ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ

                                                
 Το γραφείο μου άρχισε την λειτουργία του  στην Ανάβυσσο το έτος 1990 και ασχολείται με δικαστικές υποθέσεις όλων των κλάδων του δικαίου.
   Παρίσταμαι σε όλα τα Δικαστήρια (Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας), χωρίς κανέναν γεωγραφικό περιορισμό.
   Επιδιώκεται η συνεργασία με τους εντολείς μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων (επικοινωνία μέσω skype, ανταλλαγή εγγράφων μέσω skype και e-mail κλπ) και η  συμμετοχή των εντολέων στις επιμέρους εργασίες, κάτω από την κατάλληλη καθοδήγηση,  έτσι ώστε να μειώνεται το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών και να επιτυγχάνεται η ευκολότερη παροχή τους σε όλη την Ελλάδα και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων.  
   Ενδεικτικά αναφέρεται ότι  έχω χειριστεί υποθέσεις ενώπιον των παρακάτω Δικαστηρίων:
    Άρειος Πάγος
    Συμβούλιο Επικρατείας
    Εφετείο Αθηνών  
    Πρωτοδικείο Αθηνών
    Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 
    Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών   
    Εφετείο Πειραιώς
    Πρωτοδικείο Πειραιώς
    Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
    Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς   
    Εφετείο Ναυπλίου
    Εφετείο Ναυπλίου (μεταβατική
    έδρα Καλαμάτας)   
    Πρωτοδικείο Ναυπλίου
    Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας
    Πρωτοδικείο Γυθείου
    Πρωτοδικείο Κορίνθου
    Πρωτοδικείο Σπάρτης
    Πρωτοδικείο Πύργου
    Πρωτοδικείο Λαμίας
    Πρωτοδικείο Βόλου
    Διοικητικό Εφετείο Λάρισας
    Πρωτοδικείο Κατερίνης
    Πρωτοδικείο Κοζάνης
    Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
    Πρωτοδικείο Νέας Ορεστειάδας
    Εφετείο Θράκης (Κομοτηνής)
    Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής
    Πρωτοδικείο Ρόδου
    Πρωτοδικείο Κεφαλλονιάς
    Πρωτοδικείο Αγρινίου
    Πρωτοδικείο Πολυγύρου
    Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων