Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Και πως οι φοβεροί έλληνες δημοσιογράφοι δέκα (10) χρόνια αγνοούσαν μία περίπου ίδιου περιεχομένου οδηγία καθώς και την ενσωμάτωσή της στο εσωτερικό δίκαιο με το ΠΔ 166/2003!!!
                
  Αντιλαλούν τα τηλεοπτικά κανάλια και στενάζουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για την ευρωπαϊκή οδηγία, που καθιερώνει την πληρωμή τόκων υπερημερίας , άνευ οχλήσεως ...
, από το δημόσιο, στις περιπτώσεις οφειλών του από την αγορά προϊόντων ή την λήψη υπηρεσιών (και όχι σε όλες τις περιπτώσεις, όπως λέγεται από τους τηλεδημοσιογράφους), μετά πάροδο τριάντα έως εξήντα  ημερών, από τότε που παρέλαβε το προϊόν ή έλαβε την υπηρεσία. 
   Και πράγματι πρόκειται για την 

.
    Αυτό, όμως , που οι έλληνες δημοσιογράφοι δεν έμαθαν ποτέ, ως φαίνεται,  τα τελευταία δέκα (10) χρόνια , έτσι ώστε να ενημερώσουν ανάλογα τους πολίτες  και αυτοί να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους , είναι ότι ανάλογη ρύθμιση (η οποία ενισχύεται σημαντικά με την τελευταία οδηγία) υπήρχε και κατά το παρελθόν , με την οδηγία 2000/35/ΕΚ , σε συμμόρφωση προς την οποία, μάλιστα είχε εκδοθεί το ΠΔ 166/2003
   Ίσως γι' αυτό το ΠΔ 166/2003 (σχετική νομολογία εδώ) δεν είχε τύχει τόσο ευρείας εφαρμογής, όπως θα ανέμενε κανείς. 
   Γιατί οι έλληνες πολίτες δεν άκουσαν ποτέ "να το λέει η τηλεόραση". 
   Φοβερή ελληνική αγράμματη δημοσιογραφία. 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ