Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΑΑ


   Με το άρθρο 30 του Ν. 4321/21.3.2015  "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας" (ΦΕΚ Α/32/21.3.2015) έπαυσε να είναι αξιόποινη η μη καταβολή από εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες των ατομικών ασφαλιστικών εισφορών τους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ.
   Η σχετική διάταξη έχει ως εξής: 

"Άρθρο 30
Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατοµικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ

    Η διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) όπως ισχύει, δεν εφαρµόζεται όσον αφορά τις ατοµικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ)"...