ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ


    Αγαπητέ κύριε-α,      
    Το γραφείο μου αναζητεί συνεργασία με γραφεία παροχής υπηρεσιών, με στόχο την επίτευξη αμοιβαίου οφέλους.
    Την  βάση μίας τέτοιας συνεργασίας μπορεί να αποτελέσει η , με επίκεντρο το γραφείο σας,  άμεση επικοινωνία μου με τους πελάτες τής περιοχής σας μέσω skype καθώς και η δια ζώσης επαφή μου με αυτούς σε τακτική βάση (π.χ. ανά εβδομάδα),  για υποθέσεις τους σε ολόκληρη την Ελλάδα και ιδίως στην περιοχή σας  (στα δικαστήρια της οποίας μπορώ να παραστώ, εν όψει της απελευθέρωσης του δικηγορικού επαγγέλματος) , σε συνδυασμό με την εκ μέρους σας διενέργεια ορισμένων απλούστατων εργασιών διεκπεραίωσης, εφόσον χρειαστεί και το επιθυμείτε.
   Η οικονομική συνεργασία μπορεί να βασιστεί είτε σε ένα πάγιο χρηματικό ποσό, που θα σας καταβάλω για την παροχή της παραπάνω γραμματειακής υποστήριξης σας στην εργασία μου,  είτε σε μεταξύ μας διανομή των εσόδων κάθε υπόθεσης ,  είτε και σε έναν συνδυασμό των παραπάνω.
   Ένα profile του γραφείου μου , σε σχέση με υποθέσεις, τις οποίες έχω χειριστεί, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μου http://tsalikidis-dikigoros.blogspot.gr/ 
    Αν ενδιαφέρεστε για μία τέτοια συνεργασία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου  στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις lawtsal@otenet.gr και manoslis@yahoo.com .
                                                          Με τιμή