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε ευρώ από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου στο όνομα του Προμηθευτή με βάση τα εξής στοιχεία· α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής β) Διπλότυπο απόδειξης εισαγοιγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου, γ) Τιμολόγιο Προμηθευτή . ..».
4 Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Η ενάγουσα, βάσει της 163/23.9.2005 σύμβασης ανέλαβε την υποχρέωση να προμηθεύει στο εναγόμενο Νοσοκομείο ράμματα - πλέγματα του οίκου ASSUT MEDICAL SARL Ελβετίας, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο Α 1 της εν λόγω συμβάσεως για χρονικό διάστημα ενός έτους [από 23 9 2005 έως 23.9.2006], που παρατάθηκε αρχικώς για 12 μήνες από τη λήξη της και στη συνέχεια μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού, με τις υττ' αρ. 30/9.11.2006 και 28/3.10.2007 αποφάσεις του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Σε εκτέλεση της συμβάσεως προμήθευσε στο εναγόμενο νοσοκομείο τα εν λόγω είδη συνολικής αξίας 66.940,14 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα εκδοθέντα σχετικώς τιμολόγια πώλησης - Δ.Α,, πλην όμως δεν εκδόθηκαν εμπροθέσμως τα αντίστοιχα εντάλματα πληρωμής των παραδοθέντων ειδών, που τελικώς εξοφλήθηκαν εκπροθέσμως. Ειδικότερα, εκδόθηκαν: 1. τα υπ' αριθμ. 7448, 9 και 7450/29.9.2005 τιμολόγια πώλησης που εξοφλήθηκαν στις 28.3.2006, 2. τα υπ' αρ. 7498/11 10.2005, 7671, 2/10.11.2005 και 7688/14 11.2005 τιμολόγια πώλησης με ημερομηνία εξόφλησης 4.7.2006, 3. 7812/7.12.05, 7847, 8/12.12.05, με ημερομηνία εξόφλησης 20.7.06 4.7982/10.1.06 και 8145/27.1.06 με ημερομηνία εξόφλησης 13.11.06, 5. 8280/20.2.06, 8310/23.2.06 και 8456/21.3.06 με ημερομηνία εξόφλησης 30 11.06, 6. 8658/19 4.06 με ημερομηνία εξόφλησης 8.12.07, 7. 8830/16.5.06, 8916, 7/30.5.06 με ημερομηνία εξόφλησης 18.6.07, 8. 9011/13.6.06, 9087/30.6.06, 9156/11.7.06, 9229/17.7.06, 9230, 1/17,7.06, 9424/29.8.06, 9428/29.8.06, με ημερομηνία εξόφλησης 20.9.2007, 9. 9570/15.9.06 και 9571/29.9 06 με ημερομηνία εξόφλησης 6.12.07, 10. 9792, 3/17.10.06, 9851/23.10.2006 με ημερομηνία εξόφλησης 1.4.2008, 11. 10030/21.11.06 και 10070/27.11.06 με ημερομηνία εξόφλησης 13.5.2008, 12, 10180/14.12.2006 με ημερομηνία εξόφλησης 2.7.2008. 13 10327/15.1.2007, 10372/22.1.2007, 10414/25.1.2007, 10495/6.2.2007, 10534/14.2.2007, με ημερομηνία εξόφλησης 10.12,2008, 14.10691/12 3.2007, 10932/19.4.2007, 11202/30.5.2007, 11259/6.6.2007, 11376/26.6.2007 με ημερομηνία εξόφλησης 18.5,2009, 15.11409/5.7.2007, 11472/10.7.2007 11588/24.7 2007,. 11761/31.8,2007, 11799 και 11800/10.9.2007, 12042/12 10-2007. 12317/20.11 2007, 12517, 8/19.12.2007, 12129/24.12.2007, 27 και 28/8 1.2008, 49/15.1 2008, 123 και 124/24.1.2008, 167 και 168/6 2.2008, 498/19.3.2008, 516/24.3.2008, 532/27.3.2008, 646/16.4 2008, 679 και 680/21.4.2008, 738/30.4.2008, 780/12.5 2008. 886/28.5.2008, 925 και 926/30.5.2008, 965/9.6 2008. 1039 και 1040/23.6.2008, 1119/1.7.2008, 1227, 1228 και 1229/21.7.2008, 1304, 5/25.7.2008, 1529 και 1530/12.9.2008, 1544/16.9 2008, 1605/24 9.2008, 42/30.9.2008 [πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής], 1651 και 1652/6.10.2008 με ημερομηνία εξόφλησης 18.8.2009 Ήδη, η ενάγουσα προμηθεύτρια με την κρινόμενη αγωγή της, όπως αναπτύσσεται με τα από 7.8 2001 και 7-12-2011 υπομνήματά της, επιδιώκει να καταδικαστεί το εναγόμενο νοσοκομείο να της καταβάλει σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις (άρθρο 5ο της οικείας συμβάσεςος) και τις διατάξεις του π.δ. 166/2003 συνολικά το ποσό των 7.995,72 ευρώ που αντιστοιχεί στους οφειλόμενους από την πάροδο 60 ημερών από την ημερομηνία παραδόσεως καθενός από τα προαναφερόμενα φορολογικά στοιχεία και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της, με το επιτόκιο υπερημερίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 166/2003.
5. Επειδή, το εναγόμενο, με το από 24-11-2010 υπόμνημά του, προβάλλει ότι το επίδικο αίτημα καταβολής τόκων υπερημερίας δεν είναι νόμιμο, διότι κατά τις εφαρμοστέες κατά τις απόψεις του διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν.δ. 496/1974, στην παρούσα περίπτωση οφείλεται επιτόκιο υπερημερίας ανερχόμενο σε 6% ετησίως, που αρχίζει από την επίδοση καταψηφιστικής αγωγής και όχι από την επομένη της 60ης ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης κάθε Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος γιατί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ 2 του π.δ. 166/2003. η οποία εφαρμόζεται εν προκειμένω, δεδομένου ότι η επίμαχη σύμβαση προμήθειας υπογράφηκε στις 23-9-2005. ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού (5-6-2003). ενόψει του ότι δεν υπάρχει σχετική συμφωνία στην επίμαχη σύμβαση για το ζήτημα αυτό και μη υπαρχούσης'συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με το ζήτημα αυτό ο οφειλόμενος τόκος υπερημερίας είναι αυτός που ορίζεται κατά τις ειδικότερες διακρίσεις της παραπάνω εφαρμοστέας διάταξη. Περαιτέρω, ως προς το ύψος του οφειλόμενου τόκου υπερημερίας, εφαρμοστέα εν προκειμένω, δεν είναι η διάταξη του άρθρου 7 παρ 2 του ν.δ. 496/1974, αλλά η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 166/2003 [βλ. ΣτΕ 1526/2011],
6. Επειδή, μετά τα προεκτιθέμενα, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Όλα τα επίδικα τιμολόγια εξοφλήθηκαν από το εναγόμενο μετά την παρέλευση δύο μηνών από την ημέρα της έκδοσής τους, οπότε, όπως προβάλλει η ενάγουσα και συνομολογείται από το εναγόμενο [βλ. το υπ' αρ πρωτ. 13577/10.8.2011 σχετικό έγγραφό του-απάντηση στην από 27.4.2011 αίτηση της ενάγουσας), παραδόθηκαν και παραλήφθηκαν από το εναγόμενο τα αναγραφόμενα σε κάθε ένα υλικά και κατατέθηκαν αυτά στο εναγόμενο, μολονότι, από το παρατιθέμενο στην τρίτη σκέψη άρθρο 5ο της οικείας σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 1 του π.δ. 166/2003), προβλέπεται ότι η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα πραγματοποιείται «Η εξόφληση του Προμηθευτή θα γίνει μετά την παράδοση των υλικών με τον τρόπο που καθορίζεται στη σύμβαση». Εξάλλου, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι η ενάγουσα παραιτήθηκε από την καταβολή των τόκων υπερημερίας, ενώ στην ένδικη σύμβαση δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετική με την οφειλή ή μη τόκων υπερημερίας, ούτε με το ύψος του επιτοκίου. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο κρίνει ότι, το εναγόμενο πρέπει να καταβάλει στην ενάγουσα τους αναλογούντες τόκους υπερημερίας, μετά την παρέλευση εξήντα ημερών από την ημερομηνία που εκδόθηκε κάθε επίδικο Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής και έως την εξόφληση, κατά το βάσιμο σχετικό αίτημα της αγωγής Περαιτέρω, δεδομένου ότι στην ένδικη σύμβαση (όπως και στην οικεία διακήρυξη) δεν έχει περιληφθεί σχετική πρόβλεψη, το ύψος του επιτοκίου, πρέπει να υπολογισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ 1, 2 και 4) του π.δ. 166/2003, το οποίο ρυθμίζει, ειδικώς, την υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας από συμβάσεις προμήθειας που συνάπτουν και τα νοσοκομεία, όπως το εναγόμενο, υπολογιζόμενο με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες («περιθώριο»), δηλ. κατά 0,70%, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ενώ πρέπει, να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αντιθέτως προβαλλόμενα από την ενάγουσα ως προς τον υπολογισμό του [7%] και το εναγόμενο (πρβλ. ΣτΕ 1526/2011). Το συνολικό ποσό των οφειλόμενων από το εναγόμενο, κατά τα προαναφερόμενα, τόκων υπερημερίας, ανέρχεται σε 1.855,36 € Ειδικότερα 1) Για το 007448/29 9.2005 Τιμολόγιο Πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 8 12.2005 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 28.3.2006 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 3,16 ευρώ, δηλαδή, β' εξάμηνο 2005 400,51 χ 23 ημέρες χ 2,70% [2 + 0,70%] επιτόκιο υπερημερίας. 365 ημέρες] = 0,46 + [α' εξάμηνο 2006: 400,51 ευρώ χ 87 ημέρες χ 2,90% [2,20 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 2,7 ευρώ, 2] Για το 007449/29.9.2005 Τιμολόγιο Πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 8.12 2005 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 28.3.2006 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 7,05 ευρώ, δηλαδή: β' εξάμηνο 2005 819,63 χ 23 ημέρες χ 2,70% [2 + 0,70%] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες] = 1,39 + α' εξάμηνο 2006 819,63 ευρώ χ 87 ημέρες χ 2,90% [2,20 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 5,66 ευρώ, 3] Για το 007450/29.9.2005 Τιμολόγιο Πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 8 12.2005 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 28.3 2006 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 2,78 ευρώ, δηλαδή β' εξάμηνο 2005 322,32 χ 23 ημέρες χ 2,70% [2 + 0,70%] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες] = 0,55 ευρώ + α' εξάμηνο 2006: 322,32 ευρώ χ 87 ημέρες χ 2,90% [2.20 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 2,23 ευρώ, 4] Για το 007498/11 10.2005 Τιμολόγιο Πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν ίο χρονικό διάστημα από 20 12 2005 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 4 7.2006 [ημερομηνία εξόφλησής του] ανέρχονται στο ποσό των 4.78 ευρώ. δηλαδή: β' εξάμηνο 2005 307,23 χ 11 ημέρες χ 2 70% [2 + 0.70%] Επιτόκιο υπερημερίας. 365 ημέρες] = 0,25 + α' εξάμηνο 2006. 307.23 ευρώ χ  182 ημέρες χ 2,90% [2,20 + 0.70] επιτόκιο υπερημερίας 365 ημέρες = 4 44 ευρώ + β' εξάμηνο 2006: 307,23 ευρώ χ 3 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 0,09 ευρώ, 5] για το 007671/10.11.2005 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 19.1.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 4.7.2006 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 18,29 ευρώ, δηλαδή: α" εξάμηνο 2006 1.380,57 χ 162 ημέρες χ 2,90% [2,20 + 0,70%] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες] = 17,77 + β' εξάμηνο 2006: 1.380,57 ευρώ χ 4 ημέρες χ 3,45 % [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 0,52 ευρώ, 6] για το 007672/10 11.2005 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 19.1.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 4.7.2006 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 10,84 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2006 819,02 χ 162 ημέρες χ 2,90% [2,20 + 0,70%] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες] = 10,54 + β' εξάμηνο 2006: 819,02 ευρώ χ 4 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας. 365 ημέρες = 0,30 ευρώ, 7] για το 007688/14.11.2005 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 23.1.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 4.7.2006 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 2,17 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2006 168,30 χ 158 ημέρες χ 2,90% [2,20 + 0,70%] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες] = 2.11ευρ. + β' εξάμηνο 2006: 168,30 ευρώ χ 4 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 0,06 ευρώ, 8] για το 007812/7.12.2005 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 15.2.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 20.7.2006 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 2,95 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2006 265,93 χ 135 ημέρες χ 2,90% [2,20 + 0,70%] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες] = 2,85 + β" εξάμηνο 2006: 265,93 ευρώ χ 4 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 0,10 ευρώ, 9] για το 007847/12.12.2005 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 20.2.2006 [συμβατική ημερομηνία   εξόφλησης) έως και 20,7.2006 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 3,15 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2006 259,11 χ 130 ημέρες χ 2.90% [2,20 + 0,70%] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες] = 2,67 + β' εξάμηνο 2006: 259,11 ευρώ χ 20 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 0,48 ευρώ, 10] για το 007848/12.12.2005 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 20.2.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 20 7 2006 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 6,85 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2006 561,22 χ 130 ημέρες χ 2,90% [2,20 + 0,70%] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες] = 5,79 + β' εξάμηνο 2006: 561,22 ευρώ χ 20 ημέρες χ 3.45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 1,06 ευρώ, 11] για το 007982/10.1.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 20.2.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 13 11.2006 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 29,64 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2006 1.420,18 χ 101 ημέρες χ 2,90% [2,20 + 0,70%] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες] = 11,39 + β' εξάμηνο 2006. 1.420,18 ευρώ χ 136 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 18,25 ευρώ, 12] για το 008145/21.7.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 7.4 2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 13.11.2006 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 12,92 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2006 662,21 χ 84 ημέρες χ 2,90% [2,20 -ι- 0,70%] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες] = 4.41 + β' εξάμηνο 2006: 662,21 ευρώ χ 136 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 8,51 ευρώ. 13] για το 008280/20.2.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.5.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 30.11.2006 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 33.98 ευρώ, δηλαδή, α εξάμηνο 2006 1.767,84 χ 60 ημέρες χ 2,90% [2,20 + 0.70%] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ήμερες] = 8.42 + β' εξάμηνο 2006: 1.767.84 ευρω χ 153 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0 70] επιτοκιο υπερημερίας 365 ημέρες =  25,56 ευρώ, 14] για το 008310/23.2.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τό'κοί·
υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 4.5.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 30 11.2006 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 2,01 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2006 441,47 χ 57 ημέρες χ 2,90% [2,20 + 0,70%] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες] = 1,99 + β" εξάμηνο 2006 441,47 ευρώ χ 153 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 25,56 ευρώ, 15] για το 008456/21.3.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 30.5.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 30.11 2006 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 42,48 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2006 2.510,76 χ 31 ημέρες χ 2,90% [2,20 + 0,70%] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες] = 6,18 + β' εξάμηνο 2006: 2.510,76 ευρώ χ 153 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 36,30 ευρώ, 16] για το 008658/19.4.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 28.6.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 8 12.2007 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 49,09 ευρώ, δηλαδή, α' εξάμηνο 2006 830,48 χ 2 ημέρες χ 2,90% [2,20 + 0,70%] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες] = 0,13 + β' εξάμηνο 2006 830,48 ευρώ χ 183 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 14,36 ευρώ + α' εξάμηνο 2007 830,48 χ 182 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ.: 365 ημέρες = 17,39 + β' εξάμηνο 2007 830,48 χ 161 ημέρες χ 4,70 [4 + 0,70] επιτ. υπερ. = 17,21 ευρώ, 17] για το 008830/16.5.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 25.7.2006 (συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 18 6.2007 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 3,01 ευρώ, δηλαδή: β' εξάμηνο 2006: 87,72 ευρώ χ 159 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 1,31 ευρώ + α' εξάμηνο 2007 87,72 χ 169 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ : 365 ημέρες = 1,70 ευρώ, 18] για το 008916/30.5.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 8.8.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 18.6.2007 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 8,08 ευρώ, δηλαδή: β' εξάμηνο 2006: 244,11 ευρώ χ 145 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 3,34 ευρώ + α' εξάμηνο 2007 244 11 χ 169 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ Υπερ 365 ημέρες = 4,74 ευρώ, 19] για το 008917/30.5.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 8.8.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 18.6.2007 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 51,97 ευρώ, δηλαδή: β' εξάμηνο 2006: 1.567,91 ευρώ χ 145 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 21 48 ευρώ + α' εξάμηνο 2007 1 567,91 χ 169 ημέρες χ 4.20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ : 365 ημέρες = 30,49 ευρώ, 20] για το 009011/13.6 2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 22.8.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 20.9.2007 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 75,55 ευρώ, δηλαδή: β' εξάμηνο 2006: 1.778,99 ευρώ χ 145 ημέρες χ 3,45 % [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 24,38 ευρώ + α' εξάμηνο 2007 1 778,99 χ 169 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ.: 365 ημέρες = 34,59 + α' εξάμηνο 2007 1 778,99 χ 81 ημέρες χ 4 20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ. 365 ημέρες = 16,58 ευρώ, 21] για το 009087/30.6.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 8.9.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 20.9 2007 [ημερομηνία εξοψλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 10,82 ευρώ, δηλαδή: β' εξάμηνο 2006. 254,04 ευρώ χ 131 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 3,14 ευρώ + α' εξάμηνο 2007 254,04 χ 182 ήμερες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ : 365 ημέρες = 5.32 + 254.04 χ 81 ημέρες από 1.7-20.9.2007 χ 4,20% [3.50 + 0,70] εππ υπερ.: 365 ημέρες - 2.36 ευρώ, 22] για το 009156/11 7.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 19.9.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης» έως και 20.9.2007 [ημερομηνία εξόφλησής του] ανέρχονται στο ποσό των 64 71 ευρώ. δηλαδή: β' εξάμηνο 2006: 1.618.17 ευρώ χ 103 ημέρες χ 3,45 % [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας' 365 ημέρες = 15,75 ευρώ + α' εξάμηνο 2007 1.618,17 χ 182 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70]' επιτ. υπερ.: 365 ημέρες = 33,88 + α' εξάμηνο 2007 1.618,17 χ 81 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. Υπερ.: 365 ημέρες = 15,08 ευρώ, 23] για το 009229/17.7.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 25.9.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 20.9.2007 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 23,67 ευρώ, δηλαδή: β' εξάμηνο 2006: 600,76 ευρώ χ 97 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 5,5 ευρώ + α' εξάμηνο 2007 600,76 χ 182 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ, υπερ.: 365 ημέρες =12,58 + α' εξάμηνο 2007 600,76 χ 81 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ, Υπερ.: 365 ημέρες = 5,59 ευρώ, 24] για το 009230/17.7.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 25.9.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 20.9.2007 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 3,14 ευρώ, δηλαδή: β' εξάμηνο 2006: 79,78 ευρώ χ 97 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 0,73 ευρώ + α' εξάμηνο 2007 79,78 χ 182 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ.: 365 ημέρες = 1,67 + α' εξάμηνο 2007 79,78 χ 81 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. Υπερ.: 365 ημέρες = 0,74 ευρώ, 25] για το 009231/17.7 2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από
25.9.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 20.9.2007 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 23,67 ευρώ, δηλαδή: β' εξάμηνο 2006: 600,76 ευρώ χ 97 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 5,5 ευρώ + α' εξάμηνο 2007 79,78 χ 182 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ.: 365 ημέρες = 12,58 + α' εξάμηνο 2007 600,76 χ 81 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ υπερ.: 365 ημέρες = 5,59 ευρώ, 26] για το 009424/29.8.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 7.11.2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και
20.9.2007 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 27,06 ευρώ, δηλαδή: β' εξάμηνο 2006: 765,81 ευρώ χ 54 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 3,90 ευρώ + α' εξάμηνο 2007 644,88 χ 182 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ.. 365 ημέρες = 13, 644,88 χ 275 ημέρες από 1.7.2007 έως 1 4.2008 χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. ' υπερ.: 365 ημέρες = 20,40 ευρώ, 31] για το 009793/17.10.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 26.12 2006 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 1.4.2008 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 6,73 ευρώ, δηλαδή: β" εξάμηνο 2006: 127,02 ευρώ χ 5 ημέρες χ 3,45% [2,75 + 0,70] επιτόκιο υπερημερίας: 365 ημέρες = 0,06 ευρώ + α' εξάμηνο 2007 127,02 χ 182 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ.: 365 ημέρες = 2,66 + 127,02 χ 275 ημέρες από 1,7.2007 έως 31.12.2008 χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ,: 365 ημέρες = 4,01 ευρώ, 32] για το 009851/23.10.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 1.4.2008 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 91,91 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2007 1.751,94 χ 180 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ.: 365 ημέρες = 36,28 + 1.751,94 χ 276 ημέρες από 1.1.2007 έως 1.4.2008 χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ, Υπερ.: 365 ημέρες = 55,63 ευρώ, 33] για το 010030/21.11.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 30.1.2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 13.5.2008 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 188,75 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2007 3.497,69 χ 151 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ.: 365 ημέρες = 60,77 + 3.497,69 χ 318 ημέρες από 30.1.2007 έως 13.5.2008 χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. Υπερ,: 365 ημέρες = 127,98 ευρώ, 34] για το 010070/27.11.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 5.2.2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 13.5.2008 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 30,02 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2007 563,64 χ 145 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ.: 365 ημέρες = 9,40 + 563,64 χ 318 ημέρες από 5,2.2007 έως 13.5.2008 χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ Υπερ.: 365 ημέρες = 20,62 ευρώ, 35] για το 010180/14.12.2006 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 2.7.2008 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 25,85 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2007 453,05 χ 128 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ.: 365 ημέρες = 6,67 + 453,05 χ 368 ημέρες από 22.2.2007 ως 2.7.2008 χ 4,20 [3,50 + 0.70] επιτ. Υπερ,: 365 ημέρες = 19,18 ευρώ, 36]για το 010327/15.1.2007 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 26.3.2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 10 12.2008 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 147,22 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2007 2.047,27 χ 96 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ 365 ημέρες = 22,61 + 2.047,27 χ 529 ημέρες από 1.7.2007 έως 10.12.2008 χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. Υπερ. 365 ημέρες = 124,61 ευρώ, 37] για το 010372/22.1.2007 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 2.4.2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 10.12.2008 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 4,22 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2007 59,55 χ 89 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ υπερ.: 365 ημέρες =0,60 + 59,55 χ 529 ημέρες από 1.7.2007 έως 10.12.2008 χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ υπερ.: 365 ημέρες = 3,62 ευρώ, 38] για το 010414/25.1 2007 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 5.4.2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 10.12.2008 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 42,5 ευρώ, δηλαδή: α" εξάμηνο 2007 600,76 χ 86 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ.: 365 ημέρες = 5,94 + 600,76 χ 529 ημέρες από 1.7.2007 έως 10.12.2008 χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ ■ 365 ημέρες = 36,56 ευρώ, 39] για το 010495/6.2.2007 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 17 4.2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 10.12.2008 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 83,36 ευρώ δηλαδή, α' εξάμηνο 2007 1.201,53 χ 74 ημέρες χ 4.20 [3.50 + 0.70] επιτ. υπερ . 365 ημέρες = 10,23 + 1.201.53 χ 529 ημέρες από 1 7.2007 έως 10.12.2008 χ 4,20 [3,50 + 0 70] επιτ. υπερ.: 365 ημέρες = 73,13 ευρώ. 40] για το 010534/14.2 2007 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν  το χρονικό διάστημα από 25,4.2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως-" και 10.12.2008 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 3,99 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2007 58,48 χ 66 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ υπερ.: 365 ημέρες = 0,44 + 58,48 χ 529 ημέρες από 1.7.2007 έως 10.12.2008 χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ.: 365 ημέρες = 3,55 ευρώ, 41] για το 010691/12.3.2007 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 21.5.2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 18.5.2009 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 133,60 ευρώ, δηλαδή: α' εξάμηνο 2007 1.767,84 χ 40 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ.: 365 ημέρες = 0,44 + 1.767,84 χ 548 ημέρες από 21.5.2007 έως 31 12.2008 χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. Υπερ.: 365 ημέρες = 111,47 + 1.767,84 χ 140 ημέρες από 1.1-18.5.2009 χ 3,20 [2,50 + 0,70] = 21,69 ευρώ, 42] για το 010932/19.4.2007 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 28.6.2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 18.5.2009 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 29,80 ευρώ. δηλαδή: α" εξάμηνο 2007 394,55 χ 2 ημέρες χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ υττερ.: 365 ημέρες = 0,09 + 394,55 χ 548 ημέρες από 1.7.2007 έως 31.12.2008 χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ.: 365 ημέρες = 24,87 + 394,55 χ 140 ημέρες από 1.1-18,5.2009 χ 3,20 επιτ υπερ. [2,5 + 0,70] = 4,84 ευρώ, 43] για το 011202/30.5.2007 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 8.8.2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 18 5.2009 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 118,71 ευρώ, δηλαδή: 1.674,55 χ 511 ημέρες από 1.7.2007 έως 31 12.2008 χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ υπερ.: 365 ημέρες = 98,46+ 1 674,55 χ 138 ημέρες από 1.1-18 5.2009 χ 3.20 επιτ. [2,5 + 0,70]= 20,25 ευρώ, 44] για το 011259/6.6.2007 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 15.8.2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 18.5.2009 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 3,55 ευρώ, δηλαδή: 50,80 χ 504 ημέρες από 15.8.2007 έως 31.12.2008 χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ. υπερ : 365 ημέρες =2,94 + 50,80 χ 138 ημέρες από 1.1 - 18.5.2009 χ 3.20 επιτ. [2,5 + 0,70] = 0,61 ευρώ, 45] για το 011376/26.6.2007 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 4.9 2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 18.5.2009 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 174,84 ευρώ, δηλαδή. 2.579,21 χ 484 ημέρες από 4,9,2007 έως 31.12.2008 χ 4,20 [3,50 + 0.70] επιτ υπερ.: 365 ημέρες = 143,64 + 2.579,21 χ 138 ημέρες από 1.1 -18,5.2009 χ 3.20 επιτ. [2,5 + 0,70] = 31,20 ευρώ, 46] για το 011409/5.7.2007 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 13.9.2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 18.8.2009 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 31,42 ευρώ, δηλαδή: 423,79 χ 475 ημέρες από 13.9.2007 έως 31.12.2008 χ 4,20 [3,50 + 0,70] επιτ υπερ.: 365 ημέρες = 23,16 + 423,79 χ 182 ημέρες από 1.1 - 30.6.2009 χ 3.20 επιτ. [2,5 + 0,70] = 6,76 + 423,79 χ 48 ημέρες από 1.7 - 18.8.2009 χ 2,70 επιτ υπερ. [2 + 0,70] = 1,50 ευρώ, 47] για το 011472/10.7.2007 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 18.9.2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έΐλ>ς και 18 8.2009 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 129,93 ευρώ, δηλαδή 1.765,84 χ 470 ημέρες από 18.9.2007 έως 31,12.2008 χ 4,20 [3,50 + 0.70] επιτ. υπερ 365 ημέρες = 95,50 + 1.765,84 χ 182 ημέρες από 1.1 - 30.6.2009 χ 3.20 επιτ [2,5 + 0,70] = 28,17 + 1.765,84 χ 48 ημέρες από 1.7 - 18.8.2009 χ 2,70 επιτ υπερ. [2 + 0,70] = 6,26 ευρώ, 48] για το 011588/24.7.2007 τιμολόγιο πώλησης οι τόκοι υπερημερίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 2.10.2007 [συμβατική ημερομηνία εξόφλησης) έως και 18.8 2009 [ημερομηνία εξόφλησής του], ανέρχονται στο ποσό των 5,83 ευρώ. δηλαδή: 81,37 χ 456 ημέρες από 2 10.2007 έως 31 12.2008 χ 4.20 [3 50 + 0.70] επιτ. υπερ.. 365 ημέρες = 4,26 + 81,37 χ 182 ημέρες από 1.1 - 30.6.2009 χ 3.20 επιτ [2,5 + 0.70] = 1,29 + 81,37 χ 48 ημέρες από 1 7-18 8.2009 χ 2.70 επιτ. υπερ. [2 + 0,70] = 0.28 ευρώ
7 Επειδή κατ" ακολουθία, πρέπει νο γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αγωγή, να υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 1.855,36 € και να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα ανάμεσα στους διαδίκους, λόγω της μερικής νίκης και μερικής ήττας τους (ΚΔΔ, άρθρο 275 παρ. 1 εδάφιο τρίτο).
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Δέχεται εν μέρει την αγωγή
Υποχρεώνει το εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των χιλίων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (1 855,36€)
Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 29 Ιουνίου 2012.
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου στο ακροατήριο του με την εξής σύνθεση: Ευτυχία Κούρλα, Προεδρεύουσα, λόγω αποχώρησης της Προέδρου Ααμπρινής Παπαδήμα από την υπηρεσία, Θεοφανώ Λαδοπούλου και Ελένη Δημοπούλου, Εφέτες Δ.Δ.