Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4055/2012 , ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

    Όσοι δικηγόροι προγραμμάτισαν την κατάθεση δικογράφων , υπολογίζοντας σε δικασίμους με βάση την αρμοδιότητα , όπως προβλεπόταν από τον Ν. 4077/2012 κατά την ψήφισή του, πολύ απλά απέτυχαν  στον προγραμματισμό τους , γιατί αγνόησαν  τον βασικό ελληνικό κανόνα της έλλειψης οιασδήποτε συνέπειας και συνέχειας στο ελληνικό κράτος.
   Και να σκεφτεί κανείς ότι Υπουργός Δικαιοσύνης είναι, γι' άλλη μία φορά, δικηγόρος!!!.

    Μία ρύθμιση μεταφοράς πολλών απλών υποθέσεων στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων από τα πρωτοδικεία , η οποία θα αποσυμφόριζε τα πρωτοδικεία και θα βελτίωνε τους χρόνους απονομής της δικαιοσύνης, παραπέμπεται στις γνωστές ελληνικές καλένδες. 
    Έτσι ...,
σύμφωνα  με το άρθρο 1 περ. α του  Ν. 4077/2012 (ΦΕΚ Α'/168/31.8.2012), που αντικαθιστά την παράγραφο 21 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012   "οι διατάξεις των άρθρων 1,4, 5, 17  και 20 ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2013...", ενώ αρχικά είχε προβλεφθεί να ισχύουν από  16.9.2012. 
 Πρόκειται για υποθέσεις αναγνώρισης σωματείου, δημοσίευσης διαθηκών, παροχής κληρονομητηρίου ,όλων των υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας, που προβλέπονται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο άρθρο 739  (δηλαδή οι υποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 782 έως 866  του ΚΠολΔ ,  οι οποίες υπάγονται  ειδική διαδικασία των άρθρων 741 έως 781 του ΚΠολΔ, καθώς και κάθε άλλη υπόθεση που υπάγεται με διάταξη νόμου στη διαδικασία αυτή) , πλην της ανακοπής του άρθρου 787 ΚΠολΔ και άρθρου 82 ΑΚ  (ανακοπή κατά διαταγής εγγραφής σωματείου) καθώς και όλων των υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας, στις περιπτώσεις , που διατάξεις νόμων προσδιορίζουν αρμοδιότητα πρωτοδικείων, {πλην των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας του άρθρου 4 του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), του ν. 2664/1998 (Α΄275), του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα, καθώς και του άρθρου 905 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας} , που με το άρθρο 20 του Ν. 4055/2012 προβλέπονται να μεταφερθούν στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων. 
   Εξυπακούεται ότι όσοι δικηγόροι Αθηνών, από την ψήφιση του Ν. 4055/2012 (Μάρτιος του 2012)  μέχρι τις 31.8.2012 , που αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4077/2012 , είχαν προγραμματίσει τον προσδιορισμό των υποθέσεών τους εκουσίας δικαιοδοσίας, περιμένοντας τις προφανώς συντομότερες δικασίμους των ειρηνοδικείων, σε σχέση με αυτές που δίνονται στο Πρωτοδικείο Αθηνών,  πολύ απλά έ χ α σ α ν. 
   Ίσως γιατί , γι' άλλη μία φορά , Υπουργός Δικαιοσύνης διορίστηκε ένας δικηγόρος και δη συνδικαλιστής, που προφανώς δεν μπορεί να κατανοήσει τι σημαίνει προγραμματισμός, ακόμη και δικηγορικός. 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ