ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

                                                   
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
    Διεύθυνση γραφείου   
    Η διεύθυνσή του είναι  στην Ανάβυσσο, στην οδό Όθωνος αρ. 2, ΤΚ 19013.
      Τηλέφωνα επικοινωνίας
     ΣΤΑΘΕΡΟ: 2291040217
    ΚΙΝΗΤΟ:   6944544186
    SKYPE:     emmanuel.tsalikidis
    FAX:        2291036801
    E-mail:      manoslis@yahoo.com,     
                      tsalikidis.e@dsa.gr
 (συνιστάται η ταυτόχρονη αποστολή e-mail και στις τρεις διευθύνσεις)