Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΩΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΡΩΤΩΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΨΑΞΙΜΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
         Από την υπ’ αριθμό 61/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού μαθαίνουμε τα εξής: ένας  ιδιώτης πέτυχε την έκδοση  της  υπ’ αριθμό 10973/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά του πρώην Δήμου Αναβύσσου.  
      Ο ιδιώτης αυτός, στις 24.6.2010, κοινοποίησε  στον Δήμο Αναβύσσου την παραπάνω διαταγή πληρωμής με την  από 14.6.2010 επιταγή  προς πληρωμή , υπολογίζοντας επί του  κεφαλαίου (51.800,00 € )  τόκους υπερημερίας από 19/12/2006 έως  14.6.2010 , ποσού 19.667,66 ευρώ.
     Στη συνέχεια ο ιδιώτης επέδωσε στον Δήμο Αναβύσσου  δεύτερη επιταγή στις 27-10-2010, υπολογίζοντας και πάλι τόκους ποσού 1.700 €, για το χρονικό διάστημα από 14-06-2010 έως 27-10-2010, σε κεφάλαιο, αυτή την φορά, 53.212,34 €, .
    Τελικά η τράπεζα απέδωσε στην ιδιώτη ολόκληρο το κατασχεθέν ποσό.
    Ως απλός δημότης του Δήμου Σαρωνικού ,  θέλω να πληροφορηθώ τα εξής:
1)     Οι τόκοι που αξίωσε και τελικά πέτυχε να εισπράξει ...
ο ιδιώτης είναι νόμιμοι; Ναι ή όχι;
2)     Ο Δήμος Αναβύσσου άσκησε ανακοπή κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής και κατά  των  παραπάνω δύο επιταγών,  ιδίως ως προς τον υπολογισμό των τόκων; Ναι ή όχι;
3)     Ο Δήμος Σαρωνικού τι έπραξε ακριβώς επί του θέματος από την έναρξη της λειτουργίας του; Άσκησε κάποια ανακοπή, αμφισβητώντας την νομιμότητα των τόκων; Και αν όχι, γιατί; Και τελικά ποιο είναι το σύνολο των τόκων, για όλες τις συναφείς υποθέσεις και είναι στο σύνολό του νόμιμο;
4)   Έστω και τώρα ο Δήμος Σαρωνικού σκοπεύει να ενεργήσει κάτι;