Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Ν. 4274/2014 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝιΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 147/Α/14.7.2014 ο Ν. 4274/2014 με τον τίτλο "Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις", ολόκληρο το κείμενο του οποίου υπάρχει  ΕΔΩ