ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

                               
    Το γραφείο μου αναλαμβάνει υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα.
   Μάλιστα, όπως στον οικείο τόπο, με τον τίτλο ΑΜΟΙΒΕΣ, εκτίθεται , κατά την τιμολόγηση μίας εργασίας ακολουθείται ειδικός προς τα κάτω προσδιορισμός, σε περίπτωση , που η εργασία διεκπεραιώνεται  σε περιοχή εκτός της Αττικής.
   Τούτο δε γίνεται για τον προφανή σκοπό ανάπτυξης της δραστηριότητας του γραφείου σε ολόκληρη την Ελλάδα, κάτι που αποτελεί φιλοδοξία μου, την οποία έχω μέχρι τώρα σε ικανοποιητικό βαθμό εκπληρώσει.
    Εκτός του προφανούς οικονομικού αποτελέσματος της τακτικής αυτής, ταυτόχρονα υλοποιείται η ανάπτυξη του πνεύματος του ανταγωνισμού και της μείωσης της τιμής των παρεχομένων υπηρεσιών, που έρχονται ως επακόλουθο της αύξησης των προσφερόντων μία υπηρεσία δικηγόρων σε όλη την επικράτεια και το σπάσιμο ολιγοπωλιακών καταστάσεων, με ψηλές αμοιβές,  οι οποίες πολλές φορές επικρατούν σε τοπικό επίπεδο.
   Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, το γραφείο μου συνάπτει συνεργασίες, σε μόνιμη βάση, με αμοιβαίο οικονομικό όφελος, με άλλους επαγγελματικούς κλάδους , σε όλη την Ελλάδα,  από την δραστηριότητα των οποίων μπορούν να προκύψουν νομικά ή άλλα ζητήματα, εμπίπτοντα στον κύκλο εργασιών του δικηγόρου (λογιστές, συμβολαιογράφους, κλπ).
    Εφόσον ενδιαφέρεστε για μία τέτοια συνεργασία, λεπτομέρειες για την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, επικοινωνήστε με το γραφείο μου.