Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Περισσότερο από 1,7 τρις ευρώ !!!
η οικονομική ζημιά των μνημονίων…

του οικονομολόγου, Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά
Με βάση το Α.Ε.Π. του 2008, που ανερχόταν στα 233 δις Ευρώ, η ζημιά που έχει υποστεί η χώρα μας -εκφρασμένη σε Α.Ε.Π.- και μόνο για την 5ετία 2009 - 2013, ξεπερνάει το 1,7 τρις ευρώ. Ζημιά που αναλογεί σε 7,6 Α.Ε.Π. του 2008, η οποία είναι ακριβώς διπλάσια εκείνης από το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Υπενθυμίζεται ότι, οι οικονομικές απώλειες στη τετραετία της Κατοχής, 1941 - 1944, ανήλθαν στα 3,8 Α.Ε.Π. του 1940. Και αναλυτικότερα:

1.     Σύμφωνα με εκτιμήσεις...

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

TUI: Ένα «ΤΑΝΚΣ» της «Γερμανικής Ευρώπης» λεηλατεί τη χώρα!
(Η «άνιση ανταλλαγή», σε Οικονομία & Τουρισμό)

του οικονομολόγου Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά

Με τη συνεκτίμηση, όλων όσων στοιχείων αμέσως εδώ θα επικαλεστώ -μαζί και με άλλους συνειρμούς μου- μου ήρθε έντονα στο νου μου κι η θεωρία της «άνισης ανταλλαγής». Κι αυτά που εδώ επικαλούμαι αφορούν: τόσο τα στοιχεία των ερευνών μου, προς σύνταξη -διψήφιου ήδη- αριθμού άρθρων μου, κατά το τελευταίο χρόνο, για τον ελληνικό τουρισμό (με τα οποία αποδείκνυα πως: παρά τις ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες και τα σημειωθέντα ρεκόρ αφίξεων των τελευταίων χρόνων, ο περισσότερο υποσχόμενος κλάδος της ελληνικής οικονομίας, με τη στρεβλή ανάπτυξή του και την παγίδευσή του από ορισμένους «Tour Operators»,...

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Το Δημόσιο Χρέος …
κι η «Προεδρική Εκλογή»!

του οικονομολόγου, Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά
Η διαχρονική μακροσκοπική επισκόπηση της εξέλιξης του Δημόσιου χρέους της χώρας, ως ποσοστό του Α.Ε.Π., συνιστά τον κοινό τόπο των οικονομολόγων - μελετητών του, ό,τι: -η επισκόπηση αυτή, σε συσχέτιση με τις πολιτικο-οικονομικές παραμέτρους της- αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προσεγγίσεις στην αξιολόγηση των αιτίων που μας έφεραν τη σημερινή αδυσώπητη οικονομική κρίση. Παράλληλα, η εξελικτική αριθμητική αποτύπωση του δημόσιου χρέους μας, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο υλικό, για μια ψύχραιμη αποτίμηση των στοιχείων, που θα κρίνουν την ώρα των ιστορικών ευθυνών για την χρεοκοπία.
Εύλογη, λοιπόν, καθίσταται ακόμα και η απλή «θέαση» της διαχρονικής εξέλιξης του Δημόσιου Χρέους της χώρας -ως ποσοστού του Α.Ε.Π. της- από την «μεταπολίτευση», μέχρι και σήμερα.
Οι πίνακες των στοιχείων -και οι δευτερογενείς επεξεργασίες τους- που ακολουθούν στο σημερινό μας δημοσίευμα, είναι ιδιαίτερα εύγλωττοι, ακόμα και για τον μέσο Έλληνα αναγνώστη. Είναι στοιχεία τα οποία, ξεδιαλύνουν πολλούς τους διαδεδομένους μύθους ή/και τις εσφαλμένες εντυπώσεις, από την αμείλικτη αλήθεια της αντικειμενικής πραγματικότητας. Την αλήθεια των αριθμών.
Από την επισκόπηση των στοιχείων αυτών, καταφαίνεται κι ο επιμερισμός του καταλογισμού της συνευθύνης που υπάρχει, ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές παρατάξεις ή/και πολιτικά ρεύματα, οι οποίες, ως Κυβερνήσεις αμιγών πολιτικών παρατάξεων, μας κυβέρνησαν, από την «μεταπολίτευση» μέχρι σήμερα. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΩΣ % ΤΟΥ Α.Ε.Π., ΑΠΌ ΤΟ 1975 - 2015:
1
2
3
4
5
6

Χρονικές
Περίοδοι:

ΚΥΒΡΝΗΣΕΙΣ:
Δημ. Χρέος, ως % του Α.Ε.Π.:
+ % Μεταβολή
του Δ.Χ.:
+ % Ετήσια Μεταβολή
του Δ.Χ.
% συμμετοχή στο + 157,3%
(1975 - 2014)

1974:


24,7%

-


1975 - 1981:
Ν.Δ. Κωνστ. Καραμανλή

34,5%

+ 9,8% / 7χρ.

+ 1,4%

+6,23%

1981 - 1988:
ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Α. Παπανδρέου

66,8%

+32,3%/7,5χρ.

+ 4,31%

+ 20,8%

1989 - 1990:

Ζολώτα
&
Τζανετάκη,

69,9%

+ 3,1% / 1χρ

+ 3,1%

+ 1,99%

1990 - 1993:
Ν.Δ. / Κωνστ.
Μητσοτάκη

111,6%

+ 41,7% / 4χρ.

+ 10,43%

+ 26,85%

1994 - 1995:
ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Α. Παπανδρέου:

110,1%

- 1,5% / 1,5χρ.

- 1%

- 0,95%

1996 - 2003:
ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Κ. Σημίτη

107,8%

- 2,3% / 8χρ.

- 0,29%

- 1,46%

2004 - 2009:
Ν.Δ. / Κώστα
Καραμανλή:

129,7%

+21,9%/5,5χρ.

+ 3,98%

+ 14,11%

2009 - 2010:
ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Γ. Παπανδρέου:

133%

+3,3%/0,5χρ.

+ 6,6%

+ 2,10%

2010 - 2015:
Μνημονιακές Κυβερνήσεις

182%

+ 52% / 5χρ.

+ 10,4%

+ 33,06%
Πηγές στοιχείων Πίνακα: Eurostat, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Εθνικοί Λογαριασμοί, Κρατικοί Προϋπολογισμοί του Γ.Λ.Κ..
Ο στόχος της εξέτασης του Δημόσιου Χρέους μας, είναι διπλός: α) Από τη μια πλευρά, διερευνά τις ιστορικές, πολιτικές και οικονομικές αιτίες δημιουργίας και διαρκούς διεύρυνσης του Δημόσιου Χρέους της χώρας, καθώς και μια πρώτη εκτίμηση των περιθωρίων ανάσχεσής του και β) Από την άλλη, αποβλέπει στην πιθανολόγηση -απ’ τον κοινό νου- των δυνατοτήτων που διαγράφονται, ώστε, αυτό το κολοσσιαίο Δημόσιο Χρέος, να καταστεί βιώσιμο και διαχειρίσιμο, για το παρόν και το μέλλον του λαού και του τόπου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ «ΠΙΝΑΚΑ 1», ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΩΣ % ΤΟΥ Α.Ε.Π., ΑΠΌ ΤΟ 1974 - 2014:
1
2
3
4
5
6
Κατηγορίες Διακυβέρνησης
(1975 - 2014)
Χρόνια Διακυβέρνησης:
% Αθροιστική Μεταβολή του Δ.Χ.:
Μέση Ετήσια % Μεταβολή του Δ.Χ.
% συμμετοχή στο + 155,3%
(1974 - 2014)
% ευθύνη στο Δ.Χ. Αμιγών Κυβερνήσεων
Κυβερνήσεις Αμιγώς Ν.Δ.:

16,5 χρόνια

+73,4%

+4,45%

+47,26%
4,45/6,26*%=
71,1%
Κυβερνήσεις Αμιγώς ΠΑΣΟΚ:

17,5 χρόνια

+31,8%

+1,81%

+20,48%
1,81/6,26*%=
28,9%
Κυβερνήσεις
Συνεργασίας:

1 χρόνο

+3,1%

+3,1%

+2%

Μνημονιακές
Κυβερνήσεις:

5 χρόνια

+52%

+10,4%

+33,48%

Σύνολα Περιόδων:

40 χρόνια

+155,3%

+3,88%

+100%

Απ’ τη συνεκτίμηση των στοιχείων των πινάκων που προηγήθηκαν, προκύπτουν ορισμένα -σχεδόν προφανή- γενικά πολιτικά και οικονομικά συμπεράσματα, όπως:...

Η Katyusha του ΚΚΕ